Ha lagaa caawiyo badjet- iyo su’aalaha la xiriira deynta

Få hjälp med skuldrådgivning - Somaliska

Ku dhowaad 400 000 oo iswiidhish ah ayaa waxaa deyn looga leeyahay Hey’adda qaan soo dhicinta. Intaas ka sokow dad badan ayaa dhaqaalahooda la liicaya. Marka laga soo tago dhibaatada shakhsiyadeed waxey deymaha batay bulshada ugu fadhiyaan 30–50 bilyan oo karoon sanad walba. Arrinka farxadda leh ayaa ah in ey jiraan caawimaadyo la heli karo.

Qoraalkaan waxaa laga soo turjumay luqadda a-iswiidhishka. Qoraalka iyo muuqaalka bogga wey ka duwanaan karaa kan bogga orijinaalka ah.

Waxyaabahaan ayaa lagaa caawin karaa

Qofka lagu leeyhay deyn wuxuu caawimad ka helayaa taliyaha badjetka ioy deymaha ee degmada. Waxey kaa caawinayaan in aad: 

  • Ogaatid dhaqaalahaaga isla markaana heshid talooyin ku saabsan sida aad u maareyn laheyd isla markaana ukala mudnaan siin laheyd deymaha. 

  • Dalbato deyn ka nadiifin

  • Hesho talooyin kale, ka hor, inta lagu guda jiro iyo marka la dhameeyo ka nadiifinta deymaha.

  • La timaaddo heshiisyo madax bannaan oo aad la yeelato shirkadaha deymaha kugu leh, taasoo micnaheedu yahay in deyn laguugu leeyahay (haddii aan laguu oggoleyn ama aadan rabin deyn ka nadiifin). 

  • La xaajood ku saabsan shuruudo fiican oo aad ka hesho kuwa deymaha kugu leh.

Lacag ma joogto in aad caawimaad hesho

Sida sharciga ah degmooyinka waxaa saaran waajib ah in ey dadka deymaha lagu leeyahay siiyaan talooyin dhaqaale. Lacag ma joogto in aad caawimaad hesho. Taliye xagga badjetka iyo deymaha ah ayaa kaa saacidaya in loo kuur galo dhaqaalahaaga isla markaana lagu siiyo caawimaad baraktikaal ah oo loogu tala galay dadka deynta lagu leeyahay. Dadka u baahan in deynta laga nadiifiyo waxaa maraka laga caawin karaa dalabka iyo tijaabinta ioy racfaan ka qaadashada go’aanka

Macluumaadka laga xiriiro xafiiska talo siinta badjetka iyo deymaha

Si aad ula xiriirto xafiiska talo siinta badjetka iyo deymaha ee maxalliga ah waa in aad la xiriirtaa degmadaada. Waxaad kale oo raaci kartaa leenka hoose si aad u hesho liiska degmooyinka oo dhan iyo macluumaadka laga xiriiri karo xafiisyadooda talo siinta badjetka iyo deymaha.

Eeg liiska xafiisyadooda talo siinta badjetka iyo deymaha ee degmo walba

Inta aad caawimaadda sugeysid

Degmooyin badna waxey leeyihiin waqti sugid ah marka aad la kulmeysid taliye xagga badjetka iyo deymaha. Inta aad ka heleyso caawimaad shakhsiyeed waxaa u baahan yahay in aad kala hormarisid qarashka iyo deymaha laguugu leeyahay haddii aadan kulligood wada dhiibi kairn.  Kuwa ugu muhiimsan waa dhiibidda kirada gurigam korontada iyo ceymiska guriga. Waxaa haddii kale khatar ugu jireysaa in guriga lagaa saaro, korontada lagaa xiro ama aadan caawimaad helin haddii aad shil gashid. Waxaa kale oo muhiim ah bixinta khidmadda Hey’adda Qasnadda shqa la’aanta iyo lacagta khidmadda xanaanada carruurta.

Haddii aadan helin caawimaadda aad u baahan tahay

Haddii eysan degmadu laheyn xafiiska talo siinta badjetka iyo deymaha ama aadan helin caawimaadda aad xaqqa u leedahay waxaad dacwad u diri karaa Hey’adda kormeerka daryeelka iyo xanaaneynta (Inspektionen för vård och omsorg (IVO)). Dacwadda waxaad ku gudbin kartaa foom warqad ah ama qaab elektaroonig ah. Dacwadda waxey noqoneysaa mid caam ah marka ey soo gaarto Hey’adda kormeerka daryeelka iyo xanaaneynta.

Warbixin dheeraad ah ka akhriso bogga interketka ee Hey’adda kormeerka daryeelka iyo xanaaneynta

Få hjälp med budget- och skuldfrågor

Nästan 400 000 svenskar har skulder hos Kronofogden. Utöver dessa så kämpar många med sin ekonomi. Förutom det personliga lidandet kostar överskuldsättning samhället 30–50 miljarder kronor varje år. Det positiva är att det finns hjälp att få. 

Det här kan du få hjälp med 

Den som är skuldsatt kan få kostnadsfri hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare. De hjälper till att:   

  • Få koll på din ekonomi och ge råd hur du ska hantera och prioritera skulderna.  

  • Ansöka om skuldsanering.  

  • Ge annat stöd före, under och efter en skuldsanering. 

  • Ta fram förslag på frivilliga överenskommelser med fordringsägarna, det vill säga de du är skyldig pengar (om du inte får eller vill ha skuldsanering).  

  • Diskutera om bättre villkor hos de som du är skyldig pengar.  

Det kostar inget att få hjälp 

Kommuner är enligt lag är skyldiga att ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Det kostar ingenting att få hjälp. En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till att överblicka din ekonomi och kan ge praktiska råd till den som är skuldsatt. Personer som har behov av skuldsanering kan bland annat få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. 

Kontaktuppgifter till din budget- och skuldrådgivning 

För att komma i kontakt med din lokala budget- och skuldrådgivning kan du kontakta din kommun. Du kan också följa länken nedan för att hitta en lista över alla kommuner och kontaktuppgifter till deras budget- och skuldrådgivning. 

Se lista över budget- och skuldrådgivning utifrån kommun  

Medan du väntar på hjälp 

Många kommuner har väntetider när det gäller att träffa en budget- och skuldrådgivare. Fram tills att du får personlig hjälp behöver du prioritera bland räkningarna om du inte kan betala alla. Det som är viktigast att betala är hyra, el och hemförsäkring i första hand. Du riskerar annars att bli vräkt, få elen avstängd eller inte få hjälp om du till exempel skulle råka ut för en olycka. Även avgift till arbetslöshetskassan och eventuell barnomsorg är viktiga. 

Om du inte får den hjälp du behöver 

Om kommunen inte har budget- och skuldrådgivning eller om du inte får den hjälp du har rätt till kan du skicka in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det går att anmäla på fysisk blankett eller via e-tjänst. Anmälan blir allmän handling när den kommer in till IVO. 

Läs mer på IVO:s webbplats

Fäll ihop