Säkra barnsängar

Lyssna

När det är dags att köpa barnsäng, resesäng, babybädd eller våningssäng till ditt barn ska du kontrollera att den är säker. Det är extra viktigt att göra barnets sovmiljö säker eftersom du som vuxen inte kan ha barnet under uppsikt när du sover.

Innan du läser

Endast en av 17 våningssängar och höga sängar som testades av Konsumentverket i en marknadskontroll bedömdes som säker.
Rapporten från marknadskontrollen finns på Konsumentverkets webbplats

Tänk på det här

 • Använd en säng som uppfyller standarden för barnsängar.

 • Försäkra dig om att barnet har en bra sovplats genom att välja varor som klarar uppsatta säkerhetskrav.

 • Följ alltid tillverkarens instruktioner.

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns olika sorters sängar som används under barnets första tid, till exempel vaggor, korgar, upphängda sängar eller spjälsängar. Det viktigaste är att sängarna är stabila, inte välter och inte har farliga öppningar och konstruktioner. För dessa typer av barnsängar finns säkerhetskrav framtagna som ställer krav på nya sängar. Titta efter märkningen EN 716-1 för barnsängar och fällbara sängar och märkningen EN 1130:2019 för spädbarnssängar och vaggor. Om sängen har märkningen vet du att den uppfyller kraven som ställs i standarden.

Om du köper en begagnad barnsäng/spjälsäng ska du kontrollera att avståndet mellan spjälorna i sängen är mellan 45 och 65 millimeter. Avståndet mellan spjälorna är viktiga för att små barn inte ska kunna tränga sig ut med fötterna före och sedan fastna över bröstkorgen och riskera att fastna och kvävas. Sängar får inte heller vara designade med några uppstickande delar som barnets kläder kan fastna på, vilket kan innebära risk för strypning.

Använd den madrass som tillverkaren rekommenderar till sängen och låt den gå ända ut till sängsidorna så att inget mellanrum skapas där barnet kan få ner ansiktet.

Resesängar går att montera upp och ner snabbt och är smidiga att ha med på resa. När du använder resesäng är det viktigt att kontrollera att sängen är ordentligt uppfälld. Tryck på fällmekanismerna som kan vara placerade på sängens övre kant och förvissa dig om att sängen inte kan fälla ihop sig.

Det är viktigt att du följer tillverkarens instruktion om hur resesängen ska sättas upp. Det har skett allvarliga olyckor där resesängar fällts ihop av sig själv med barnet inuti. Titta efter märkningen EN 716-1

Spjälskydd som finns att köpa till spjälsängar är mer för dekoration och fyller ingen säkerhetsfunktion. Om du väljer att använda ett spjälskydd ska du fästa det så att det går ner mellan madrassen och sängsidan och regelbundet kontrollera att det sitter fast ordentligt. Material ska vara stadigt och inte fluffigt eftersom det finns risk att andningsvägarna blockeras om barnet vänder in sitt ansikte tätt mot spjälskyddet. Titta efter märkningen EN 16780.

Babybäddar används till små barn för att skapa en ombonad känsla runt barnet. Många använder en babybädd för att kunna ha barnet med sig i sin egen säng. För babybäddar finns det inga säkerhetskrav framtagna inom EU. Det finns risker med babybäddar som tillverkarna behöver ta hänsyn till. Det är till exempel utformningen av babybädden och materialvalet.

 • Undvik bäddar som är fluffiga och har mycket tyg och lös stoppning där barnet kan få ner ansiktet i små utrymmen eller in mot materialet.
 • Det ska inte finnas långa band, snören eller handtag där barnen kan fastna.
 • Undvik även babybäddar med handtag. Barn ska inte bäras omkring liggande i babybäddar. För bärfunktion finns babyliftar framtagna som har uppsatta säkerhetskrav.
 • Samsovning i föräldrarnas säng ökar risken för överhettning och att barnet kan få luftvägarna täckta.

Våningssängar används av både barn och vuxna men säkerhetskraven för våningssängar har utgått från risker för barn. De fångar exempelvis upp fallskydd från den övre bädden och mått på öppningar och uppstickande delar, men även krav på hållfasthet.

Enligt säkerhetskraven inom EU så bör barn under 6 år inte sova i den övre bädden av en våningssäng eller en hög säng, även kallad loftsäng.

Det finns flera saker att tänka på när du ska köpa en våningssäng.

