Daahid geynta adeeg la dalbay

Sen leverans av tjänst - Somaliska

Shirkaddu waa in ay soo dhamaysaa adeega waqtii ay shirkaddu balanta kuqaaday gudaheeda ama aad adiga iyo shirkaddu isku raacdeen. Hadii aysan jirin waqti la balan qaaday waa in adeegu ay kusoo dhamaado waqti suurta gal ah iyadoo laga fikirayo nooca adeega ay tahay.

Qoraalkaan waxaa laga soo turjumay luqadda a-iswiidhishka. Qoraalka iyo muuqaalka bogga wey ka duwanaan karaa kan bogga orijinaalka ah.

Adeegyada kusoo koobmaya sharciga adeega macaamiisha

Warbixinttaam waxa ay qusaysaa adeegyada ku jiri kara sharciga adeega macaamiisha. Sharcigu wuxuu quseeyaa:

 • Shaqada alaabta guurta. Tusaale dayactirka gaari ama tv.

 • Shaqada alaabta ma guurtada ah, guryaha iyo dhismooyinka kale ee ku yaal dhul ama biyo dhexdood ama waxyaalaha kale ee aan guurin. Tusaale dayactirka guriga ama shaqo rinjiyayn ah.

 • Xaraynta alaabta guurta. Tusaale maqaasiin gelinta qalabka guryaha ama xaraaynta doon.

Sharcigu ma quseeyo daaweynnada  xayawaan iyo dadba, tusaale adeeg timo jare adeegyada daaweynta xoolaha.  Ma quseeyo iyadana howl rarid ah, tusaale rarka alaabta guri.

Goormee ayaa lagu tirinayaa in adeeg dib u dhacay?

Sida uu qabo sharciga adeega macaamiisha waxa lagu tiriyaa in alaabi dib u dhacday hadii mid ka mid ah xaaladaha soo socdaa ay yimaadaa:

 • Hadii shaqada aan lagu fulin waqtigii la balan qaaday gudaheeda ama aad idinku isku raacdeen

 • Haduusan jirin wax waqti la balan qaaday oo ku aadan goorta adeegu ay noqonayso diyaar, laakiin aan adeega lagu soo dhamayn waqti macquul ah gudahood iyadoo laga fikirayo nooca adeega iyo qaabkeeda

Maxaad ka dalbanaysaa shirkadda?

Sharciga adeega macaamiisha ayaa xukumaya waxa aad ka dalban kartid shirkadda.

Shirkaddu waa in ay soo dhamaysaa adeega

Waxa aad xaq u leedahay in aad ka dalabto inay ilaaliso heshiiska qaaybteeda oo ay soo dhamayso howsha. Isla mar ahaantaas waxa aad fursad u leedahay in aad ka dalabtid bedelsiin sabatu tahay kharash kugu galay daahidda daraadeed, iyo in aad celiso lacag bixintii. Waxa aad leedaahay mid la mida xaquuqaha hadii uu adeegu noqon lahayn mid soo bilaawday waqtigii lagu heshiiyey gudaheeda.

Tuuris marka dib udhac macno wayni jirto

In la tuuro heshiis waxay ka dhigan tahay in la joojiyo shaqadii, iyo inaysan adigu waajib kugu ahayn in aad bixiso lacagta adeega. Shirkaduna ma saarna waajib iyadana ah in ay dhamayso shaqadii. Si aad adigu u yeelato xaqqa tuurista heshiiska waa in dib udhacu yahay mid macno wayn kuu leh- ama muhiim u leh sida sharcigu ku taal. Waxa ay tusaale ahaan noqon kartaa in laga hadlayo in hadii ay dib u dhacu ku lahayd saamayn wayn nolol maalmeedkaada. Adiga ayaa u baahan in aad cadayso ama ku doodi kara sababta ay soo daahidu ugu leedahay macno wayn agtaada.

Xaq ka noqosho dalab

Tuuris waxa kasoo haray waa ka noqosha dalab qaabka kale oo looga gudbi karo heshiiska. Ilaa inta aan adeega lasoo dhamayn dalab ka noqoshadu waa xaquuq aad leedahay sida uu qabo sharciga adeega macaamiisha. Waxa ay noqon kartaa doorasho hadii aysan daahidu noqon mid macno muhiima leh laakiin aad adigu rabti mar walba in aad ka baxdo heshiiska.

Waa muhiim in aad ogaato in marka aad ka noqonaysid dalab inay waajib kugu tahay in aad bixiso lacagta shaqada horey loo qabtay iyo shaqada ay qasab tahay in la sameeyo inkastoo laga noqday dalabka. Shirkaddu xitta waxa ay xaq u yeelanaysaa in ay hesho lacagta faa’iidada ka luntay, waxa loola jeedaa in aysan balansan karin shaqooyin kale. Dhanka kale waxa ay tahay in shirkaddu ay soo cadayso in ay fuliyeen shaqadii kahor inta aadan adigu dalabka ka noqon.

Xitaa dhacdooyinka marka shirkaddu si hordhaca u dalbato kharash dalab ka noqosho waa in ay soo cadayn karaan in shaqadii la qabtay iyo in kharashku suurta gal yahay marka loo fiiriyo shaqadaas.

Xaqqa dib u cenlinta lacag bixin

Hadii uu adeegu yahay qalad waxa aad xaq u leedahay sida sharciga ah in aad celiso qayb ahaan ama lacag bixinta dhamaanteed badbaado ahaan. Waxa ay noqonaysaa qalab ku cadaadin ka dhan ah shirkadda adigana bed qab kuu ah.

Qaybta lacag bixinta aad celisay waa in ay u dhigantaa shaqada u dhiman il la sameeyo. Mabda’ ahaan waxay ka dhigan tahay in aad celinayso cadad daboolaya kharashka in shirkad kale si ay u dhamaystirto shaqada.

Waa muhiim in aad shirkadda si qoraal ah aad ku wargeliso in aad celisay lacag bixintii iyo sababta. Waxa aad tusaale ahaan u diri kartaa mayl.

Magdhow soo daahidda awgeed

Shirkadda ayaa qabta kharaashdka jira ee ku galay shaqada oo daahday awgeed. Tusaale kharashku waxa uu noqon karaa:

 • Dhumin daqli, tusaale hadii aay ahayd joogto guriga kana joogto shaqadii si aad u qaabisho shirkadda.

 • Lacago bixinta shirkaddaha kale oo ku qasbanaa in ay sugaan sabatuna ay ahayd daahistA adeega markaas jiray ( waxay tusaale ahan noqon karaan markay shaqo wayn jirto oo ay shirkado dhowra ay ku jiraan)

Sida sharciga ah waa kharashka dhabta,  ee ma aha dhibta iyo waqtiga aad gelisay cabashada waxa aad ku dalban kartid in lacag laguugu siiyo.. Waxaad u baahan tahay in aad muujiso gundhig,tusaale ahaan warqadda lacag bixinta ama qaanshegato,kharashka ku galay waana in kharashku ahaado mid caqli gal ah si toos ahna ugu xiran qaladka.

Uqor shirkadda oo ka dalaab in shaqada la dhameeyo

Qoraal kula xariir shirkadda, tusaale ahaan mayl ama sms, oo ka dalab in la dhameeyo shaqada. Qoraalka raaci taariikhda ay ahayd in shaqadu soo dhamato (hadii aad haysato taariikh la baalan qaaday in la keenayo), iyo in aad u sharaxdo sababta ay muhiimka u tahay in lasoo dhameeyo shaqada sida ugu dhaqsiyaha badan. Waaxa kale oo aad adigu weydiisan kartaa taariikh goorta shaqadu soo dhamaan doonto dhaqsiyo. Marka hore waa hadii daahistu muhiimad wayn kku leedahay agtaada oo aad ku dalban karto in la tuuro heshiiska.

Hadii aad iska tuurayso heshiiska

Marka aad iska tuurayso heshiis waa muhiim in aad si qoraal ah ula xariirtaa shirkadda, tusaale qaab mayl ama sms ah. U sharax in aad rabtid in aad tuurto heshiiska soo daahista aawgeed,  iyo sababta daahistu ay macno way oo muhiim ah kuugu leedahay adiga.hadii aad bixisay shaqada ayna kula tahay in la tuuro heshiiska sida uu u dhan yahay waxa aad isla mar ahaantaas dalban kartaa in shirkadu dib usoo celiso lacagtii.

Mararka qaar waxa la tuuraa keliya heshiiska barkii

Xaaladaha qaar waxa ay noqon kartaa in keliya qayb kamid ah heshiiska la tuuro, tusaale ahaan hadii aad ka faaiidaysanayso shaqadii horey  loo sii qabtay. Markaas waxa lagaaga baahanayaa in aad bixiso in u dhiganta shaqada qaybtaas la qabtay.

Haddii adiga iyo shirkadda aan wax isku raacsaneyn

Hadii aad u baahan tahay wadohagid waxa aad la xariiri kartaa Hallå macaamiil . waxa aan nahay adeeg iftiinin ah oo wadanka oo dhan ah kuna siin kartaa warbixin ku saabsan xaquuqdaada iyo waxyaalaha aad kala dooran karto sida aad horey ugu socoto. Waxa aan ku siinaaynaa wado hagid aan meelna ku xirnayn oo midaas darteed ma qiimaynayno arinkaada kuu gaarka, xalino muran ama aan shirkadda kuula xariirno.

Warbixinada xiriir ee shirkadda Macaamiil Hallå

Hadii aad adiga iyo shirkadda aadan isku afgaranina  waxa aad marar badan samayn kartaa in aad wargeliso hay’adda guud ee gudiga cabashooyinka (ARN) si dacwada muranka loo qaado. Wax kharash la’aan.

Kaa aqri sida wargelin loo sameeyo bogga ARN 

Si aad ugu wargelin kartid ARN waa qasab in shirkadu tiri mayya shurrudahaada qayb ahaan ama gebi ahaanba, ama aysanba kasoo jawaabin.

Sen leverans av tjänst 

Företaget ska slutföra tjänsten inom den tid som företaget har utlovat eller som ni har kommit överens om. Om det inte finns någon utlovad tid ska tjänsten vara slutförd inom rimlig tid med tanke på vilken typ av tjänst det är.

Tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen 

Den här informationen gäller för tjänster som omfattas av konsumenttjänstlagen. Lagen gäller för: 

 • Arbete på lösa saker. Till exempel reparation av bil eller tv. 

 • Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar eller målningsarbeten. 

 • Förvaring av lösa saker. Till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt. 

 Lagen gäller inte behandlingar på djur eller människor, till exempel frisörtjänster eller veterinärtjänster. Den gäller heller inte vid transportuppdrag, till exempel möbelflyttning. 

När räknas en tjänst som försenad? 

Enligt konsumenttjänstlagen räknas en tjänst som försenad om någon av följande situationer uppstår: 

 • Om tjänsten inte är utförd inom den tid som har utlovats eller som ni har kommit överens om 

 • Det finns ingen utlovad tid för när tjänsten ska vara klar, men tjänsten är inte utförd inom rimlig tid med tanke på tjänstens omfattning och karaktär 

Vad kan du kräva av företaget? 

Konsumenttjänstlagen styr vad du kan kräva. 

Företaget ska slutföra tjänsten 

Du har rätt att kräva att företaget håller sin del av avtalet och slutför arbetet. Samtidigt har du möjlighet att kräva ersättning på grund av kostnader du drabbas av till följd av förseningen, och att hålla inne med betalningen. Du har samma rättigheter om tjänsten inte har blivit påbörjad inom den överenskomna tiden. 

Hävning vid försening av stor betydelse 

Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Företaget har då heller ingen skyldighet att slutföra arbetet. För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig – eller av väsentlig betydelse som det står i lagen. Det kan till exempel handla om att förseningen har stor påverkan på din vardag. Det är du som behöver kunna bevisa eller argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. 

Rätt till avbeställning 

Utöver hävning är avbeställning ett annat sätt att frånträda avtalet. Så länge tjänsten inte är slutförd är avbeställning en rättighet du har enligt konsumenttjänstlagen. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte skulle vara av väsentlig betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet.

Det är viktigt att känna till att du vid en avbeställning är skyldig att bland annat betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst, det vill säga för att de inte har kunnat boka in sig på andra jobb. Däremot är det upp till företaget att bevisa att de har utfört arbete innan du avbeställde. 

Även i de fall när företaget på förhand har bestämt en avbeställningskostnad måste de kunna bevisa att arbete har utförts och att kostnaden är rimlig i förhållande till det arbetet.  

Rätt att hålla inne betalning 

Om företaget inte har påbörjat eller slutfört tjänsten inom rätt tid har du rätt att hålla inne med en del eller hela betalningen som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig. 

Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. I princip betyder det att du kan hålla inne med en så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag som får slutföra arbetet. 

Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl.  

Ersättning på grund av förseningen 

 Det är företaget som ska stå för eventuella kostnader som du drabbas av på grund av arbetet är försenat. Exempel på kostnader kan vara: 

 • Inkomstförlust om du måste vara hemma från jobbet för att ta emot företaget 

 • Ersättning till andra företag som tvingas vänta med sitt arbete på grund av att den aktuella tjänsten är försenad (kan till exempel bli aktuellt vid större arbeten när flera företag är inblandade) 

Enligt lag är det faktiska kostnader, inte besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen, som du kan kräva ersättning för. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton eller fakturor, på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.  

Skriv till företaget och kräv att arbetet slutförs 

Kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och kräv att arbetet slutförs. Skriv med vilket datum arbetet skulle ha varit klart (om du har fått ett utlovat leveransdatum), och förklara varför det är viktigt att arbetet slutförs så snart som möjligt. Du kan också efterfråga ett datum för när arbetet senast kommer vara klart. Det är först om förseningen är av väsentlig betydelse för dig som du kan kräva att få häva avtalet.  

Om du ska häva avtalet 

När du ska häva avtalet är det viktigt att du kontaktar företaget skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Förklara att du vill häva avtalet på grund av förseningen, och varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. Har du betalat för arbetet och tycker att avtalet ska hävas i sin helhet kan du samtidigt begära att företaget betalar tillbaka. 

Ibland hävs bara en del av avtalet 

I vissa situationer kan det vara så att endast en del av avtalet hävs, till exempel om du kan ha nytta av arbetet som har blivit utfört. Då kan du behöva betala så mycket som den delen av arbetet motsvarar. 

Om du inte kommer överens med företaget 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument  

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop