Kemikalieinspektionen

Detta är en av de samverkande myndigheterna eller byråerna som utgör Hallå konsument. Tillsammans svarar Hallå konsument på frågor eller hjälper dig vidare till experter hos någon av myndigheterna eller konsumentbyråerna.

Se alla samverkande myndigheter och konsumentbyråer

Om oss

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö.

Våra verktyg

Kontaktuppgifter

Telefon:

08-519 41 100

E-postadress:

kemi@kemi.se

Telefontider:

08-16.30 alla helgfria vardagar

Postadress:

Box 2
172 13 Sundbyberg