Kemikalier i barnprodukter

Barn är känsligare än vuxna och de förstår inte heller vad som kan vara farligt med saker som vi omger oss med i vardagen.

Kemikalier finns överallt i vår vardag, även i leksaker. Eftersom barn undersöker genom att suga, smaka och bita på saker är det extra viktigt att det inte finns farliga ämnen i leksaker och andra barnprodukter.

Kemikalieinspektionen är den myndighet som kontrollerar att företagen uppfyller reglerna när det gäller kemikalier i leksaker. De har tagit fram en broschyr om kemikalier i barns vardag som ska hjälpa dig att få kunskap om farliga ämnen som finns i din omgivning. Du hittar den bland Kemikalieinspektionens broschyrer.

Till broschyrer och foldrar på Kemikalieinspektionens webbplats

Vilka kemikalier är förbjudna

Kemiska ämnen som kan ge cancer, skada arvsmassan eller påverka möjligheten att få barn är inte tillåtna eller får bara finnas i mycket låga halter i leksaker. Många doftämnen som kan vara allergiframkallande är också förbjudna. Det är företagen som har ansvar för att produkterna är säkra och att reglerna följs.

Din rätt till information

Fråga i butiken om varan innehåller farliga ämnen.