Farshaxanlaha qalad ayuu sameeyey

Hantverkaren har gjort fel - Somaliska

Marka farshaxanlaha uu sameeyo shaqo xun waxa aad leedahay xaquuqda ah in aad ka cabato, waxa la dhihi karaa in aad ka dacwooto qaladka. In badan oo adeegyadaa farshaxanada ahi waxa aad xaq u leedahay ilaa toban sano in aad kaga dacwooto qalad shaqada ah.

Qoraalkaan waxaa laga soo turjumay luqadda a-iswiidhishka. Qoraalka iyo muuqaalka bogga wey ka duwanaan karaa kan bogga orijinaalka ah.

Goormee ayuu adeegu qaldan yahay?

Adeeg waxa loo arki karaa mid qaldan hadii natiijada aysan u dhigmin wixii aad adiga iyo shirkadda aad ku heshiiseen. Waxa kale oo ay ku saabsan tahay in shaqada aan si xirfad ahaana loo fulinin, tusaale ahaan hadii shaqada loo qabtay si xun ama ay jiraan waxyaalo ka dhiman. In shaqada si xirfad ah loo fuliyaa waxa ay ka dhigan tahay in natiijada ay la mid noqoto mida laga filanayo qof xirfadle ah aqoon iyo dhabna ah. Waxa aad tusaale ahaan u qaadan karaysaa in shirkaddu raacayso nidaamyada iyo talooyinka ka dhexjiraa qaybta ay shaqadoodu tahay.

Waqti sidaa udheer ayad haysataa in aad ka dacwooto qalad

Adeegyada farshaxan waxa koobaya sharciga adeega macaamiisha. Sharcigu waxa uu leeyahay laba waqti xadidaad oo kala duwan oo ku saabsan mudo intee la eg ayaad haysataa in aad ka dacwooto qalad, waxa ayna ku xiran tahay waxa ay ku saabsan tahay nooca adeeg. Shaqooyink hantida ma guurtada ah waxa aadxaq u leedahay toban sano gudahood in aad ka dacwooto qaladka. Shaqo hanti ma guurto ah waxa ka mid ah sida:

 • Dib u cusboonaysiin dhismo

 • Rinjiyeyn

 • Dhul dhigid

 • Biyo ka bixin

 • Saqaf bedel

 • Qodidda ceel biyood

Shaqooyinka aan lagu qabanaynin dhul, dhismo ama waxyaalo kale oo ma guurto ah waxa aad haysataa sadax sano oo xaquuqda ka cabashada ah. Tusaale ahaan intooda badan  adeegyada dayactirka waa sadax sano oo xaquuqda ka cabashada ah. Hadii aad ku aaminto in shirkaadi ay kuu dayac tirto bumbada kulaylka waxa ansax ah sadaxda sano oo ahmudada  ka cabashada.

Dacwoo isla marka aad aragto qaladka

Waa inaad ka dacwootaa qaladka mudo suurta gal ah gudaheed laga bilaabo marka aad aragatay ama ay ahayd in aad aragto qaladka. Hadii aad soo dacwooto laba bilood gudahood waxa loo tirinayaa mar walba waqti suurta ah gudahood. Hadii aad la sugto mudo dheer dacwada waxa aad dhuminaysaa suurta galnimada in shirkaddu saxdo qaladkii.

Maxaad ka dalbi karaysaa shirkadda marka qalad dhaco?

Sharciga adeega macaamiisha ayaa xukumaya shurrdaha kuwa aad saari karaysid.

Gacanta koowaad: in shirkaddu qaladka wax ka qabato

Waxa aad marka hore ku xiri kartaa in shirkaddu saxdo qaladka si kharash la’aan ah.  Waxa aad xaq u leedahay in aad hesho natiijadii aad adiga iyo shirkadda aad ku heshiiseen. In kharash la’aan la sameeyo waxa ay ka dhigan tahay in shirkaddu  qabto dhamaan kharashaadka ku kacaya in qaladkii wax laga qabto- tusaale qalab, safar iyo shaqo.  

