Liggvagn

Liggvagnen är det nyfödda barnets vagn fram till det har lärt sig att sitta stadigt. Vagnen har ett plant liggläge så att barnets rygg får slappna av. Jämfört med andra vagnmodeller används liggvagnen under kort tid och ersätts därefter ofta med en sittvagn.

Utpekade och numrerade risker på barnvagnsmodellen liggvagn