Xeerarka ku saabsan telefoon ku iibinta

Regler för telefonförsäljning - Somaliska

Waxa jira xeerar dhowra oo ku ilaalinaya adiga tahayna in shirkaddu raacdo. Si heshiis lagu galay telefoon uu ansax u noqdaahi shirkaddu waxa ay u baahan tahay In ay hesho qoraal kaa yimid adigaa oo ogolaanshiyahaada ah. Adigu waxaad haysataa 14 maalmood oo xaq ka noqoshada.

Qoraalkaan waxaa laga soo turjumay luqadda a-iswiidhishka. Qoraalka iyo muuqaalka bogga wey ka duwanaan karaa kan bogga orijinaalka ah.

Ma jiro heshiis ansaxaya qoraal ogolaansho adiga kaa yimid la’aantiis

Shirkaad ku iibinaysa alaab ama adeegyo dhanka telefoonka waa qasab sida sharciga qabo in ay haysato qoraal ogolaanshiyo adiga kaa yimid si heshiisku u noqdo mid ansaxa.shirkaddu waa in ay soo dirtaa xaqiijin qoraaleed ah soo bandhigideeda, iyo in soo bandhiguddu u baahan tahay qoraal ogolaanshiyo adiga ah.

Shuruuda qoraal ahaaneed wuxuu ansax yahay hadii shirkadda kusoo wacday adiga, ama shirkaddu kugu dhiiri gelisay in in aad soo wacdo iyaga. Hadii aadan adigu si qoraal ah u ogolaanin heshiisku waa mid aan ansax ahayn., mana ku saarna waajib lacag bixineed oo dhanka shirkadda ah.

Sidee qoraal ogolaansho ah u dhacayaa?

Qoraal ogolaanshiyo ah waxa loo bixin karaa dhowr siyaabood oo kala duwan. Waxaad  karikaraysaa tusaale ahaan:

 • Saxiix warqad aad heshay oo xaafadda laguugu soo diray

 • Ogolaaw elektroonig ahaa dhanka maylka ama sms

 • Ogolaaw dhanka aqooniga-bangiga

Ogolaanshiyuhu waa inuu qabsoomaa wadahadalka kadib, si aad u hesho waqti aad uga fikirto soo bandhigidda. Waa iska caadi xitaa in shirkaddu kugu dhiiri geliso in aad ogolaato wadahadalka inta lagu guda jiro. Shirkaddu waa in ay cadayn kartaa in aad ogolaatay si qoraal ahaan iyo inuu qabsoomay wadahadalka kadib.

Miyay kusoo gaartay shuruud lacag bixineed adigoo weliba aan siinin ogolaanshiyahaada oo qoraala?

Boggena diidmada qaansheegato qaladda waxaaad ka helaysaa warbixino ku saabsan waxa aad samayn karaysid hadii tusaale ahaan aad hesho qaansheegato ka timid shirkad kol hore telefoonka kugula soo xariirtay. Halkaas waxa kaloo ku jira xitaa soo jeedin sida aad isu qaabayn kartid marka aad lasoo xariiraysid shirkadda.

Ilaa bogga ku saaban diidmada qaansheegato qalada

Ka reebanaansho shuruud qoraaleed

Waxa jira ka reebanaanshiyo yar oo dhowra oo shurruda qoraaleedka ah. Cayaaraha iyo baqtiyaa nasiibka waa tusaale kuwaa oo kale ah. Hadii aad ku aqbasho haa heshiis baqti nasiib oo telefoon ah ma jirayso wax shuruuda inaad soo ogolaatid heshiiska qoraal ahaan si uu ansax u noqdaa. Marka ay quseeyso heshiis cayaar iyoi baqti nasiib ma lihid xita xaqqa ka noqoshada.

Aysan Jirin Shuruud qoraaleed marka aad adigu wacaysid shirkadda

Shuruudu waxa uu jiraa keliya wadahadalka ku qabsooma shirkadda bilaawgeeda. Waana xitaa mida kala saaraysa in aad adiga ama shirkaddu tahay midda bilaawday  wadahadalkaas cayiman. Wax macno ah ma samaynayso hadii aad adigu tahay macaamiil cusub ama mid horey u jiray. Hadii aad adigu qaaday bilaawga wadahadalka ma jirayaan shuruud qoraaleedka. Tusaale waa haadii aad adigu soo wacdo shirkad si aad uga dacwooto shay oo kadibna laguu soo bandhigay rukumasho cusub isla wadahadalkaas. Haa hadii aad ku aqbasho soo bandhigidaas ma jirayo shuruuda qoraal ahaaneed.

Hadii aad ogolaato in shirkadi kula soo xariirto ujeedooyin suuq gelineed awgeed looma arkyo wadahadalka inuu ku qabsoomay adiga biloowgaada.

Xaqqa ka noqoshada telefoon ku iibinta

Heshiisyada lagu galay dhanka telefoonka waxa aad haysataa 14 maalmood oo xaq ka noqosho sida sharciga ah. Hadii aad isticmaalaysid xaqaada ka noqosho macnaheedu waa in marnaba ka ahayn mas’uul fulinta iibka, oo aad xaqna u leedahay in dib laguugu soo celiyo lacagta aad bixisay. Taas bedelkeeda waxa aad u baahan kartaa in aad adigu nafsadaada aad qabto dib usoo dirista, iyadoo shuruuddu tahay in shirkaddu ay ku wargelisay midaas.

Markaad soo ibsato waxa bilaabanaya 14 maalmood laga xisaabinayaa maalin kadib in aad aqbashay ama soo qaadatay alaabta. Hadaad iibsato adeeg  maalmaha bilaawgu la xisaabinayaa maalin kadib marka aad adigu haa ku aqbasho heshiiska.

Xaqqa ka noqoshada waa la dheerayn karaa

Sida sharciga ah shirkaddu waa waa in ay kusiisaa adiga warbixin ku saabsan xaqqa ka noqoshada  si 14 maalmood,  mida lagu magacaabo  mudada ka noqoshada xisaabintiisu bilaabanayso:

 • Hadii uu jiro xaq ka noqosho

 • Waqti intee la ag ayaad adigu haysataa in aad kaga noqoto

 • Sida aad samaynayso in aad kaga noqoto adiga

 • In uu jiro foom caadiya oo aad adigu isticmaali kartid marka aad ka noqonaysid iyo halka aad ka helayso foomkaas

Hadii shirkaddu aysan ku siin adiga warbixinadda qodobada dhamaan waad ka noqon kartaa xitaa hadii ay soo dhaaftay in ka badan 14 maalmood. Mudadaada kaa noqoshada, waaxa la dhihi karaa waqtiga aad adigu haysato si aad uga noqoto iibka, waa la dheerayn karaa. Ugu dheeraad waxa mudada ka noqoshada la dheerayn karaa haal sano. Waa shirkadda midda cadaynaysa in aad adigu heshay warbixinta ku aadan xaqqa ka noqoshaada.

Sidaan ayaad uga noqonaysaa

Aad bogga xaqa ka noqoshada si aad u hubiso in aad leedahay xaq ka noqosho, heshid warbixin ku aadan sida aad uga noqonaysid adigu iyo waxa ansaxa ah hadii  adiga iyo shirkadda isku raaci waydaan.

Warbixin ku saabsan xaq ka noqosho iyo sida aad u isticmaalaysid

Xeerar qaasa oo kusaabsan adeegyada maalgelineed

Waxa jira xeerar qaasa oo kusaabsan telefoon ku iibinta adeegyada maaalgelineed. Adeegyo maalgelineed macnaheeda waa tusaale ahaan heshiis amaah, caymisyada iyo lacag bixinadda.

