Sen leverans

Om du har beställt en vara och säljaren inte levererar den i tid kallas det för dröjsmål. 

Om du inte får din vara i tid kan du

  • Hålla inne en del av betalningen. Tänk på att det är du själv som står för risken om du har hållit inne för stor del av betalningen. Du kan då bli tvungen att betala dröjsmålsränta till säljaren.
  • Kräva att säljaren fullföljer köpet. I undantagsfall behöver inte säljaren slutföra köpet.
  • Häva köpet. Om förseningen har stor betydelse för dig kan du lämna tillbaka varan och få igen dina pengar.
  • Kräva skadestånd från säljaren för kostnader som du har fått på grund av förseningen. Om säljaren inte hade möjlighet att förhindra förseningen kan säljaren slippa betala skadestånd.

Olika dröjsmål ger dig rätt till olika kompensation

Om en beställd bröllopsklänning blir försenad och levereras efter bröllopet kan du ha rätt att häva köpet och få skadestånd. En beställd bok som levereras för sent ger dig inte samma rättigheter.