Gacanta labaad: in aad adigu hesho qiimo dhimis

Qiimo dhimis waa in ay u dhigantaa qaladka, tusaale waxa uu  kharshku noqonayo hadii qaladka ay shirkadd kale wax ka qaban lahayd.

Gacanta sadaxaad: in aad ka noqoto heshiiskii

Ka noqosho heshiiska ah waxa ay ka dhigan tahay in la joojiyo shaqadii, oo aysan waajib kugu ahayn in aad bixiso adeega. Shirkaduna markaasma saarna wax waajib ah in ay dhamaystirto shaqada.

bedelsiin qaladka awgii

Shirkadda ayaa qabta kharaashdka jira ama dhaqaale dhumista adiga ku helay qaladka awgiis. Tusaale waxa uu noqon karaa :

 • Dhumin daqli, tusaale hadii aay ahayd in aad fasax ka qaadato shaqdii si aad ula fiiriso qaladkii shirkadda si wadajir ah.

 • Kharash ku saabsan cadayn ka timid ninka soo kormeerayay ama qof kale oo aqoon u leh ( hadii loo baahday in la soo cadeeyo qaladkii)

Ka fikir in ay tahay kharashka dhabta ah, ma aha dhibta iyo waqtiga aad gelisay cabashada waxa aad ku dalban kartid in aad bedel ku hesho. Waxaad u baahan tahay in aad muujiso gundhiga kharashyada kuwa ku galay iyo in kharashkuna ahaado mid suurta gal ah oo si toosa ugu xiran qaladka. gundhig waxa ay tusaale ahaan noqon kartaa warqadda lacag bixinta, qaan sheegato ama cadayn.

Xaqqa celinta lacag bixin

Hadii uu adeegu yahay qalad waxa aad xaq u leedahay sida sharciga ah in aad celiso qayb ahaan ama lacag bixinta dhamaanteed badbaado ahaan. Waxa ay noqonaysaa qalab ku cadaadin ka dhan ah shirkadda adigana bed qab kuu ah.

Qaybta lacag bixinta aad celisay waa in ay u dhigantaa qaladka. Mabda’ ahaan waxay ka dhigan tahay in aad celinayso cadad wayn oo daboolaya kharashka in la keeno shirkad kale si qaladka wax looga qabto. Mararka waxa ku saacidi kartaa in aad la xariirto shirkado kale oo ku jira qaybtaas si aad u hesho xog qiimaha ah waxa ay ku kacayso in wax laga qabto kharashka.

Waa muhiim in aad shirkadda si qoraal ah aad ku wargeliso in aad celisay lacag bixintii iyo sababta. Waxa aad tusaale ahaan u diri kartaa mayl ama fariin qoraaleed sms.

Hadii farshaxanlaha sababo dhaawacyo

Sida uu qabo sharciga adeega macaamiisha waxa aad xaq u leedahay iin aad ka   dalbato magdhow  shirkadda hadii ay sababaan dhaawacyo la xariirta adeega la fuliyay. Waxa ay noqon kartaa hadii qalabka adeega lagu samaynayo uu dhaawaco ama shirkaddu ay dhaawacdo waxyaalo kale oo ka mid ah hantidaada, tusaale hadii shirkadda aad ku aaminta dayactirka bumbada kulaylka ay ka dhacaan qalab kadibna dhaawac soo gaaro dhulka.

Diiwaan geli qaladka

Markaad aragto khalad ama dhinnaanshiyo waa muhiim in aad diiwaan geliso waxa qaladka ah. Si ahaan waxa aad ugu baahan tahay in aad ugu cadayso waxa aad u aragto in uu yahay qalad, sida kalana diiwaan gelintu waa muhiim hadii adiga iyo shirkadda aad isku raaci waysaan qaladka.

Waxa aad qaladka u diiwaan gelin karta in aad sawir ka qaado ama filin ka duubto. Ka fikir in tayadooda looga baahan yahay inay aad u fiicnaadaan si qaladka loo arki karo. Mararka qaar waxa aad u baahan kartaa in aad dhowr sawir qaado si aad ugu muujiso qaladka qaab fiican. Waxay u baahan kaartaa sawir dhaw iyo sawir muujinaya sida qaladku yahay marka loo eego agagaarka. Haadii aysan jirin si loo diiwaan geli karo qaladka waad u sharixi kartaa shirkadda marka aad u dacwoonaysid shirkadda.

La xariir farshaxanlaha oo ka codso in qaladka wax laga qabto

Kadib marka aad aragto qalad waa muhiim in aad sida kuugu dhaqsiyaha badan ula xariirtid shirkada si aad u siiso iyaga fursad ay ku baaraan waxna uga qabtaan qaladka. Waa wax iska caadiya in shirkadu u baahato in ay soo baxdo oo aay aragto qaladka si ay go’aan uga qaadato waxa loo baahan yahay in la sameeyo. Malaha waxasuurta gal ah in aysan cadayn waxa sababay qaladka.

Adigu uma baahnid in aad ogaato waxa sababay qaladka marka aad lasoo xariiraysid shirkadda, tan muhiimka ahi waa in aad sida ugu suurta galsan dhaqsiyaha badanna aad u farfiiqdo in aad aragtay qalad. Taas bedelkeeda waxa adiga kugu waaajib noqonaysa in aad  u gudo shirkaadda hadii uu baaritaanku muujiyo in qaladku uusan sababin shaqadooda.

Waa ay fiican tahay mar walba inaad haysto gundhig qoraal ah oo muujinaya in aad lasoo xariirtay shirkada si aad ugu soo dacwooto. Hadii aad u haysato fursad waa ay fiican tahay in aad usoo dirto sms ama mayl. Kadibna kusoo lifaaq waxa uu qaladku yahay, tusaale sawiro.

Hadii aadan ku raacsanayn farshaxanlaha

Hadii aad u baahan tahay wadohagid waxa aad la xariiri kartaa Hallå macaamiil . waxa aan nahay adeeg iftiinin ah oo wadanka oo dhan ah kuna siin kartaa warbixin ku saabsan xaquuqdaada iyo waxyaalaha aad kala dooran karto si aad horey ugu socoto. Waxa aan ku siinaaynaa wado hagid aan meelna ku xirnayn oo midaas darteed ma qiimaynayno arinkaada kuu gaarka, xalino muran ama aan shirkadda kuula xariirno.

Warbixinada xiriir ee shirkadda Macaamiil Hallå

Hadii aad adiga iyo shirkadda aadan isku afgaranina  waxa aad marar badan samayn kartaa in aad wargeliso hay’adda guud ee gudiga cabashooyinka (ARN) si dacwada muranka loo qaado. Wax kharash la’aan.

Kaa aqri sida wargelin loo sameeyo bogga ARN

Si aad ugu wargelin kartid ARN waa qasab in shirkadu tiri mayya shurrudahaada qayb ahaan ama gebi ahaanba, ama aysanba kasoo jawaabin.

Hantverkaren har gjort fel 

När hantverkaren har gjort ett dåligt jobb har du rätt att reklamera, det vill säga klaga på felen. För många hantverkstjänster har du upp till tio år på dig att klaga på fel i arbetet. 

När är tjänsten felaktig? 

En tjänst kan ses som felaktig om resultatet inte motsvarar det du och företaget har kommit överens om. Det kan också handla om att arbetet inte är fackmässigt utfört, till exempel om arbetet är slarvigt utfört eller om det finns brister. Att arbetet utförs fackmässigt betyder att resultatet ska motsvara det som förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson. Du ska till exempel kunna förutsätta att företaget följer de riktlinjer och rekommendationer som finns för branschen hen arbetar i. 

Så lång tid har du på dig att klaga på fel 

Hantverkstjänster omfattas av konsumenttjänstlagen. I lagen finns det två olika tidsgränser för hur lång tid du har på dig att klaga på fel, beroende på vad det gäller för typ av tjänst. Vid arbete på fast egendom har du rätt att klaga på felet i tio år. Arbete på fast egendom omfattar bland annat: 

 • renovering av byggnad 

 • målning 

 • golvläggning 

 • dränering 

 • takbyte 

 • borrning av vattenbrunn 

För arbete som inte utförs på mark, byggnader eller andra fasta saker har du tre års reklamationsrätt. Som exempel är det tre års reklamationsrätt på de flesta reparationstjänster. Anlitar du ett företag för att reparera din trasiga värmepump gäller den treåriga reklamationsfristen.  