Xaq ka noqosho

Markaad iibsanayso adeeg maaliyeed waxay bilaabanaysa 14 maalmood ee aad adigu haysato inaad uga noqoto iibka la xisaabinayaa laga bilaabo maalin kadib  markaad gashay heshiiska, laakiin ugu dhaqsi badnaan maalinka aad heshay warbixinta iyo shuruudaha heshiiska oo qaab qoraal ah.  Hadii heshiisku quseeeyo caymis nololeed ama kaydka howlgabnimo ee shaqsiyadaa goonida ah xaqqa ka noqoshadu waa 30 maalmood.

Sidaa ayaad uga noqonaysaa

Wargeli shirkadda in aad adigu rabtid in aad isticmaasho xaqa ka noqoshada. Qaabkii aad doonto ayaad usoo wargelin kartaa adigu shirkadda laakiin sida ugu hubantisan waa in la sameeyo qoraal oo la kaydiyo nuqul si cadayn ahaana. Waxaad tusaale ahaan diri kartaa mayl.

Markaad ka noqoto waxa aad u baahan tahay in aad dib u bixiso 30 maalmood gudaheeda lacagaha jira ee aad ka heshay shirkadda. Hadii aad siisay lacag shirkadda waa in lacagtaadi dib loogu soo bixyaa 30 maalmood gudaheed.

Mamnuuc iibka alaab la xariirta khidmo howlgab oo telefoonka

Waa mamnuuc iibka ama suuqgaynta alaabo ama adeegyo la xariira khidmo howlgab oo dhanka telefoonka ah. Heshiis ku sabsan alaab khidmo howlgab oo lagu galo telefoon ahaan waa mid aan aansax ahayn, adigana kuma saarna mas’uuliyaadda in aad lacag siiso shirkadda.

Ka reebanaansho xaqqa ka noqosho

Waxa jira adeegyo dhaqaale oo uusan ansax ahayn xaqaa ka noqosho. Ma quseeyo tusaale ahaan kuwa soo socda:

 • Hadii qiimaha adeega maalgelineed uu kordhayo ama hoos u dhacayo sababta oo ah hoos udhac aama koror suuqa ah, taas oo sababaysa in qiimuhu isbedelo inta lagu guda jiro mudada ka noqoshada oo uu caadi ahaan jirayay, iyo iibiyuhu uusan saamayn karin farqiga qiimaha saamigu waa tusaale noocaas ah.

 • Amaah ku xiraan rahan alaab a guurto ah, dhul ama guri deegaan.

 • Caymisyada ay mudadad ansixidoodu tahay bil iyo wixii ka yar

Waargelin dhibaatooyin telefoon ku iibin

Hadii aad rabto in aad ka foojignaato dhib telefoon ku iibin ah waxa aad samayn karaysaa  in aad samaysid wargelin ku socota hay’adda  macaamiisha. Waxa aad tusaale ahaan wargelin kartaa hadii shirkadi aysan xushmayneynin shuruuddaa qoraal ahaaneed. Waxa kale oo aad wargelin kartaa shirkad isticmalaysa habab iib oo aan haboonayn. Dhowr tusaalood waxa ay noqon karaan shirkad:

 • Si ogool ah u bixinaya warbixin qaldan ama maran habaabin ah marka iibku dhacayo.

 • Leedahay iibiye xanaaqaya ama dagaalamaya.

 • Diraysa alaab adiga oo aanan dalban.

 • Diraysa qaansheegato adiga oo aanan dalban.

 • Si ogaal u qayaamaya una abaaraya koox dhibane ah, tusaale bukaanka iyo waayeelka.

Hay’adda macaamiisha ayaa baaraysa ama go’aaminaysa dhacdadaada goonida kuu ah, laakiin wargelinadu waa u muhiim hay’addaha howshooda ilaalineed. Hay’adda macaamiisha ayaa hubinaysa in shirkaddu raacayso xeerarka oo u leh fursad in ay wax ka qabato kuwa aan sidaa samayneynin.

Samee wargelin ah dhanka bogga internetka ee hay’adda macaamiisha

Ma doonaysaa in aad hesho wado ku hagid arintaada shaqsiga ah?

Hadii aad u baahan tahay wado ku hagid waxaad la xariiri kartaa Macaamiil Hallå.  Waxaynu nahay adeeg itiinineed oo wadanka oo dhan ah oo kusiin karaysa warbixi ku saabsan xaquuqahaada iyo doorashada nooca aad leedahay si aad horay ugu sii socoto.

Xogaha xiriir ee Macaamiil Hallå

Regler för telefonförsäljning

Det finns flera regler som skyddar dig och som företagen måste följa. För att ett avtal som ingås via telefon ska gälla behöver företaget få ett skriftligt godkännande från dig. Du har även 14 dagars ångerrätt.

Inget giltigt avtal utan skriftligt godkännande från dig 

Ett företag som säljer varor eller tjänster via telefon måste enligt lag få ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska bli giltigt. Företaget ska skicka en skriftlig bekräftelse av sitt erbjudande, och det erbjudandet behöver godkännas skriftligen av dig. 

Kravet på skriftlighet gäller om företaget ringer upp dig, eller om du blev uppmanad av företaget att ringa dem. Om du inte har godkänt avtalet skriftligen är det ogiltigt, och du har ingen betalningsskyldighet gentemot företaget. 

Hur ska ett skriftligt godkännande gå till? 

Ett skriftligt godkännande kan ges på olika sätt. Du kan till exempel: 

 • Skriva under ett papper du får hemskickat. 

 • Godkänna elektroniskt via e-post eller sms. 

 • Godkänna via bank-ID. 

Godkännandet ska ske efter samtalet, så att du får tid att tänka över erbjudandet. Det är alltså inte okej för företaget att uppmana dig att godkänna erbjudandet under samtalet. Företaget ska kunna bevisa att du har godkänt skriftligen, och att det skedde efter samtalet. 

Har du fått ett betalningskrav trots att du inte har gett ditt skriftliga godkännande? 

På vår sida Bestrida felaktig faktura får du information om vad du kan göra om du till exempel får en faktura från ett företag som tidigare har kontaktat dig via telefon. Där finns det även förslag på hur du kan formulera dig när du kontaktar företaget. 

Till sidan för att bestrida felaktig faktura

Undantag från skriftlighetskravet 

Det finns några få undantag från skriftlighetskravet. Spel och lotterier är ett sådant exempel. Om du tackar ja till ett avtal om lotter i telefon finns det alltså inget krav på att du ska godkänna avtalet skriftligen för att det ska gälla. När det gäller avtal om spel och lotterier har du heller ingen ångerrätt. 

Inget skriftlighetskrav när du ringer upp företaget 

Kravet gäller endast samtal som sker på företagets initiativ. Det är alltså avgörande om det är du eller företaget som har tagit initiativet till det specifika samtalet. Det spelar ingen roll om du är en ny eller befintlig kund. Om det är du som har tagit initiativ till samtalet gäller inte skriftlighetskravet. Ett exempel är om du ringer upp ett företag för att klaga på något och sedan blir erbjuden ett nytt abonnemang i samma samtal. Tackar du ja till erbjudandet gäller inte skriftlighetskravet. 

Om du har godkänt att ett företag får kontakta dig i marknadsföringssyfte ses det inte som att det samtalet har skett på ditt initiativ.  

Ångerrätt vid telefonförsäljning 

För avtal som ingås via telefon har du 14 dagars ångerrätt enligt lag. Om du använder din ångerrätt innebär det att du inte längre är skyldig att genomföra köpet, och har rätt att få tillbaka pengarna du har betalat. Däremot kan du behöva stå för returfrakten själv, under förutsättning att företaget har informerat om det. 

När du köper en vara börjar de 14 dagarna att räknas dagen efter att du tog emot eller hämtade ut varan. Köper du en tjänst börjar dagarna räknas dagen efter att du tackade ja till avtalet. 

Ångerrätten kan förlängas 

Enligt lag ska företaget ge dig följande information om ångerrätten för att de 14 dagarna, den så kallade ångerfristen, ska börja räknas: 

 • Om det finns ångerrätt. 

 • Hur lång tid du har på dig att ångra dig. 

 • Hur du går tillväga för att ångra dig. 

 • Att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du hittar detta formulär. 

Om företaget inte gett dig informationen i samtliga punkter kan du ångra dig även om det har gått mer än 14 dagar. Din ångerfrist, det vill säga tiden du har på dig att ångra köpet, kan alltså förlängas. Som längst kan ångerfristen förlängas med ett år. Det är företaget som ska kunna bevisa att du har fått all information om ångerrätten. 

Så ångrar du dig 

Gå till sidan Ångerrätt för att kontrollera om du har ångerrätt, få information om hur du ångrar dig och vad som gäller om du och företaget inte kommer överens. 

Till information om ångerrätt och hur du använder den 

Särskilda regler för finansiella tjänster 

Det finns särskilda regler för telefonförsäljning av finansiella tjänster. Med finansiella tjänster menas till exempel avtal om krediter, försäkringar och betalningar. 

Ångerrätt 

När du köper en finansiell tjänst börjar de 14 dagarna du har på dig att ångra köpet att räknas från dagen efter att du ingick avtalet, men tidigast den dag du fick information och avtalsvillkor i skriftlig form. Gäller avtalet en livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande är ångerrätten 30 dagar. 

Så ångrar du dig 

Meddela företaget att du vill använda din ångerrätt. Du kan meddela företaget på vilket sätt du vill men det är säkrast att göra det skriftligt och att spara en kopia som bevis. Du kan till exempel skicka ett mejl. 

När du har ångrat dig behöver du inom 30 dagar betala tillbaka eventuella pengar som du har fått från företaget. Har du betalat in pengar till företaget ska dina pengar återbetalas inom 30 dagar. 

Förbjudet att sälja produkter kopplade till premiepension via telefon 

Det är förbjudet att sälja eller marknadsföra produkter eller tjänster kopplade till premiepension via telefon. Avtal om premiepensionsprodukter som ingås per telefon är ogiltigt och du är inte skyldig att betala företaget. 

Undantag från ångerrätten 

Det finns finansiella tjänster som ångerrätten inte gäller för. Den gäller till exempel inte för följande: 

 • Om priset på den finansiella tjänsten kan öka eller minska på grund av upp- och nedgångar på marknaden, som gör att priset ändras under den tid ångerrätten normalt sett gäller, och säljaren inte kan påverka prisskillnaden. Aktier är ett sådant exempel. 

 • Krediter som är kopplade till panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt 

 • Försäkringar där giltighetstiden är en månad eller mindre. 

Anmäl problematisk telefonförsäljning 

Om du vill uppmärksamma problem med telefonförsäljning kan du göra det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Du kan till exempel anmäla om ett företag inte respekterar skriftlighetskravet. Du kan också anmäla företag som använder sig av olämpliga säljmetoder. Några exempel på det kan vara om företaget: 

 • Medvetet ger felaktig eller vilseledande information vid säljtillfället 

 • Har aggressiva eller påstridiga säljare 

 • Skickar en vara utan att du har beställt 

 • Skickar en faktura utan att du har beställt 

 • Medvetet lurar och riktar sig till utsatta grupper, till exempel äldre och sjuka. 

 Konsumentverket utreder eller avgör inte ditt enskilda fall, men anmälningar är viktiga för myndighetens tillsynsarbete. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna och har möjlighet att agera mot dem som inte gör det. 

Gör en webbanmälan via Konsumentverkets webbplats  

Vill du ha vägledning i ditt personliga ärende? 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Fäll ihop