Ka cabasho alaab qaldantay

Reklamera felaktig vara - Somaliska

Ka caabasho waxa ay ka dhigan tahay in aad la xariirto shirkadda si aad uga dacwooto qalad alaabta ah. EU gudaaheeda waxa aad haysataa ugu yaraan laba sano in aad ka cabato,iyo hadii aad kasoo iibsatay alaabta shirkad swedhish ah waxaad haysataa sadax sano oo xaquuq cabasho ah.

Qoraalkaan waxaa laga soo turjumay luqadda a-iswiidhishka. Qoraalka iyo muuqaalka bogga wey ka duwanaan karaa kan bogga orijinaalka ah.

Maxaa lagu tiriyaa qalad?

Si alaab loogu arko inay qaldan tahay sida uu qabo sharciga waxa ay u baahan tahy in khaladku yahay mid asal ah. Khalad asal ahi waa khaladka ay lahayd alaabtu  markaad soo iibsatay ama ka gudoontay. Qaladku ma aha in uu isa soo muujiyo si  toos ah, waxa laga hadlayaa waa khlad asaal ah xitta  hadii qaladku isa soo muujiyo waqti kadib. Waxa laga hadlayaa hadii:

 • Alaabtu dhinnaansho ahaan, si xun u shaqeeyso ama ay jaban tahay

 • Alaabtu aysan waafaqsanayn warbixintii aad heshay ee la xiriirtay iibsiga

 • Alaabtu ku habooneyn ujeedadii loogu tala galay, tusaale jaako roob oo aan u aadkaysanayn biyaha.

Sadax sano oo xaquuq cabasho

Swedhen gudaheeda waxa aad leedahay sida sharciga ah ilaa sadax sano in aad kaga dacwooto qalad alaabta ah. Hadii aad kasoo iibsatay alaabta shirkad wadan kale oo EU waxa aad haysataa laba sano in aad kaga dacwooto qalad alaabta ah. Waa muhiim in aad laba bilood gudahood kaga dacwoota qalad laga bilaabo marka aad aragtay qaladka ama ay ahayd in aad aragt qaladka, si loo hubiyo in aad shuruud saari kartid ka dhan ah shirkadda.

Maxaad ka dalbi karta shirkadda hadii alaabtu qaldan tahay?

Sharciga iibka macaamiisha ayaa xukumaya nooca shurrudaha aad saari kartid shirkadda.

Gacanta koowaad: in qaladkii wax lagaaga qabto ama aad hesho alaab cusub

Qalad in wax laga qabtay macnaheedu waa in shirkaddu saxdo qaladka, tusaale samaynta ama bedelidda qayb cilad leh. Doorashada kale waa in aad hesho alaab  kale, cilad la’aan ah.

Adiga nafsadaada ayaa usoo bandhigi kara nooca xal ee aad ka doonayso shirkadda.  Laakiin hadii shirkadu muujin karto in ay noqonayso kharash badan oon macquul ahayn in lagu siiyo alaab cusub marka la barbardhigo in la sameeyo, waxay caadiyan xaq u leeyihiin in ay sameeyaan.

Gacanta labaad: in aad hesho qiimo dhimis

Qiimo dhimista waa in ay u dhigantaa qaladka tusaale waxa ay ku kacayso hadii qaladku uu wax ka qabanayso shirkad kale.

Gacanta sadaxaad:in adigu lagaa tuuro iibka

Ka tuuris waxa loola jeedaa in iibka lala noqday, waxa la dhihi karaa in shirkadu dib ula noqoto alaabta oo aad adiguna lacagtaadii laguu soo celiyo. Hadii alaabta adib loo soo dirayo shirkadda ayaa qabta kharashka dirista.

Waqtiga samaynta iyo cadadka isku day ee samayneed

Shirkaddawaa inay samaynaysa qaladka waqti caqli gal ah gudaheed. Waxa ah waqti caqli gal ah waxay u baahanaysaa in loo qiimeeyo dhacda walba goonideda., waxa ayna ku xiran tahay nooca qalad ee ay tahay iyo baahidaada ku aadan in alaabti la sameeyo. Hadii lagu siiyay alaab amaah ah waa ok  waqti dheer oo samayn ah.

Sida caadiga ah laba isku day ayay haysataa shirkadda in ay wax ka qabato isla qaladka. Hadi uu jimaado qaladkii mar sadaxaad waxa aad xaq u yeelan kartaa in aad maya tiraahdo iskuday samaysyo badan oo aad bedelkeeda dalban kartaa in la tuuro iibka.

