Ku saabsan macaamiil Hallå

Om Hallå konsument - Somaliska

Macaamiil Hallå waa adeeg iftiinin oo daboolaya wadanka oo dhan oo ay isku dubariday hay’adda macaamiisha. Inagga waxa aad nala soo xariiri kartaa su’aalaha la xiriira macaamiisha oo ku saabsan iibsiga alaabo iyo adeegyo, cabashooyin iyo u dukaamaysiga qaab raagaya. Macaamiil Hallå waa xitaa wadada laga galo ECC Swedhen oo kugu saacidaysa talosiin xad dhaafyada ah.

Qoraalkaan waxaa laga soo turjumay luqadda a-iswiidhishka. Qoraalka iyo muuqaalka bogga wey ka duwanaan karaa kan bogga orijinaalka ah.

Sidan ayaad nagu soo gaari kartaa

Wada hagistu waxa ay furan tahay dhamaan maalmaha shaqada, wax kharash ahna ma aha in la inala soo xariiro. Af Swedhish iyo Af Ingiriis ayaan uga jawaabaynaa su’aalahaada. Waxaad naga heli kartaa:

 • Taleefan: 0771 – 525 525 (0046771 525 525 hadii aaad dibada naga soo wacaysid

 • Iimeel: info@hallakonsument.se

 • Qoraal ku sheekeysi (chatt)

Waxa aad xitaa waydiin kartaa su’aalahaada gole su’aaleedka ” su’aal iyo Jawaab”.

Waddo hagayaasha ka tirsan macaamiil Hallå waxay:

 • Ka jawaabi karaan su’aalo ku saabsan iibsi alaabo ama adeegyo, cabashooyin iyo sharci dejinta macaamiil

 • Bixinayaan waddo hagid ka hor wax iibsi iyo waxyaalaha ku hareeraysan sida aad ugu dukaamaysan kartid si bey’ad ahaan raagi karta

 • Horay kuugu sii saacido taalasiinta dhanka ECC ee Swedhen su’aalaha ku saabsan ama dhibaatooyinka ku xadgudubyada dukaamaysiga

 • Horay kuugu saacido tusaale ahan hay’adaha kale, xafiisyada macaamiisha, waddohagidda macaamiisha ee heer degmo

Waddohagayaasha ka tirsan Macaamiil Hallå ma kari karaan:

 • Laa xariiraan shirkadd, noqdaan wakiil ama ukala dabqadaan adiga iyo shirkadd aad heshiin wayseen

 • Qiimeeyaan dhacdadaada, hubiyaan dokumenti ama turjumaan heshiis

 • Ka saacidaan in ay ka jawaabaan warbixino iskool

 • Qoraan wargelin ku socota ARN  ama codsi maxkamadda

ECC Swedhen – talasiin xadgudubyada iib

Hadii aad degen tahay swedhen oo shirkada dhibka kaala dhexeysana ay ka diiwaan gashan tahay wadan kale oo yurubta midoowday ah, Noorway, Island, Ingiriiska waxa aad haysataa fursad ah in si kharash la’aan ah  aad hesho talasiin iyo ukala dab qaadis loo marayo ECC Swedhen. ECC Swedhen  waxa ay ka tirsan tahay shabakad  xafiisyada macaamiisha ku yaala EU, Noorway, Island iyo Ingiriiska.  Mararka qaar waxa ay ECC Swedhen awoodaa in ay arinta la wadaagto xafiis mataan ah oo wadan kale ah si laysugu dayo in la gaaro xal.

ECC Swedhen waxa ku jira waaxda iftiiminta macaamiisha ee kamidka ah hay’adda maacaamiisha iyo shaabakadda xarunta isku xirka macaamiisha yurub European Consumer Centres Network. Howsha waxa qeexaya golaha -EU.

Wadashaqayn u dhaxaaysa hay’adaha iyo xafiisyada macaamiisha

Macaamiisha Hallå konsument waxa isku dubariday hay’adda macaamiisha, saamayna ay la leedahay  hay’adaga kale iyo xafiisyada macaamiisha.

Halkan waxaad ka hekaysaa dhamaan inta kamidka ah  wadashaqaynta

Howlaha danta guud

Dhamaan howlaha soo gaara macaamiil Hallå waxay noqonayaan mid guud oo uu soo saaran karo aqrisan karana qofkii codsaday. Ka fikir markaas warbixinada kuwooda aad dooranayso inaaad noo soo dirto inaga. Xasuusnoow in aan u baahan nahay xogaha xiriiradaada si aan kuugu soo jawaabno warqad ama mayl.

