Zasady obowiązujące przy sprzedaży telefonicznej

Regler för telefonförsäljning - Polska

Istnieje szereg zasad, których przedsiębiorstwa muszą przestrzegać, aby Cię chronić. Do ważności umowy zawartej telefonicznie jest konieczne pisemne uznanie jej przez Ciebie. Masz również prawo do wycofania się z umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Ten tekst został przetłumaczony z j. szwedzkiego. Tekst oraz wygląd strony mogą się różnić w porównaniu do strony oryginalnej.

Żadna umowa nie jest ważna bez Twojego pisemnego jej potwierdzenia

Firma, która sprzedaje przedmioty lub usługi drogą telefoniczną musi, według obowiązujących przepisów w celu uzyskania ważności umowy uzyskać od Ciebie pisemne potwierdzenie tej umowy. Firma musi przesłać Ci pisemne potwierdzenie swojej oferty, które musi zostać przez Ciebie pisemnie uznane. Wymóg formy pisemnej dotyczy sytuacji, gdy firma dzwoni do Ciebie lub zachęca Cię do oddzwonienia do niej. Jeśli nie uznasz umowy pisemnie, jest ona nieważna i nie masz obowiązku uiszczania wobec takiej firmy żadnych należności.

Jak wygląda pisemne uznanie zawartej umowy?

Pisemne uznanie umowy może wyglądać różnie. Możesz na przykład:

 • podpisać przesłany do domu dokument papierowy

 • uznać umowę elektronicznie przez e-maila lub sms-a

 • potwierdzić zawarcie umowy przez podpis elektroniczny, tzw. bank-ID

Uznanie umowy powinno odbyć się po wcześniejszej rozmowie, tak, abyś miał czas na przemyślenie oferty. Nie jest w porządku zachęcanie Cię przez firmę do zaakceptowania oferty w trakcie rozmowy. Firma musi udowodnić, że pisemnie uznałeś umowę i odbyło to się po rozmowie telefonicznej

Czy otrzymałeś wezwanie do zapłaty mimo nie wyrażenia pisemnie uznania umowy?

Na naszej stronie: Podważenie nieprawidłowej faktury znajdują się informacje, co możesz zrobić, jeśli na przykład otrzymasz fakturę z firmy, która wcześniej kontaktowała się z Tobą telefonicznie. Znajdziesz tam również propozycje, jakich sformułowań używać podczas kontaktów z tą firmą. Do strony Podważenie nieprawidłowej faktury

Wyjątki od wymogu pisemnego potwierdzenia umowy

Istnieje kilka wyjątków od wymogu pisemnego potwierdzenia umowy. Należą do nich gry losowe i loterie. Jeśli przez telefon zaakceptujesz umowę o [zakupie] losów, nie ma wymogu potwierdzenia takiej umowy na piśmie w celu jej ważności. Jeśli chodzi o zawieranie umów dotyczących gier losowych i loterii nie przysługuje Ci również prawo wycofania się z umowy.

Brak wymogu pisemnego potwierdzenia umowy, jeśli to Ty dzwonisz do firmy

Wymóg pisemnego potwierdzenia umowy dotyczy jedynie umów zawieranych z inicjatywy firmy dzwoniącej do Ciebie. O jego zastosowaniu lub nie decyduje to, czy to Ty, czy firma byliście inicjatorami tej szczególnej rozmowy. Nie jest tu istotne, czy jesteś klientem nowym, czy stałym. Jeśli to Ty miałeś inicjatywę rozmowy i zadzwoniłeś do firmy, wymóg pisemnego potwierdzenia umowy nie ma tu zastosowania. Przykładem może być, gdy dzwonisz do jakiejś firmy w celu złożenia zażalenia na coś, a w trakcie rozmowy zostaje Ci złożona oferta nowego abonamentu. Jeśli tę ofertę przyjmiesz, pisemne uznanie takiej umowy nie obowiązuje. Jeśli zezwolisz, aby firma kontaktowała się z Tobą w celach marketingowych nie zalicza się to do rozmów z Twojej inicjatywy.

