Risker med egentillverkade barnprodukter

När du köper barnprodukter eller leksaker bör du kolla upp att de är säkra och inte innehåller farliga ämnen. Men vad gäller när du köper av någon som knåpat ihop en egen napphållare eller babybädd hemma, eller om du själv tillverkar och säljer barnprodukter?

Att köpa en barnprodukt av någon som har tillverkat den själv, behöver självfallet inte vara farligt. Men många som tillverkar egna barnprodukter känner inte själva till de risker som kan finnas med produkten.

Oavsett om man tillverkar produkter i stor industriell skala eller i liten skala hemma vid köksbordet, måste man som tillverkare följa det regelverk och de lagar som finns för att förhindra olyckor. När det gäller barnprodukter ställs det särskilt höga krav på säkerhet, eftersom barn själva inte kan bedöma de risker de utsätts för.

Exempel på vanliga faror

När en barnprodukt inte är märkt eller är märkt på fel sätt, tyder det på att den som tillverkat produkten inte känner till de regler som finns för att skydda barnen. Därmed kan produkten av misstag vara utformad på ett sätt som kan utgöra en fara för barnet.

Kanske har inte producenten tänkt på att smådelarna på det barnvagnshänget kan lossna och orsaka kvävning, eller att snörena på en babybädd kan orsaka strypning om de är för långa.

Ett annat potentiellt problem med just babybäddar är att materialet kan vara för löst sytt. Om spädbarnet vänder in ansiktet mot det fluffiga, lösa materialet, men inte klarar av att ta sig ur den positionen, kan det innebära en kvävningsrisk.

Babybäddar är idag en produkt som saknar en europeisk standard att följa, vilket gör att det inte är utrett exakt vilka risker som kan finnas med produkten.

Om du själv tillverkar barnprodukter, läs mer om vad som gäller på Konsumentverkets webbplats