Garanti

Garanti betyder att säljaren ansvarar för att varan du har köpt fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid.

Tänk på det här

 • Det är upp till säljaren om de vill erbjuda garanti eller inte.
 • Du ska få skriftlig information om vad garantin innebär.
 • Villkoren i garantin får inte påverka de rättigheter som du har enligt lag, till exempel konsumentköplagen. Du har till exempel alltid 3 år på dig att reklamera en vara om den visar sig ha varit trasig från början.

Säljaren ska informera om garantin

Säljaren ska ge dig skriftlig information om vad garantin innebär. En garanti gäller även om någon annan än säljaren, till exempel tillverkaren, har gett garanti.

Dina rättigheter om varan går sönder

Om din vara går sönder under garantitiden har du rätt att kräva

 • att varan lagas
 • att få en annan vara i stället
 • att få avdrag på priset
 • att köpet hävs
 • att få skadestånd

Du kan inte ställa alla krav på samma gång. Det vanligaste är att din vara lagas eller att du får en annan vara istället. Säljaren har rätt att laga varan om det blir oskäligt dyrt att ge dig en ny.

För att du ska ha rätt att få dina pengar tillbaka måste felet vara väsentligt. För att du kunna kräva skadestånd ska den trasiga varan gett dig extra kostnader.

När garantin inte gäller

För att säljare ska slippa stå för garantin måste de bevisa att felet beror på

 • att det har skett en olycka efter att du har fått varan
 • att du har vanvårdat varan eller använt den på ett onormalt sätt
 • att du har struntat i skötsel- och serviceanvisningar