Tłumaczenie- Odwołany lot

Inställt flyg - Polska

Jeśli Twój lot został odwołany, masz prawo do odszkodowania i pomocy ze strony przewoźnika. Na tej stronie uzyskasz informacje o wysokości odszkodowania, które możesz uzyskać oraz jak postępować w przypadku, kiedy linie lotnicze przewoźnika nie zgadzają się z Twoimi żądaniami.

Ten tekst został przetłumaczony z j. szwedzkiego. Tekst oraz wygląd strony mogą się różnić w porównaniu do strony oryginalnej.

Oblicz, jakie możesz mieć żądania co do odszkodowania i wyślij je do linii lotniczych

W naszym darmowym narzędziu: Kalkulatorze lotu -Flygkalkylatorn wypełniasz informacje o Twoim locie i dowiadujesz się jakie prawa Ci przysługują. Kalkulator lotu przeprowadzi Cię dalej na stronę linii lotniczych, którymi leciałeś, abyś mógł wysłać do nich swój wniosek o odszkodowanie przez stronę internetową.

Przejdź do Kalkulatora lotu - Flygkalkylatorn

Kalkulator lotu jest dostępny w języku szwedzkim i języku angielskim.

Jeśli nie możesz wysłać wniosku o odszkodowanie przez stronę internetową linii lotniczych, możesz skorzystać z formularza reklamacji UE i wniosek o odszkodowanie wysłać do linii lotniczych drogą mailową lub pocztą. Formularz jest dostępny w języku szwedzkim i angielskim.

Formularz w języku szwedzkim Formularz w języku angielskim

Jeśli linie lotnicze nie są szwedzkie lub jeśli zdarzenie miało miejsce w innym kraju niż Szwecja, skorzystaj z formularza w języku angielskim. Zachowaj dla siebie kopię formularza wysłanego do linii lotniczych. Jeśli składasz wniosek o odszkodowanie za poniesione koszty, musisz przesłać do nich załączniki, na przykład rachunki wykazujące, o jakie koszty chodzi

Czekaj na odpowiedź od linii lotniczej

Po wysłaniu reklamacji do linii lotniczej musisz zaczekać na odpowiedź. Najczęściej uzyskanie odpowiedzi trwa kilka tygodni, jednakże po upłynięciu sześciu tygodni i nieuzyskaniu odpowiedzi od linii lotniczej możesz twoją sprawę kierować dalej.

Szczególne przepisy dotyczące opóźnionych lotów w granicach UE

W obrębie Unii Europejskiej obowiązują szczególne przepisy dotyczące lotów, które zapewniają Ci prawo do pomocy, jeśli Twój lot jest opóźniony lub odwołany. Masz również prawo do odszkodowania według ustalonych stawek w euro.

Przepisy UE obowiązują w przypadkach, gdy:

 • Wylatujesz z lotniska na terenie UE

 • Lecisz z lotniska poza terenem UE do lotniska na terenie UE linią lotniczą zarejestrowaną w UE

Przepisy te dotyczą również Norwegii, Islandii i Szwajcarii w takim samym stopniu jak krajów w obrębie UE.

Jeśli Twój lot nie jest objęty przepisami UE, nie masz prawa do odszkodowania według stawki stałej. Możesz natomiast mieć prawo do rekompensaty za poniesione przez Ciebie koszty.

Masz zawsze prawo do przebukowania lotu lub zwrotu pieniędzy

Jeśli Twój lot został odwołany, a był objęty przepisami Unii Europejskiej zawsze masz prawo wyboru jednej z następujących alternatyw:

 • Przebukowanie lotu na następny możliwy lot lub na inny termin

 • Zwrot pieniędzy za tę cześć biletu, której nie mogłeś wykorzystać

Linia lotnicza jest zawsze zobowiązana do zaoferowania Ci wyboru między przebukowaniem lotu a zwrotem pieniędzy za lot. Zasada ta obowiązuje bez względu na to, z jakiego powodu lot odwołano, oraz bez względu na to, kiedy otrzymałeś informację o odwołanym locie.

