Räddningsvästar för barn

Lyssna

Barn ska alltid använda en räddningsväst av typen 100 N. Västen ska vara anpassad för barnets vikt och har rätt storlek. Se även till att använda en väst som är CE-märkt.

Tänk på det här

  • Räddningsvästar ska vara CE-märkta.

  • Räddningsvästen ska vara anpassad för barnets vikt.

  • Räddningsvästen ska ha orange, gul eller röd färg.

  • Räddningsvästen ska ha krage.

  • Köp inte en uppblåsbar räddningsväst till barn.

Välj vad du vill läsa mer om

Barn i båt och barn som är nära vatten ska alltid använda en räddningsväst av typen 100 N. Räddningsvästen har bra flytkraft, hjälper till att vända barnet rätt i vattnet och kragen håller barnets huvud över vattenytan.

Flytplagg av typen 50 N, ska däremot inte användas av barn eftersom de har otillräcklig flytkraft och saknar krage. Barn ska inte heller använda uppblåsbara flytvästar, 150 N, vilka kräver en kunnig och noggrann användare.

För flytvästar finns en säkerhetsstandard, EN ISO 12402, med olika delar för olika typer av flytvästar. Standardens nummer ska anges på västen och vilken del av standarden som använts vid tillverkning och kontroll ska också framgå av märkningen. För räddningsvästar, 100 N, är det del 4 av standarden som gäller (EN ISO 12402-4).

Alla flytvästar som säljs i Sverige, och inom EU, måste vara märkta med ett CE-märke. CE-märket innebär att tillverkaren lovar att varan uppfyller grundkraven för säkerhet och hälsa. Utan märket får flytvästen inte säljas. En bruksanvisning på svenska ska också följa med produkten.

Det är viktigt att räddningsvästen är anpassad för barnets vikt och har rätt storlek. En räddningsväst får inte vara för stor, då kommer flytkraften för långt ned. Om barnet hamnar i vattnet kommer underkroppen att lyftas för högt samtidigt som huvudet tippar bakåt.

För de små barnen är ett generellt råd att räddningsvästar bör vara enkla för den vuxna att sätta på, men svåra för barnet att ta av. Det är också viktigt att inte spänna grenbandet för hårt. Förutom att det är obekvämt kan det ge ett felaktigt flytläge.

Det kan vara bra att provbada med barnet för att minska risken för att barnet får panik om det ofrivilligt skulle falla i vattnet. Lär barnet att flyta i västen och vänj barnet vid att räddningsvästen vill vända kroppen till ryggläge.

Flytvästar har en begränsad livslängd, till exempel åldras materialet av UV-ljus. Det är därför viktigt hur du förvarar din flytväst när den inte används. Äldre västar blir ofta sköra i yttertyget och det är bra att kontrollera sömmar, spännen, band och ytterhölje regelbundet. Undvik att köpa en begagnad flytväst som du inte vet hur den förvarats.

I många kommuner finns det möjlighet att hyra flytvästar. Kontakta konsumentvägledningen i din kommun eller gå in på Svenska Livräddningssällskapets webbplats för att hitta din lokala flytvästdepå. 

Mer om flytvästar och säkerhet på Svenska Livräddningssällskapets webbplats

Om du har upptäckt en säkerhetsrisk eller om det har inträffat en händelse, skada eller olycka som du vill informera Konsumentverket om kan du göra en anmälan till oss.

För att vi ska kunna gå vidare och utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa vilken vara det handlar om och vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut den.

Det är alltid bra att bifoga bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är speciellt viktigt om du väljer att vara anonym i din anmälan för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gå till anmälningsfunktionen på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022