Prawo wycofania się z umowy przy sprzedaży telefonicznej

Według prawa masz w ciągu 14 dni możliwość wycofania się z umowy zawartej przez telefon. Jeśli skorzystasz z tego prawa, nie jesteś dłużej zobowiązany do zrealizowania zakupu oraz masz prawo do zwrotu zapłaconych już pieniędzy. Jesteś natomiast zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki zwrotnej towaru, pod warunkiem, że firma sprzedająca ten towar o tym Cię wcześniej poinformowała. Przy zakupie towaru okres 14-dniowy zaczyna obowiązywać od dnia, w którym otrzymałeś towar. Jeśli dokonujesz zakupu usługi, okres 14-dniowy zaczyna się liczyć od dnia po zaakceptowaniu przez Ciebie umowy.

Prawo wycofania się z umowy może ulec przedłużeniu

Aby zacząć naliczać 14-dniowy okres możliwości wycofania się z umowy, firma musi udzielić Ci następujących informacji:

 • Czy prawo wycofania się z umowy ma zastosowanie.

 • Ile masz czasu na wycofanie się z umowy.

 • W jaki sposób masz zgłosić wycofanie się z umowy.

 • Że istnieje standardowy formularz wycofania się z umowy i gdzie taki formularz znaleźć.

Jeśli firma nie udzieliła Ci takich informacji dotyczących wszystkich punktów, możesz wycofać się z umowy nawet po upływie 14 dni. Można więc przedłużyć Twój termin na wycofanie się z umowy. Można go przedłużyć o rok. Ciężar dowodu, że otrzymałeś wszelkie informacje dotyczące prawa wycofania się z umowy spoczywa na przedsiębiorstwie.

W taki sposób możesz wycofać się z umowy

Przejdź na stronę Prawo wycofania się z umowy, aby skontrolować, czy taki e prawo Ci przysługuje, uzyskać informacje, jak w przypadku wycofania się z umowy postępować i co robić, gdy Ty i firma będąca drugą stroną umowy nie możecie się porozumieć. Do informacji o prawie wycofania się z umowy i jak z niego korzystać

Szczególne zasady sprzedaży usług finansowych

Przy sprzedaży telefonicznej usług finansowych obowiązują szczególne zasady. Przez usługi finansowe rozumie się na przykład umowy kredytowe, ubezpieczeniowe i o płatnościach.

Prawo wycofania się z umowy

Przy zakupie usługi finansowej 14-dniowy okres, który masz na wycofanie się z umowy zaczyna obowiązywać od dnia, kiedy zawarłeś umowę, lecz najwcześniej od dnia, kiedy otrzymałeś warunki umowy w formie pisemnej. Jeśli umowa dotyczy ubezpieczenia na życie lub indywidualnych funduszy emerytalnych prawo wycofania się z umowy obowiązuje przez 30 dni.

W taki sposób wycofujesz się z umowy

Powiadom firmę sprzedawcy, że chcesz skorzystać z prawa wycofania się z umowy. Możesz to zrobić w formie dowolnej, ale najpewniej jest zrobić to w formie pisemnej i zachować na dowód takiego zgłoszenia kopię. Możesz na przykład wysłać takie powiadomienie e-mailem. Kiedy wycofujesz się z umowy, masz 30 dni na zwrot do sprzedawcy ewentualnych pieniędzy, które z jego strony otrzymałeś. Jeśli to Ty wpłaciłeś firmie pieniądze, mają one być Tobie zwrócone w terminie 30 dni.

Zakaz sprzedaży telefonicznej produktów związanych z funduszem emerytalnym

Obowiązuje zakaz sprzedaży telefonicznej produktów lub usług związanych z drugim filarem, czyli funduszami emerytalnymi. Umowy dotyczące produktów związanych z ubezpieczeniem emerytalnym zawarte przez telefon nie są ważne i nie masz obowiązku płacenia takiej firmie żadnych należności.

Wyjątki od prawa do wycofania się z umowy

Istnieje szereg usług finansowych, których nie dotyczy prawo wycofania się z umowy. Nie dotyczy ono na przykład:

 • Przypadku, gdy cena usługi finansowej może wzrosnąć lub się zmniejszyć w związku ze wzrostem lub obniżeniem cen rynkowych, przez co cena produktu w czasie obowiązywania tego prawa ulega zmianie, a sprzedawca nie ma wpływu na różnicę w cenie. Takim przykładem mogą być akcje giełdowe.

 • Kredyty związane z prawem zastawu nieruchomości, gruntu lub mieszkania własnościowego.

 • Ubezpieczenia ważne miesiąc lub mniej.