Przebukowanie

Jeśli podróż zostaje przebukowana, musi zostać przebukowana na inną, równorzędną. Jeśli musisz na nią czekać więcej niż dwie godziny, linia lotnicza musi zapewnić Ci darmowy posiłek i napoje w ilości proporcjonalnej do czasu oczekiwania. Linia lotnicza musi również poinformować Cię o należnych Ci prawach. Jeśli wybrałeś przebukowanie odwołanego lotu na następny dostępny lot i oznacza to, że pozostaniesz na lotnisku lub w miejscu przeznaczenia jeszcze jedną lub więcej nocy, linia lotnicza jest zobowiązana do opłacenia Ci noclegu w hotelu.

Zwrot pieniędzy za bilet

Jeśli wybierzesz zwrot pieniędzy za bilet, linia lotnicza jest zobowiązana do zwrotu Twoich kosztów biletu w ciągu 7 dni. Zwrot pieniędzy ma mieć formę gotówkową, elektronicznym przelewem bankowym, przez konto bankgiro lub czekiem. Jeśli wyrazisz na to zgodę, zwrot kosztów biletu może mieć formę vouchera lub inną.

Zwrot pieniędzy za bilet oznacza, że Twoja umowa z linią lotniczą jest zakończona i jesteś odpowiedzialny za powrót do domu we własnym zakresie. W takim razie linia lotnicza nie odpowiada za zapewnienie Ci na przykład posiłku i napojów lub za koszty hotelu.

Twoje prawo do ekwiwalentu pieniężnego

Przy opóźnieniu lotu możesz mieć prawo do dwóch rodzajów ekwiwalentu pieniężnego. Jeden nazwiemy rekompensatą a drugi odszkodowaniem.

Rekompensata

Jeśli Twój lot był objęty przepisami UE masz prawo do rekompensaty w formie ustalonej stawki stałej w euro. Rekompensata wynosi od 250 do 600 euro. Celem rekompensaty jest zadośćuczynienie Ci za stracony czas ze względu na opóźnienie lotu. Aby uzyskać rekompensatę opóźnienie musi przekraczać trzy godziny. Kwota rekompensaty zależy też od odległości Twojego lotu:

 • 250 euro za wszystkie loty do 1500 km lub mniej.

 • 400 euro za wszystkie loty wewnątrz UE powyżej 1500 km oraz pozostałe między 1500 a 3500 kilometrów.

 • 600 euro za wszystkie pozostałe loty objęte przepisami UE. Odległość lotu liczona jest od miejsca startu do Twojego punktu docelowego. Obliczenie to obowiązuje niezależnie od tego, czy i gdzie miałeś międzylądowanie i gdzie w trakcie podróży nastąpiło opóźnienie.

Twoje prawo do rekompensaty jest uzależnione od tego, kiedy otrzymałeś wiadomość o nowym czasie lotu, oraz o ile różni się on w czasie od pierwotnego. Nie masz prawa do rekompensaty w następujących przypadkach:

 • Kiedy informacje o zmianie otrzymałeś 14 dni lub wcześniej przed planową podróżą.

 • Kiedy informacje o zmianie otrzymałeś od 7 do 13 dni przed planową podróżą, Twój nowy czas wylotu ma nastąpić najwyżej 2 godziny wcześniej od planowanego, a czas przylotu ma nastąpić najwyżej 4 godziny później od planowanego przylotu.

 • Kiedy otrzymałeś informację o zmianie mniej niż 7 dni przed planowaną podróżą, a Twój nowy czas wylotu ma nastąpić najwyżej 1 godzinę wcześniej od planowanego, a czas przylotu ma nastąpić najwyżej 2 godziny później od planowanego.

Odszkodowanie

Niezależnie od tego, czy Twój lot jest objęty przepisami UE, czy nie, możesz mieć prawo do zwrotu kosztów powstałych wskutek opóźnionego lotu. Może tu na przykład chodzić o konieczność zakupu jedzenia na lotnisku, utraceniu noclegu w hotelu lub utracie zarobku. Musisz wykazać, jakie koszty poniosłeś, muszą one mieć związek ze spóźnionym lotem. Zachowaj na dowód wszelkie rachunki i pokwitowania.

W związku z opóźnionym lotem nie możesz uzyskać odszkodowania finansowego za straty moralne, niedogodności, nieprzyjemne odczucia czy temu podobne przykrości.

Odszkodowanie pieniężne nie należy się w następujących przypadkach

Linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania w formie ustalonych stawek stałych w euro, jeśli loty są odwołane lub opóźnione ze względu na wyjątkowe okoliczności. Jako okoliczności wyjątkowe uważa się takie, na które linie lotnicze nie mają wpływu, oraz których nawet przy podjęciu wszelkich odpowiednich działań nie można było uniknąć.

