Hjälmar och säkerhet

Lyssna

Välj en hjälm som är anpassad till det du ska använda den till. Och se till att små barn använder en småbarnshjälm med det gröna spännet.

Tänk på det här

  • Hjälmen ska vara CE-märkt. Undantaget är MC- och mopedhjälmar som i stället ska vara E-märkta. 

  • Hjälmen ska sitta stadigt. 

  • Hjälmen ska täcka panna, bakhuvud och hjässa. 

  • Hjälmen ska vara lätt att ta på och av och enkel att fästa med hakbandet. 

  • Hjälmen ska bytas ut om den utsatts för hårda slag eller stötar. Undvik att köpa en begagnad hjälm, den kan ha varit med om stötar som gör att den inte ger ett lika bra skydd. 

  • Barn upp till 7 års ålder ska använda en småbarnshjälm med grönt spänne.

Välj vad du vill läsa mer om

Olika hjälmar ska användas vid olika tillfällen, olika idrotter och vid olika åldrar. Hjälmarna är anpassade för att skydda mot risker som sporter och annat kan innebära. Se till att du väljer en hjälm som är anpassad för det du ska använda den till.

Det finns säkerhetsstandarder med skyddskrav som de olika hjälmarna ska uppfylla. Det är bland annat krav för stötupptagande förmåga, skydd mot penetration och vilken del av huvudet som ska täckas. Standardens nummer ska anges på hjälmen. Titta efter bokstäverna EN följt av ett nummer (till exempel EN 1078 för cykelhjälmar) när du köper en hjälm. Om hjälmen har ett EN-nummer ska den uppfylla kraven som finns i standarden. Om hjälmen inte har ett EN-nummer är det är en varningssignal för att hjälmen kan vara osäker.

Hjälmar är gjorda för att skydda mot skallskador och numera är många hjälmar även försedda med en funktion som motverkar rotationsvåld på hjärnan. Det innebär att risken för hjärnskador minskar genom att de krafter som uppstår vid ett snett islag tas upp på ett bättre sätt. Systemet har olika namn beroende på vem som är tillverkare. Fråga säljaren om hjälmen har ett sådant skydd.

Alla hjälmar som säljs i Sverige, och inom EU, måste vara märkta med ett CE-märke. CE-märket innebär att tillverkaren lovar att varan uppfyller grundkraven för säkerhet och hälsa. Utan märket får hjälmen inte säljas. En bruksanvisning på svenska ska också följa med produkten. Mer om CE-märkning finns på Konsumentverkets webbplats

MC-hjälmar är undantagna från kravet på CE-märkning. De ska i stället ha en E-märkning.

Ett råd som gäller alla hjälmar är att hjälmen ska sitta bra och vara lätt och bekväm att använda. Prova hjälmen noga innan du köper den.

För små barn är det bäst att välja en så kallad småbarnshjälm. Småbarnshjälmen är lämplig upp till sjuårsåldern och kan användas i alla situationer vid barns uteaktiviteter där hjälm behövs, till exempel cykling och pulkaåkning. Du känner igen en småbarnshjälm på det gröna spännet eller det gröna hakbandet.

Det gröna spännet är en säkerhetsanordning som ska lösas ut vid belastning för att undvika att barnet blir hängande om det skulle råka fastna. Hjälmen ger samma skydd som andra sport- och fritidshjälmar, men det gröna spännet minimerar risken för att barnet blir hängande om det fastnar vid lek när hjälmen är kvar på barnets huvud.

Det finns småbarnshjälmar som är anpassade till cykling och liknande och andra som är anpassade till vinteraktiviteter eftersom de är gjorda av material som tål upprepade islag. Med upprepade islag menas att de tål fler stötar och slag som är vanligt vid till exempel pulka- och skridskoåkning. Vissa av dessa hjälmar har även inbyggd mössa.

När det blir aktuellt att utöva sporter på ett mer kvalificerat sätt, till exempel slalomåkning och ridning ska hjälmar som tagits fram för de specifika sporterna användas.

Mer information om att välja hjälm till barn finns i broschyren Hjälmar för barn - Småbarnshjälmen med det gröna spännet.

Läs broschyren på Konsumentverkets webbplats

Läs den svenska rekommendationen om hjälmar för barn här

När du kör motorcykel eller moped måste du använda hjälm. Hjälmen måste vara E-märkt om den ska användas på svenska vägar. Vid en olycka är hjälmens stötupptagande förmåga avgörande för att undvika svåra huvudskador. Om hjälmen inte är E-märkt så kan den stötupptagande förmågan vara lägre och innebära en stor risk för huvudskador om olyckan skulle vara framme.

Många sporter innebär risker för huvudskador. Det är viktigt att du väljer en hjälm som är framtagen för att skydda mot de risker som sporten du utövar medför. Ingen hjälm ger ett fullständigt skydd mot olyckor men en bra hjälm minskar risken för att drabbas av allvarliga huvudskador.

Den svenska tekniska kommittén för standardisering av hjälmar, SIS/TK 525, har tagit fram information om hjälmar och olika säkerhetsaspekter.

Läs hjälmtips på SIS webbplats

En hjälm behöver bytas ut regelbundet även om det inte finns någon generell regel för när en hjälm är för gammal. Hur ofta du ska byta ut din hjälm beror på tillverkarens anvisningar som ska finnas på förpackningen eller i bruksanvisningen. Har hjälmen utsatts för hårda slag eller stötar ska den bytas ut oavsett hur gammal den är. Dessutom åldras materialet av exempelvis UV-ljus. Det är därför bra att även kontrollera funktionen hos spännen och remmar med jämna mellanrum.

Alla barn och ungdomar under 15 år är skyldiga att använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Det säger den lag som trädde i kraft den 1 januari 2005. Men även om du är äldre än 15 år och inte omfattas av lagkravet är ditt huvud förstås inte mindre ömtåligt.

Att använda hjälm är ett enkelt och billigt sätt att slippa svåra hjärnskador i samband med cykelolyckor. Hjälm minskar risken för att drabbas av huvudskador med mer än hälften.

Mer information om cykelhjälmar finns på Trafikverkets webbplats

Om du har upptäckt en säkerhetsrisk eller om det har inträffat en händelse, skada eller olycka som du vill informera Konsumentverket om kan du anmäla det till oss.

För att vi ska kunna gå vidare och utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa vilken vara det handlar om och vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut den.

Det är alltid bra att bifoga bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är speciellt viktigt om du väljer att vara anonym i din anmälan för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 januari 2022