Xaq in la celiyo lacag bixinta iyo helidda lacagta kharashyada

Marka uu jiro qalad alaabta ah waxa aad xaq u leedahay in aad celiso dhamaan ama qayb ahaan bixinta lacagta. Waxa ay macneedu  tahay waxaad sugaysaa inta shirkadda ka xalinayso dhibaatada. Adigu waxa aad celinaysaa cadadka lacageed ee ku filan wax uga  qabashada qaladka meel kale hadii shirkaddu aysan xalin dhibaatada.

Waa muhiim in aad shirkadda ku wargelisaa in aad ka celisay lacag bixintii iyo sababta aad u samaysay.

Waa shirkadda aad alaabta kasoo iibsatay midda qabta kharashaadka aad la kulanto khalad alaabta daraadeed. Tusaale kharashaadka waxa ay noqon karaan:

 • Kharash diris si aad ugu dirto alaabta samayn

 • Kharaashaad ku aadan in aad adigu ku qasboonaatay in aad dhowr mar aado dukaanki

Ogoow waa kharashka xaqiiqda ah midka aad u dalban kartid in lagusiiyo lacagtiisa. Ma dalban karaysid lacagt ku aadan dhibka ama waqtiga aad adigu gelisay ka cabashada. Waxa aad u baahan tahay in aad keento gundhig, tusaale warqadda lacag bixinta, qaansheegatooyin, ama cadayn kharashyada kuwgu baxay ah.

Diiwaangeli qaladka

Markaad helaysid qalad ama dhinaansho waa muhiim in aad diiwaan geliso waxa qaladku yahay. Si ahaan waxa aad ugu baahan tahay in aad shirkadda tusto waxa ay kula tahay in uu yahay qalad, si ahaana waxay diiwaan gelintu noqonaysaa muhiim marka adiga iyo shirkadda aad isku raaci waysaan qaladka.

Mararka qaar waxa qaladka alaabta lagu muujin karaa iyadoo la qaado sawir ama filim laga duubo. Hadii aad hesho alaab qalad farqi yar oo midabka ah waxa aad u baahan kartaa in aad kusoo dhamaystirto sawir ka yimid bogga internetka oo si cad u muujinaya farqiga boggu kaga gedisan yahay midka xaqiiqda ah.

Mararka qaar waxay shirkaddu u baahan kartaa in ay samayso cilad raadin si ay u aragto waxa sababay dhibaatada. Hadii aysan jirin si kale oo aad u diiwaan gelin karto qaladka adiga u sharax shirkadda markaad lasoo xariirayso si aad uga dacwooto.

Uqor shirkadda si aad uga dacwooto shirkadda

Ma jiraan wax shuruudo ah sida aad u cabanayso, laakiin waxa aan kugula talinaynaa in aad shirkadda kula xariirto si qoraal ah. Markaas waad cadayn kartaa in aad ka dacwootay oo aad samaysay waqti sax ah. Waxa aad tusaale ahaan u diri kartaa mayl.

Marka aad la xariiraysid shirkadda si aad ugu cabato waa ay fiican tahay in aad wadato warbixinadan soo socda:

 • Maxaad soo iibsatay iyo goorta aad adigu samaysay iibka

 • Faahfaahin qaladka ah

 • Sawiro ama gundhigyo kale oo si cad u muujinaya qaladka

 • Wax kaqabayo noocee ah ayaad adigu ka codsanayso shirkadda

 • Gundhig muujinaya kharashka ku galay qaladka awgii

 • Warqada lacag bixinta ( hadii aad adigu ka cabanayso dukaan)

Hadii aadan ku raacsanayn farshaxanlaha

Hadii aad u baahan tahay wadohagid waxa aad la xariiri kartaa Hallå macaamiil . waxa aan nahay adeeg iftiinin ah oo wadanka oo dhan ah kuna siin kartaa warbixin ku saabsan xaquuqdaada iyo waxyaalaha aad kala dooran karto si aad horey ugu socoto. Waxa aan ku siinaaynaa wado hagid aan meelna ku xirnayn oo midaas darteed ma qiimaynayno arinkaada kuu gaarka, xalino muran ama aan shirkadda kuula xariirno.

Warbixinada xiriir ee shirkadda Macaamiil Hallå

Hadii aad adiga iyo shirkadda aadan isku afgaranina  waxa aad marar badan samayn kartaa in aad wargeliso hay’adda guud ee gudiga cabashooyinka (ARN) si dacwada muranka loo qaado. Wax kharash la’aan.

Kaa aqri sida wargelin loo sameeyo bogga ARN

Si aad ugu wargelin kartid ARN waa qasab in shirkadu tiri mayya shurrudahaada qayb ahaan ama gebi ahaanba, ama aysanba kasoo jawaabin.

Reklamera felaktig vara 

Att reklamera innebär att du kontaktar företaget för att klaga på fel i varan. Inom EU har du minst två år på dig att reklamera, och har du köpt varan från ett svenskt företag har du tre års reklamationsrätt. 

Vad räknas som fel?

För att en vara ska ses som felaktig enligt lag krävs det att felet är ursprungligt. Ett ursprungligt fel är ett sådant fel som fanns i varan redan när du köpte den eller tog emot den. Felet behöver inte visa sig direkt, det kan handla om ett ursprungligt fel även om felet visar sig efter viss tid. Det kan handla om att:

 • Varan är bristfällig, fungerar dåligt eller är trasig

 • Varan stämmer inte överens med informationen du fick i samband med köpet

 • Varan inte är anpassad efter ändamålet, till exempel en regnjacka som inte tål vatten.

Tre års reklamationsrätt

I Sverige har du enligt lag upp till tre år på dig att klaga på fel i en vara. Har du köpt varan från ett företag i ett annat EU-land har du minst två år på dig att klaga på fel i varan. Det är viktigt att du klagar på felet inom två månader från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet, för att vara säker på att du kan ställa krav mot företaget.

Vad kan du kräva av företaget om varan är felaktig?

Konsumentköplagen styr vilka krav du kan ställa mot företaget.

I första hand: att du får felet åtgärdat eller får en ny vara

Att felet åtgärdas innebär att företaget rättar till felet, till exempel reparerar eller byter ut en felaktig del. Det andra alternativet är att du får en annan, felfri vara. Du kan själv föreslå vilken lösning du vill ha av företaget. Men om företaget kan visa att det blir en orimligt stor kostnad att ge dig en ny vara jämfört med att reparera, har de vanligtvis rätt att göra reparationen.

I andra hand: att du får ett prisavdrag

Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag.

I tredje hand: att du får häva köpet

En hävning betyder att köpet återgår, det vill säga att företaget tar tillbaka varan och att du får dina pengar tillbaka. Om varan ska skickas tillbaka till företaget är det företaget som ska stå för frakten.

Reparationstid och antal reparationsförsök

Företaget ska reparera felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid behöver bedömas från fall till fall, och beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få varan lagad. Om du har blivit erbjuden en lånevara kan en längre reparationstid vara okej.

Normalt sett har företaget två försök på sig att åtgärda samma fel. Uppstår samma fel en tredje gång kan du ha rätt att säga nej till fler reparationsförsök och istället kräva att köpet hävs.

Rätt att hålla inne betalning och att få ersättning för kostnader

När det är fel på varan har du rätt att hålla inne hela eller en del av betalningen. Det betyder att du kan vänta med att betala tills företaget löser problemet. Du har rätt att hålla inne en summa som räcker till att åtgärda felet någon annanstans om företaget inte löser problemet.

Det är viktigt att du meddelar företaget att du håller inne betalningen och varför du gör det.

Det är företaget du köpte varan av som ska stå för eventuella kostnader som du drabbas av på grund av att varan är felaktig. Exempel på kostnader kan vara:

 •  Fraktkostnad för att skicka varan på reparation

 •  Kostnader för att du har tvingats köra flera gånger till butiken

Tänk på att det är faktiska kostnader som du kan kräva ersättning för. Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton, fakturor eller andra intyg, på vilka kostnader du har haft.

Dokumentera felet

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att du dokumenterar vad som är fel. Dels behöver du kunna visa för företaget vad du tycker är fel, dels blir dokumentationen viktig om du och företaget inte kommer överens om felet.

Ibland går det att visa att vara är felaktig genom att ta en bild eller filma. Får du en vara i fel färgnyans kan du behöva komplettera med en bild från webbplatsen som tydligt visar att nyansen på webben avviker från verkligheten.

Ibland kan företaget behöva göra en felundersökning för att se vad som orsakar problemen. Om det inte finns något bra sätt att dokumentera felet kan du beskriva felet när du kontaktar företaget för att klaga.

Skriv till företaget för att klaga på felet

Det finns inga krav på hur du ska reklamera, men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen. Då kan du bevisa att du har klagat och att du har gjort det i rätt tid. Du kan till exempel skicka ett mejl.

När du kontaktar företaget för att reklamera är det bra om du tar med följande uppgifter:

 • Vad du har köpt och när du gjorde köpet

 • En beskrivning av felet

 • Bilder eller annat underlag som tydligt visar felet

 • Vilken åtgärd du önskar av företaget

 • Underlag som visar kostnader du har fått på grund av felet

 • Kvitto (om du reklamerar i butik)

Om du inte kommer överens med företaget

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop