Det här är en guide som består av flera steg. Vi rekommenderar att du går igenom guidens samtliga steg för att få en så heltäckande bild som möjligt.

Kombivagn

En så kallad kombivagn kan du använda från det att barnet är nyfött och så länge som barnet behöver en vagn. Man kan säga att du får två vagnar i en (precis som när du köper en duovagn). Kombivagnen är en sittvagn som du kompletterar med en lift med hårda eller mjuka kanter under barnets första månader och fram till det har lärt sig att sitta stadigt.

Utpekade och numrerade risker på barnvagnsmodellen kombivagn