Det här är en guide som består av flera steg. Vi rekommenderar att du går igenom guidens samtliga steg för att få en så heltäckande bild som möjligt.

Sulky

Sulkyn är en enkel sittvagn utan plant liggläge. Den är tänkt för lite äldre barn som inte längre behöver sova på dagen och som gärna går själv kortare sträckor. Sulkyn är också ett bra komplement till en sittvagn, duovagn eller kombivagn på resa eller när ni ska åka kollektivt.

Utpekade och numrerade risker på barnvagnsmodellen sulky