Säkra ryggskydd

Lyssna

Använd bara ryggskydd som är CE-märkta och tänk på att köpa ett ryggskydd som klarar låga temperaturer om du ska använda det på vintern.

Tänk på det här

  • Köp skydd som är CE-märkt.

  • Prova ordentligt innan du köper skyddet och se till att det är bekvämt.

  • Köp rätt storlek för att få avsedd skyddsverkan. Vilken storlek du ska välja styrs av måttet från din midja till din axel.

  • Läs bruksanvisningen innan du köper skyddet. Där bör du få information om hur du avgör om ditt skydd behöver bytas ut, hur det ska förvaras och om det kan rengöras eller om det inte fungerar vid vissa temperaturer. Användningsområdena för skyddet ska också finnas beskrivna.

Välj vad du vill läsa mer om

Ryggskydd minskar risken för mjukdelsskador men inte är konstruerade för att skydda mot allvarliga ryggradsskador. Ryggskydd måste vara CE-märkta för att få säljas i EU. Ett skydd utan CE-märke har inte kontrollerats som det ska och risken är stor att det inte skyddar ordentligt.

Det finns även en särskild europeisk standard med minimikrav på hur ett ryggskydd för MC ska dämpa ett slag. Standarden heter EN1621-2 och om standaren har använts är skyddet märkt med detta nummer. Standarden innehåller två olika skyddsnivåer. Skyddsnivåerna ska framgå av märkningen. Det som skiljer nivåerna åt är hur mycket ett slag dämpas. Level-1 ger ett sämre skydd än Level-2. För att få ett bättre skydd ska du välja ett level-2-skydd.

Samma skydd som används för MC kan normalt även användas för sporter som skidor och snowboard. Men det finns också skydd som tagits fram för att bara användas just vid alpinsport. Skydd framtagna för alpinsport tål låga temperaturer. Om skyddet är märkt med EN 1621-2:2014 kan du leta efter märkningen T-. Då klarar skyddet garanterat låga temperaturer.

Det finns vissa ryggskydd som bara täcker en mindre del av ryggen. Om skyddet är märkt med EN 1621-2:2014, kontrollera att det också har märkningen FB (Full Back). Då vet du att även dina skulderblad får ett skydd.

Om ditt ryggskydd har varit med om ett kraftigt islag ska det oftast slängas, men det beror delvis på vilket stötupptagande material som tillverkaren använt. Materialen i ryggskydd åldras också och skyddet behöver bytas ut efter ett antal år. I bruksanvisningen ska det finnas information som gör att du kan bedöma när skyddet behöver bytas ut.

Om ditt MC-ställ har en ficka för ett ryggskydd, se då till att bara använda det skydd som är avsett för plagget. Dessa ska ha testats tillsammans för att man ska vara säker på att det kombinationen fungerar som det ska.

Om du har upptäckt en säkerhetsrisk eller om det har inträffat en händelse, skada eller olycka som du vill informera Konsumentverket om kan du anmäla det till oss.

För att vi ska kunna gå vidare och utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa vilken vara det handlar om och vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut den.

Det är alltid bra att bifoga bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är speciellt viktigt om du väljer att vara anonym i din anmälan för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022