Säkra flytvästar

Lyssna

Det finns många olika flytvästar som är lämpliga vid olika tillfällen. Se till att du använder en flytväst som passar dig och det du ska göra. Om olyckan är framme är det viktigt att du använder en flytväst som ger dig den flythjälp du behöver.

Tänk på det här

  • Flytvästen ska vara CE-märkt.

  • Välj flytväst efter din simförmåga och vattenvana.

  • Endast räddningsvästar hjälper till att vända dig rätt i vattnet.

  • Flytvästen ska sitta bra på och vara bekväm att använda.

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns många olika typer av flytvästar och de är anpassade för att användas vid olika tillfällen och aktiviteter. Vilken flytväst du ska välja beror på hur du ska använda den. Din simkunnighet och vattenvana spelar stor roll.

För flytvästar finns en säkerhetsstandard, EN ISO 12402, med olika delar för olika typer av flytvästar. Standardens nummer ska anges på västen och vilken del av standarden som använts vid tillverkning och kontroll ska också framgå av märkningen. En flytväst som är märkt med standardens nummer ska uppfylla kraven som finns i standarden.

Alla flytvästar som säljs i Sverige, och inom EU, måste vara märkta med ett CE-märke. CE-märket innebär att tillverkaren lovar att varan uppfyller grundkraven för säkerhet och hälsa. Utan märket får flytvästen inte säljas. En bruksanvisning på svenska ska följa med flytvästen.

Mer information om CE-märkning finns på Konsumentverkets webbplats

För flytvästar används ofta begreppen räddningsväst och seglarväst. De tre vanligaste kategorierna av flytvästar är flytplagg 50 N, räddningsväst 100 N och räddningsväst 150 N. Ett högre värde innebär att flytvästen har en högre flytkraft och att den därmed ger en större flythjälp.

Flytplagg 50 N – seglarväst

Flytplagg 50 N brukar ofta kallas för seglarväst men den finns i flera olika varianter, exempelvis fiskeväst, kanotväst, vattenskidväst, flytjacka och flytoverall. Flytplagg 50 N ska bara användas av simkunniga personer och passar dig som måste kunna röra dig lätt och smidigt. Den här typen av flytväst ska bara användas i lugna vatten när det finns hjälp nära till hands.

Räddningsväst 100 N

Räddningsväst 100 N ska ha gul, orange eller röd färg och har en krage. Det mesta av flytkraften finns på framsidan vilket hjälper till att vända dig rätt i vattnet. Den här flytvästen passar för barn och för personer som inte kan simma eller har mindre vattenvana. Den passar också bra för andra användare på öppna vatten eller i andra sammanhang där du kan få vänta en längre tid på hjälp. Alla räddningsvästar har reflexer och visselpipa. Den är tillverkad med ett fast flytmaterial, vilket gör den till ett bra alternativ för dig som inte är beredd att följa det strikta kontroll och serviceschema som gäller för uppblåsbara västar.

Räddningsväst 150 N

Räddningsväst 150 N är en uppblåsbar flytväst som är tänkt för situationer när du ställer stora krav på rörlighet. Västarna blåses upp av en gaspatron, där de flesta aktiveras automatiskt när du hamnar i vattnet. Uppblåsningsbara räddningsvästar har bäst förutsättningar för att vända dig rätt i vattnet, men begränsar samtidigt dina möjligheter att simma och klättra upp i båten. De uppblåsbara västarna är de mest tekniskt komplicerade och det krävs regelbunden service och inspektion för att de ska fungera. Räddningsväst 150 N har reflexer och visselpipa och dessutom en lyftögla, som håller för att lyfta en människa som är nedtyngd av blöta kläder.

Flytvästar har en begränsad livslängd, till exempel åldras materialet av UV-ljus. Det är därför viktigt hur du förvarar din flytväst när den inte används. Äldre västar blir ofta sköra i yttertyget och det är bra att kontrollera sömmar, spännen, band och ytterhölje regelbundet. Undvik att köpa en begagnad flytväst som du inte vet hur den förvarats.

En säkerhetslina kan vara livsavgörande för att kunna hålla sig kvar ombord i vissa situationer. Säkerhetslinan kan kopplas till en livsele eller en flytväst med integrerad livsele. För att det ska vara möjligt måste det finnas stadiga fästpunkter för säkerhetslinan i båten. För att du ska kunna röra dig säkert uppe på däck i hårt väder behövs en löplina från för till akter på båten. Säkerhetslinor och livselar ska vara CE-märkta.

Läs mer om CE-märkning på Konsumentverkets webbplats

I många kommuner finns det möjlighet att hyra flytvästar. Kontakta konsumentvägledningen i din kommun eller gå in på Svenska Livräddningssällskapets webbplats för att hitta din lokala flytvästdepå.

Läs mer om flytvästar och säkerhet på Svenska Livräddningssällskapets webbplats

Om du har upptäckt en säkerhetsrisk eller om det har inträffat en händelse, skada eller olycka som du vill informera Konsumentverket om kan du göra en anmälan till oss.

För att vi ska kunna gå vidare och utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa vilken vara det handlar om och vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut den.

Det är alltid bra att bifoga bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är speciellt viktigt om du väljer att vara anonym i din anmälan för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gå till anmälningsfunktionen på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022