Zgłoś problematyczną sprzedaż telefoniczną

Jeśli chcesz zwrócić uwagę na problem przy sprzedaży telefonicznej możesz zrobić to przez zgłoszenie do Urzędu ds. Konsumentów- Konsumentverket. Możesz zgłosić, jeśli dana firma nie przestrzega wymogu pisemnego potwierdzenia umowy. Możesz również zgłosić firmę, która przy sprzedaży telefonicznej korzysta z nieodpowiednich metod sprzedaży. Kilka przykładów stosowania takich metod, jeśli firma:

 • świadomie udziela przy sprzedaży błędnych lub nieprawdziwych informacji

 • ma agresywnych lub nachalnych sprzedawców

 • wysyła towar, którego nie zamówiłeś

 • wysyła fakturę, mimo, że nic nie zamawiałeś

 • świadomie oszukuje i kieruje się do grup słabszych i narażonych na oszustwo, na przykład do osób starszych i chorych.

Urząd ds. konsumentów nie rozpatruje indywidualnych przypadków, zgłoszenia jednak są istotne dla sprawowanej przez Urząd funkcji nadzorczej. Urząd ds. konsumentów kontroluje, czy przedsiębiorstwa przestrzegają przepisów oraz ma możliwości interwencji wobec tych firm, które ich nie przestrzegają. Dokonaj zgłoszenia przez stronę ineternetową Urzędu Konsumentverket

Czy chcesz uzyskać wskazówki w Twojej indywidualnej sprawie? Jesteśmy krajowym centrum informacyjnym i możemy udzielić Ci informacji o prawach jakie Ci przysługują, oraz jakie masz alternatywy w dalszym prowadzeniu sprawy. Dane kontaktowe do Hallå konsument znajdziesz tutaj

Inget giltigt avtal utan skriftligt godkännande från dig 

Ett företag som säljer varor eller tjänster via telefon måste enligt lag få ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska bli giltigt. Företaget ska skicka en skriftlig bekräftelse av sitt erbjudande, och det erbjudandet behöver godkännas skriftligen av dig. 

Kravet på skriftlighet gäller om företaget ringer upp dig, eller om du blev uppmanad av företaget att ringa dem. Om du inte har godkänt avtalet skriftligen är det ogiltigt, och du har ingen betalningsskyldighet gentemot företaget. 

Hur ska ett skriftligt godkännande gå till? 

Ett skriftligt godkännande kan ges på olika sätt. Du kan till exempel: 

 • Skriva under ett papper du får hemskickat. 

 • Godkänna elektroniskt via e-post eller sms. 

 • Godkänna via bank-ID. 

Godkännandet ska ske efter samtalet, så att du får tid att tänka över erbjudandet. Det är alltså inte okej för företaget att uppmana dig att godkänna erbjudandet under samtalet. Företaget ska kunna bevisa att du har godkänt skriftligen, och att det skedde efter samtalet. 

Har du fått ett betalningskrav trots att du inte har gett ditt skriftliga godkännande? 

På vår sida Bestrida felaktig faktura får du information om vad du kan göra om du till exempel får en faktura från ett företag som tidigare har kontaktat dig via telefon. Där finns det även förslag på hur du kan formulera dig när du kontaktar företaget. 

Till sidan för att bestrida felaktig faktura

Undantag från skriftlighetskravet 

Det finns några få undantag från skriftlighetskravet. Spel och lotterier är ett sådant exempel. Om du tackar ja till ett avtal om lotter i telefon finns det alltså inget krav på att du ska godkänna avtalet skriftligen för att det ska gälla. När det gäller avtal om spel och lotterier har du heller ingen ångerrätt. 

Inget skriftlighetskrav när du ringer upp företaget 

Kravet gäller endast samtal som sker på företagets initiativ. Det är alltså avgörande om det är du eller företaget som har tagit initiativet till det specifika samtalet. Det spelar ingen roll om du är en ny eller befintlig kund. Om det är du som har tagit initiativ till samtalet gäller inte skriftlighetskravet. Ett exempel är om du ringer upp ett företag för att klaga på något och sedan blir erbjuden ett nytt abonnemang i samma samtal. Tackar du ja till erbjudandet gäller inte skriftlighetskravet. 

Om du har godkänt att ett företag får kontakta dig i marknadsföringssyfte ses det inte som att det samtalet har skett på ditt initiativ.  

Ångerrätt vid telefonförsäljning 

För avtal som ingås via telefon har du 14 dagars ångerrätt enligt lag. Om du använder din ångerrätt innebär det att du inte längre är skyldig att genomföra köpet, och har rätt att få tillbaka pengarna du har betalat. Däremot kan du behöva stå för returfrakten själv, under förutsättning att företaget har informerat om det. 

När du köper en vara börjar de 14 dagarna att räknas dagen efter att du tog emot eller hämtade ut varan. Köper du en tjänst börjar dagarna räknas dagen efter att du tackade ja till avtalet. 

Ångerrätten kan förlängas 

Enligt lag ska företaget ge dig följande information om ångerrätten för att de 14 dagarna, den så kallade ångerfristen, ska börja räknas: 

 • Om det finns ångerrätt. 

 • Hur lång tid du har på dig att ångra dig. 

 • Hur du går tillväga för att ångra dig. 

 • Att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du hittar detta formulär. 

Om företaget inte gett dig informationen i samtliga punkter kan du ångra dig även om det har gått mer än 14 dagar. Din ångerfrist, det vill säga tiden du har på dig att ångra köpet, kan alltså förlängas. Som längst kan ångerfristen förlängas med ett år. Det är företaget som ska kunna bevisa att du har fått all information om ångerrätten. 

Så ångrar du dig 

Gå till sidan Ångerrätt för att kontrollera om du har ångerrätt, få information om hur du ångrar dig och vad som gäller om du och företaget inte kommer överens. 

Till information om ångerrätt och hur du använder den 

Särskilda regler för finansiella tjänster 

Det finns särskilda regler för telefonförsäljning av finansiella tjänster. Med finansiella tjänster menas till exempel avtal om krediter, försäkringar och betalningar. 

Ångerrätt 

När du köper en finansiell tjänst börjar de 14 dagarna du har på dig att ångra köpet att räknas från dagen efter att du ingick avtalet, men tidigast den dag du fick information och avtalsvillkor i skriftlig form. Gäller avtalet en livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande är ångerrätten 30 dagar. 

Så ångrar du dig 

Meddela företaget att du vill använda din ångerrätt. Du kan meddela företaget på vilket sätt du vill men det är säkrast att göra det skriftligt och att spara en kopia som bevis. Du kan till exempel skicka ett mejl. 

När du har ångrat dig behöver du inom 30 dagar betala tillbaka eventuella pengar som du har fått från företaget. Har du betalat in pengar till företaget ska dina pengar återbetalas inom 30 dagar. 

Förbjudet att sälja produkter kopplade till premiepension via telefon 

Det är förbjudet att sälja eller marknadsföra produkter eller tjänster kopplade till premiepension via telefon. Avtal om premiepensionsprodukter som ingås per telefon är ogiltigt och du är inte skyldig att betala företaget. 

Undantag från ångerrätten 

Det finns finansiella tjänster som ångerrätten inte gäller för. Den gäller till exempel inte för följande: 

 • Om priset på den finansiella tjänsten kan öka eller minska på grund av upp- och nedgångar på marknaden, som gör att priset ändras under den tid ångerrätten normalt sett gäller, och säljaren inte kan påverka prisskillnaden. Aktier är ett sådant exempel. 

 • Krediter som är kopplade till panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt 

 • Försäkringar där giltighetstiden är en månad eller mindre. 

Anmäl problematisk telefonförsäljning 

Om du vill uppmärksamma problem med telefonförsäljning kan du göra det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. Du kan till exempel anmäla om ett företag inte respekterar skriftlighetskravet. Du kan också anmäla företag som använder sig av olämpliga säljmetoder. Några exempel på det kan vara om företaget: 

 • Medvetet ger felaktig eller vilseledande information vid säljtillfället 

 • Har aggressiva eller påstridiga säljare 

 • Skickar en vara utan att du har beställt 

 • Skickar en faktura utan att du har beställt 

 • Medvetet lurar och riktar sig till utsatta grupper, till exempel äldre och sjuka. 

 Konsumentverket utreder eller avgör inte ditt enskilda fall, men anmälningar är viktiga för myndighetens tillsynsarbete. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna och har möjlighet att agera mot dem som inte gör det. 

Gör en webbanmälan via Konsumentverkets webbplats  

Vill du ha vägledning i ditt personliga ärende? 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Fäll ihop