Qalabsaacidaad si aad inaga noola soo xariirt

Adeegga isku xirka Bildtelefoni.net suurta gelinaysaa in shaqsiyaadka isticmaala calaamadaha ku hadalka swedhishka iyo kuwa ku hadla swedhiska ay wada xiriiri karaan dhexdooda.

wadahadal u dhaxeeya maqlaha iyo tilmaan ku hadlaha, ka wac Bildtelefoni

Teletal waa adeeg telefoon oo loogu tala galay dhamaan inta uga baahan taageero inta wadahadal telefoon lagu guda jro. Turjume ayaa kula jooga wadahadalka oo ku saacidaya adiga.

Taageero telefoon ee dhankaa hadal,cod, dhibaatooyin luqadda ah, ka wac

Adeega xiriiriyaha Texttelefoni.se waxay suurta gal ka dhigaysaa aadiga qaba hoos udhaac maqalka, dhagool ah, indhoole dhagoola ah,ama ku adagtahay hadalku in aad wacdo oo weliba qabatid wadahadaliyadoo loo marayo xiriiriye wadahadal sadax geesood ah isla waqtigaasa. Adeegu waa uu u shaqaynayaa xitaa adigan isticmaalaya qoraalka dhibcaha.

wadahadalka telefoonada caadiga iyo taleefan fariimeed ka wac Texttelefoni

hadii aad u baahan tahay turjume

hadii aad u baahan tahay kaalmo turjumo waxa aad la xariiraysaa  xafiis turjume, ama ka codso qof aad taqaan in uu kuu turjumo adiga. Hadii aadan haysan fursad aad kula xariirto xafiis turjume si iskaa ah waan kaa saacidi karnaa.

Luqadaha dadka tirada yar ee wadanka

Hadii aad ka tirsan tahay mid kamid ah luqadaha dadka tirada yar ee wadanka, waxa aad xaq u leedahay in aad isticmaasho luqadaada marka aad la xariiraysid hay’adaha dowliga

Waxaad warbixin dheeraada ka helaysaa ku saabsan xaquuqahaada bogga golaha luqadaha

Vad är Hallå konsument?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Hallå konsument är även vägen in till ECC Sverige som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning. 

Så når du oss 

Vägledningen har öppet alla vardagar, och det är kostnadsfritt att kontakta oss. Vi svarar på dina frågor på svenska och engelska. Du når oss via: 

 • Telefon: 0771-525 525 (0046771 525 525 om du ringer från utlandet) 

 • E-post: info@hallakonsument.se 

 • Chatt  

Du kan även ställa din fråga via vårt frågeforum ”Frågor och svar”.  

Vägledarna på Hallå konsument kan: 

 • Svara på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och konsumentlagstiftning 

 • Ge vägledning inför ett köp och kring hur du kan handla miljömässigt hållbart 

 • Hjälpa dig vidare till rådgivning via ECC Sverige vid frågor om eller problem med gränsöverskridande handel 

 • Hjälpa dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunal konsumentvägledning 

Vägledarna på Hallå konsument kan inte: 

 • Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du inte kommer överens med 

 • Bedöma ditt fall, granska handlingar eller tolka avtal 

 • Hjälpa till med att svara på skoluppgifter 

 • Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

ECC Sverige – rådgivning vid gränsöverskridande köp 

Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien har du möjlighet att få kostnadsfri rådgivning och medling via ECC Sverige för att försöka lösa ärendet. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU, Norge, Island och Storbritannien. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning. 

ECC Sverige ingår i enheten för konsumentupplysning inom Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network. Verksamheten delfinansieras av EU-kommissionen.  

Ett samarbete mellan myndigheter och konsumentbyråer 

Hallå konsument samordnas av Konsumentverket och samverkar med flera andra myndigheter och konsumentbyråer.  

Här hittar du alla aktörer som ingår i samarbetet 

Allmänna handlingar 

Alla handlingar som kommer in till Hallå konsument blir allmänna och kan begäras ut och läsas av den som begär det. Tänk därför på vilka uppgifter du väljer att skicka in till oss. Kom ihåg att vi behöver dina kontaktuppgifter för att svara dig via e-post och brev. 

Hjälpmedel för att ta kontakt med oss 

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. 

Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via Bildtelefoni  

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig. 

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal  

Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift. 

Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoni, ring via Texttelefoni  

Om du behöver tolk 

Om du behöver tolkhjälp kan du kontakta en tolkförmedling, eller be någon du känner att översätta åt dig. Har du inte möjlighet att kontakta en tolkförmedling på egen hand kan vi hjälpa dig. 

Nationella minoritetsspråk 

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter.

Du hittar mer information om dina rättigheter på Språkrådets webbplats

Fäll ihop