Samochód jest popsuty lub źle działa

Bilen är trasig eller fungerar dåligt - Polska

Przy zakupie samochodu od przedsiębiorstwa masz prawo do reklamacji ewentualnych usterek. Dotyczy to zarówno samochodów nowych, jak i używanych, niezależnie od tego, czy mają gwarancję czy nie.

Ten tekst został przetłumaczony z j. szwedzkiego. Tekst oraz wygląd strony mogą się różnić w porównaniu do strony oryginalnej.

Masz trzy lata na zgłoszenie reklamacji wad

Jeśli kupujesz samochód od przedsiębiorstwa jako osoba prywatna masz według ustawy o ochronie praw konsumenta prawo reklamacji tzw. wad pierwotnych do trzech lat od jego zakupu. Wady pierwotne to takie, które istniały już przy zakupie samochodu nawet, jeśli w pewnych przypadkach okażą się jakiś czas później. Zasady te obowiązują zarówno co do samochodów nowych, jak i używanych, bez względu na to, czy dostałeś od sprzedawcy gwarancję, czy nie. Dołączona przy zakupie gwarancja może jednak przedłużyć okres, który masz na zgłoszenie wad.

Złóż reklamację w ciągu dwóch miesięcy

Aby mieć pewność, że możesz przedstawić firmie sprzedającej samochód swoje żądania ważne jest, aby złożyć reklamację wady w ciągu dwóch miesięcy od jej stwierdzenia, lub od czasu, kiedy powinieneś taką wadę lub usterkę zauważyć. Jeśli czekasz dłużej możesz utracić prawo do reklamacji wady i wniesienia żądań wobec sprzedawcy.

Zależnie od czasu, który upłynął od zakupu są różne stopnie ochrony

Czas od zakupu decyduje o tym, jak mocną ochronę Twoich praw konsumenta będziesz miał.

Mniej niż sześć miesięcy od zakupu

Wady, które pojawią się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od zakupu są automatycznie traktowane jako wady pierwotne, i stanowią wobec tego wady, których naprawa leży po stronie firmy sprzedającej pojazd. Wystarczy, że wykażesz, że wada istnieje, na przykład samochód nie działa. Aby uniknąć odpowiedzialności sprzedawca musi móc wykazać, że to Ty spowodowałeś tę wadę, lub jest ona normalna ze względu na stan samochodu.

Więcej niż sześć miesięcy od zakupu

Jeśli od zakupu upłynęło więcej niż sześć miesięcy, aby wymagać od sprzedawcy naprawy usterki /usunięcia wady to Ty musisz wykazać, że wada stanowi wadę pierwotną. Spróbuj jednak zawsze najpierw skontaktować się z firma, która Ci samochód sprzedała, aby zobaczyć, czy będą chętni rozwiązać problem.

Aby udowodnić, czy usterka stanowiła wadę pierwotną możesz zwrócić się o ekspertyzę do biegłego i zostawić samochód do sprawdzenia. Biegłym może być na przykład mechanik pracujący w warsztacie samochodowym lub w stacji diagnostycznej. Dopilnuj, aby opinia biegłego była wystawiona na piśmie, tak, abyś miał dowód na to, czego dotyczyła usterka.

Rocznik i stan samochodu wpływają na Twoje prawo do reklamacji

Stan samochodu, to znaczy jego rocznik, cena, przebieg i spodziewana żywotność mają wpływ na to, jakie wymogi możesz postawić sprzedawcy samochodu. Jeśli na przykład kupujesz starszy samochód, może on mieć usterki normalne dla stanu takiego samochodu. Co do takich usterek nie możesz od sprzedawcy żądać naprawy. