Säker användning av napp och napphållare

Kontrollera nappen dagligen och var noga med att följa tillverkarens rekommendationer om användningstid. En napp slits och åldras och kan innebära en kvävningsrisk för barnet om den inte byts i tid.

Läs och följ tillverkarens anvisningar när det gäller rekommenderad användningstid och bäst före-datum. Nappar slits och åldras fortare än många tror. Nappar åldras även när de inte används och kan bli spröda och spricka.

Kontrollera nappen varje gång – släng vid minsta tecken på skada

Kontrollera nappen varje gång barnet ska använda den. Dra i sugdelen för att kontrollera om det finns hål eller rivmärken. Detsamma gäller när du köper nya nappar. Gör alltid ett dragprov i sugdelen och kontrollera så allt sitter fast och att nappen är hel. En sliten och trasig napp kan leda till att sugdelen eller delar av den lossnar från skölden och barnet riskerar då att kvävas.

Byt ut nappen ofta

Byt napp så ofta som tillverkaren anger i instruktionerna/på förpackningen. Var noga med att följa anvisningar för användning. Nappar åldras fortare än många tror. (Materialet i sugdelen åldras även då nappen inte används.)

Byt nappstorlek när barnet växer

Storleken på nappen bör bytas ut allteftersom barnet växer. Om skölden på nappen är för liten ökar risken för att den kommer in helt i barnets mun. Skulle nappen komma in helt ska du försiktigt och lugnt ta tag i nappens ring eller knopp och plocka bort nappen. Ventilationshålen i skölden minskar risken för kvävning om hela skölden kommer in i barnets mun.

Napphållare

Många väljer att fästa nappen i en napphållare. Använder du en napphållare ska bandet inte vara längre än 22 centimeter som är omkretsen på en babyhals. Är bandet för långt och barnet får det runt halsen finns det risk att barnet stryps. Undvik napphållare som är utsmyckade med dekorationer. De kan lossna och om barnet stoppar de lösa delarna i munnen finns risk för kvävning.