Tvilling- och syskonvagn

Tvilling- och syskonvagn används när du behöver en vagn för två barn som är nära varandra i ålder. Du kan välja mellan olika varianter – en bredare vagn där barnen ligger eller sitter bredvid varandra, eller en längre vagn där barnen placeras framför och bakom varandra. Det finns också varianter  där insatserna monteras delvis över och under varandra. Tänk på att lösningarna inte ska gå ut över barnens säkerhet.

Ibland finns behov av en vagn för fler än två barn under tre år. Så länge de är bebisar så får de plats tillsammans i en dubbel liggdel. Det är också möjligt att montera både syskonsits och ståbräda på vagnar avsedda för två barn. Besök en barnvagnsbutik och prova dig fram bland de alternativ som finns och som kan lösa dina behov.

Utpekade och numrerade risker på barnvagnsmodellen syskon- och tvillingvagn