Nie ma określonych ściśle sytuacji, które można uznać za wyjątkowe okoliczności, trzeba to oceniać za każdym razem. Poniżej podajemy przykłady okoliczności uznawanych jednak za wyjątkowe:

 • Niestabilność polityczna

 • Niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające lot

 • Zaistnienie ryzyka dla bezpieczeństwa

 • Nieprzewidziane uchybienia co do bezpieczeństwa lotu

 • Trwający strajk mający wpływ na działalność linii lotniczej.

 • Usterki techniczne samolotu najczęściej nie stanowią wyjątkowych okoliczności.

Udowodnienie, że opóźnienie lub odwołanie lotu wynikało z zaistnienia wyjątkowych okoliczności należy do linii lotniczej. Linie lotnicze muszą również udowodnić, że zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby uniknąć opóźnienia czy odwołania lotu.

Jeśli linia lotnicza powołuje się na wystąpienie wyjątkowych okoliczności/force majeure

Zdarza się, że linie lotnicze nie wypłacają odszkodowania, gdyż powołują się na wyjątkowe okoliczności. Najpierw linia lotnicza dokonuje własnej oceny tego, co się wydarzyło i podejmuje decyzję o wypłaceniu bądź niewypłaceniu odszkodowania. Jeśli nie zgadzasz się z oceną zdarzenia dokonaną przez linie lotnicze, są dalsze instancje, do których możesz skierować swoją sprawę w celu bezpłatnej i niezależnej jej oceny.

W taki sposób możesz uzyskać opinię dotyczącą Twojej sprawy

Wybór instancji rozpatrującej Twoją sprawę zależy między innymi od tego, jakiego rodzaju odszkodowania czy rekompensaty żądasz oraz w jakim kraju wystąpił problem z lotem. Skontaktuj się z nami, a poinformujemy Cię, do kogo możesz się zwrócić.

Dane kontaktowe do Hallå konsument

Räkna ut vad du kan kräva och skicka kravet till flygbolaget 

Med vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn fyller du i information om din flygresa för att få veta vilka rättigheter du har. Flygkalkylatorn slussar dig även vidare till det aktuella flygbolagets webbplats, så att du kan skicka in ditt krav via webbplatsen. 

Gå till Flygkalkylatorn 

Flygkalkylatorn finns på svenska och engelska. 

Om du inte kan skicka in dina krav via flygbolagets webbplats kan du använda EU:s reklamationsblankett och skicka via mejl eller brev till flygbolaget. Blanketten finns på svenska och på engelska. 

Blankett på svenska 

Blankett på engelska 

Använd den engelska blanketten om flygbolaget inte är svenskt eller om händelsen skedde i ett annat land än Sverige. Spara en kopia av blanketten du skickar till flygbolaget. Vill du kräva ersättning för kostnader du har fått är det viktigt att du skickar med underlag, till exempel kvitton, som visar vilka kostnader det rör sig om.

Vänta på svar från flygbolaget 

När du har skickat in din reklamation till flygbolaget behöver du vänta på svar från flygbolaget. Det är vanligt att det tar några veckor att få svar, men om du har väntat i mer än sex veckor utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.  

Särskilda regler för inställt flyg inom EU 

Inom EU finns det särskilda regler för flyg, som kan ge dig rätt till hjälp när flyget är försenat eller inställt. Du kan även ha rätt till ersättning i form av schablonbelopp i euro.  

I följande fall gäller EU:s regler: 

 • när du flyger från en flygplats inom EU. 

 • när du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU. 

Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder. 

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler har du ingen rätt till ersättning i form av schablonbelopp. Däremot kan du ha rätt till ersättning för kostnader du drabbas av. 

Alltid rätt till ombokning eller återbetalning 

När ditt flyg blir inställt, och det omfattas av EU-reglerna, har du alltid rätt till något av följande alternativ: 

 • ombokning till nästa möjliga flyg eller till ett senare tillfälle 

 • återbetalning för den del av biljetten som du inte har kunnat utnyttja 

Flygbolaget ska alltid erbjuda dig valet mellan ombokning och återbetalning. Det gäller oavsett orsak till att flyget ställs in, och oavsett när du fick informationen om att flyget var inställt. 

Ombokning 

Om resan ombokas ska den bokas om till en likvärdig resa. Måste du vänta i mer än två timmar ska flygbolaget erbjuda dig gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Flygbolaget ska även informera dig om vilka rättigheter du har. Om du har valt att bli ombokad till nästa möjliga flyg och det innebär att du blir kvar på flygplatsen eller på resmålet en eller flera nätter, ska flygbolaget stå för övernattning på hotell. 

Återbetalning 

Om du väljer återbetalning är flygbolaget skyldigt att betala tillbaka din biljettkostnad inom 7 dagar. Återbetalning ska ske kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt. 

En återbetalning av biljetten betyder att avtalet med flygbolaget avslutas, och att du själv ansvarar för att ta dig hem. Då behöver flygbolaget inte stå för till exempel mat, dryck eller hotellkostnader.

Din rätt till ekonomisk ersättning 

Det finns två typer av ekonomisk ersättning som du kan ha rätt till när ditt flyg blir inställt. Den ena kallas för kompensation och den andra för skadestånd. 

Kompensation 

Du kan ha rätt till kompensation i form av ett schablonbelopp i euro om din flygresa omfattas av EU:s regler. Kompensationen syftar till att ersätta dig för tid du har förlorat. Hur stort belopp du har rätt till beror på längden på flygningen: 

 • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer. 

 • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar som är mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa. 

 • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler. 

Längden på flygningen beräknas från startpunkten till din slutdestination, oavsett om och var du har mellanlandat och var förseningen skedde.  

Din rätt till kompensation avgörs av när du fick besked om den nya restiden och hur mycket den skiljer i tid från den ursprungliga tiden. I följande fall har du inte rätt till kompensation: 

 • när du har fått information om ändringen 14 dagar eller mer innan planerad avresa. 

 • när du har fått information om ändringen 7–13 dagar innan planerad avresa, och din nya avresetid är högst 2 timmar innan den ursprungliga avresetiden och din nya ankomsttid är senast 4 timmar efter den ursprungliga ankomsttiden. 

 • när du har fått information om ändringen mindre än 7 dagar innan planerad avresa, och din nya avresetid är högst 1 timme innan den ursprungliga avresan och din nya ankomsttid är senast 2 timmar efter din ursprungliga ankomsttid. 

Skadestånd 

Oavsett om din flygning omfattas av EU:s regler eller inte kan du kan ha rätt till ersättning för kostnader som du får på grund av det inställda flyget. Det kan till exempel handla om att du tvingades köpa mat på flygplatsen, missade en hotellnatt eller förlorade arbetsinkomst. Du måste kunna bevisa vilka kostnader du haft och de måste vara kopplade till förseningen. Spara alla kvitton på dina utlägg som bevis.  

Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret för att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande besvär på grund av det inställda flyget. 

I de här fallen har du inte rätt till ekonomisk ersättning 

Flygbolaget är inte skyldigt att betala ekonomisk ersättning i form av schablonbeloppen i euro om det försenade eller inställda flyget beror på extraordinära omständigheter. Med extraordinära omständigheter menas händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas.  

Det finns inte några bestämda situationer som alltid ses som extraordinära, det måste bedömas från fall till fall. Men det finns exempel på omständigheter som kan vara extraordinära: 

 • politisk instabilitet 

 • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga 

 • säkerhetsrisker 

 • oförutsedda brister i flygsäkerheten 

 • när det pågår strejk som påverkar verksamheten för flygbolaget. 

Tekniska fel på flygplanet ses vanligtvis inte som extraordinära händelser. 

Det är upp till flygbolaget att bevisa att det försenade eller inställda flyget berodde på en extraordinär omständighet. Flygbolaget måste även kunna bevisa att de har gjort allt de kunnat för att undvika att flygningen skulle bli försenad eller inställd.  

Om flygbolaget hänvisar till extraordinära omständigheter/force majeure 

Det händer att flygbolag hänvisar till extraordinära omständigheter och därför inte betalar ut någon ersättning. I första hand gör flygbolaget en egen bedömning av det som hänt, och beslutar om de kommer att betala ut ersättning eller inte. Håller du inte med om flygbolagets bedömning finns det instanser du kan skicka ditt ärende vidare till för att få en kostnadsfri och opartisk bedömning. 

Så gör du för att få en bedömning av ditt ärende 

Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vilken typ av ersättning du kräver och i vilket land problemet med flyget uppstod. Kontakta oss så informerar vi om vart du kan vända dig. 

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Fäll ihop