 • Titta efter märkningen som visar att sängen uppfyller standarden för våningssängar och höga sängar. Den nu gällande märkningen är SS-EN 747–1:2012 + A1:2015. Informationen ska även finnas vid försäljning via internet. Om sängen har märkningen vet du att den uppfyller kraven som ställs i standarden.
 • Den övre sängen ska ha skyddsbrädor på alla sidor och dessa ska inte lämna några större glipor där ett barn kan glida ut med kroppen, fastna eller falla ner.
 • När madrassen ligger i sängen ska det sticka upp minst 16 cm av skyddsbrädan ovanför madrassen.
 • Det får bara finnas en öppning på sängen och den ska finnas på en av långsidorna och där stegen ska vara placerad.
 • Det får inte finnas några uppstickande stolpar där kläder kan fastna.
 • Den övre och undre sängen måste sitta ihop ordentligt, gärna fastskruvade. Annars finns en risk att barnet kan lyfta den övre sängen ur position så att den välter ner.

Det är extra viktigt att göra barnets sovmiljö säker eftersom du som vuxen inte kan ha barnet under uppsikt när du sover.

Det finns olika sorters sängar som används under barnets första tid, till exempel vaggor, korgar, upphängda sängar eller spjälsängar. Det som är viktigt generellt är att sängarna är stabila, inte välter och att de bäddmaterial som används är anpassade till storleken på sängen.

Barnets ansikte ska alltid vara fritt och barnet ska vara lagom varmt och kunna röra armar och ben fritt i sängen. Anpassa barnets klädsel och sängens bäddmaterial efter temperaturen i rummet. Lägg inte ner för många saker i barnens sovutrymme som kan påverka deras andning och rörelse.

När barnen är små har de en begränsad möjlighet att själva ta sig ur en olycklig kroppsställning eller situation som inte är bra för dem. Exempelvis så andas barn främst genom näsan när de är små och de har inte förmågan eller kraften att flytta på huvudet eller flytta bort något som täcker över näsan och munnen.

Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr med sex råd för att förhindra plötslig spädbarnsdöd. Läs den på Socialstyrelsens webbplats

Om du köpt ett spjälskydd se till att det är ordentligt fastsatt nere vid sängbotten utanför madrassen och kontrollera ofta att det sitter fast enligt tillverkarens instruktion. Det är lämpligt att ta bort skyddet när barnet börjar sätta sig upp.

Om du köpt en babybädd se till att barnet inte kan få ner ansiktet i små utrymmen eller in mot tyget. Lägg aldrig babybädden högt där barnet kan rulla ur och falla ner. När barnet börjar vända på sig är det lämpligt att ta bort babybädden.

När barnet är lite större och mer rörligt är det viktigt att även säkra platsen runt omkring barnsängens utsida. Se till att barnet inte kan få tag i saker som hänger ner som exempelvis persiennsnören, eller att det får tag i saker som hänger nära till exempel elsladden till nattlampan, väggdekorationer, småsaker eller mediciner på ett sängbord som står bredvid barnsängen.

Om barnet börjar visa tendenser på att försöka klättra ur spjälsängen, byt till en låg säng utan höga kanter, eller låt barnet sova på en madrass på golvet för att undvika fallolyckor. På vissa modeller av barnsängar kan en sängsida tas bort.

Om du använder en resesäng till barnet, kontrollera noga att sängen är ordentligt uppfälld. Följ alltid instruktionen som följer med sängen. Tryck på fällmekanismerna och de övre kanterna för att förvissa dig om att sängen inte kan fällas ihop oavsiktligt och orsaka att barnet skadas.

Om barnet sover i våningssäng finns det några saker som är viktiga att tänka på.

 • Kontrollera regelbundet att sängen är hel och om någonting behöver justeras eller om skruvar behöver dras efter.
 • Det största riskerna med våningssängar och höga sängar är fallrisker främst i samband med att man ska klättra i och ur en säng. Låt inte barn leka i den övre bädden. Sängen är troligen är inte kontrollerad för att uppfylla krav för lekredskap.
 • Om tillverkaren har angett att sängen ska vara fastmonterad i väggen så är det viktigt att detta görs vid monteringen i hemmet. Om tillverkaren har angett denna information i bruksanvisningen, då har sängens stabilitet och hållfasthet inte kontrollerats fullt ut av ett testlaboratorium eftersom sängen enligt instruktion ska vara fast monterad.

Har det inträffat en händelse, en skada eller en olycka som du vill informera Konsumentverket om kan du göra en anmälan till oss.

För att vi ska kunna gå vidare och utreda din anmälan är det viktigt att du fyller i uppgifter som gör att vi kan säkerställa vilken vara det handlar om och vilket företag som har tillverkat, sålt, hyrt eller lånat ut den.

Det är alltid bra att bifoga bilder eller filmer som beskriver varan och skadan eller risken. Det är speciellt viktigt om du väljer att vara anonym i din anmälan för då kan vi inte återkomma till dig och ställa följdfrågor om det behövs.

Gå till anmälningsfunktionen på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 20 oktober 2020