Klaga så fort du upptäcker felet 

Du måste klaga på felet inom rimlig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Om du klagar inom två månader räknas det alltid som inom rimlig tid. Väntar du för länge med att klaga kan du förlora möjligheten att kräva att företaget ska rätta till felet. 

Vad kan du kräva av företaget vid fel? 

Konsumenttjänstlagen styr vilka krav du kan ställa. 

I första hand: att företaget åtgärdar felet 

Du kan i första hand kräva att företaget kostnadsfritt rättar till felet. Du har rätt att få det resultat som du och företaget har kommit överens om. Att det ska göras kostnadsfritt innebär att företaget får stå för alla kostnader som är förknippade med att åtgärda felet – till exempel material, resor och arbete.   

I andra hand: att du får ett prisavdrag 

Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag.  

I tredje hand: att du får häva avtalet 

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget har då heller ingen skyldighet att slutföra arbetet.  

Ersättning på grund av felet 

Det är företaget som ska stå för eventuella kostnader eller ekonomiska förluster som du drabbas av på grund av felet. Exempel på detta kan vara: 

 • Inkomstförlust, till exempel om du måste ta ledigt från jobbet för att titta på felet tillsammans med företaget 

 • Kostnad för utlåtande från besiktningsman eller annan sakkunnig (om det behövs för att kunna bevisa felet) 

Tänk på att det är faktiska kostnader, inte besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen, som du kan kräva ersättning för. Du behöver kunna visa underlag på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet. Underlag kan till exempel vara kvitton, fakturor eller intyg.  

Rätt att hålla inne betalning 

Om tjänsten är felaktig har du enligt lag rätt att hålla inne med en del eller hela betalningen som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig.  

Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara felen. I princip betyder det att du kan hålla inne med så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag för att åtgärda felen. Ibland kan det hjälpa att ta kontakt med andra företag inom branschen för att få en prisuppgift på vad det skulle kosta att åtgärda felet. 

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl eller ett sms.  

Om hantverkaren har orsakat skador 

Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt att kräva skadestånd av företaget om de orsakar skador i samband med att tjänsten utförs. Det kan handla om att föremålet för tjänsten skadas eller att företaget skadar något annat av din egendom, till exempel om företaget som du har anlitat för att reparera din värmepump tappar ett verktyg som orsakar en skada på golvet. 

Dokumentera felet 

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att du dokumenterar vad som är fel. Dels behöver du kunna visa för företaget vad du tycker är fel, dels blir dokumentationen viktig om du och företaget inte kommer överens om felet.  

Du kan dokumentera felet genom att till exempel ta bilder eller filma. Tänk på att kvaliteten behöver vara så bra att felet syns tydligt. Ibland kan du behöva ta flera bilder för att kunna visa felet på ett bra sätt. Det kan behövas både närbilder och bilder som visar hur felet ser ut i förhållande till omgivningen. Om det inte finns något bra sätt att dokumentera felet kan du beskriva felet när du kontaktar företaget för att klaga.  

Kontakta hantverkaren och be att felet åtgärdas 

Efter att du har upptäckt ett fel är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar företaget för att ge dem chansen att undersöka och åtgärda felet. Det är ganska vanligt att företaget behöver komma ut och titta på felet för att kunna ta ställning till vad som behöver göras. Det kanske inte heller är tydligt vad som har orsakat felet. 

Du behöver inte veta orsaken till felet när du kontaktar företaget, det viktiga är att du så snart som möjligt påpekar att du har upptäckt ett fel. Däremot kan du bli skyldig att ersätta företaget för undersökningen om det visar sig att felet inte är orsakat av deras arbete. 

Det är alltid bra att ha skriftligt underlag som visar att du har kontaktat företaget för att klaga. Har du möjlighet är det därför bra att skicka sms eller mejl. Då kan du också bifoga underlag som visar felet, till exempel bilder. 

Om du inte kommer överens med hantverkaren 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop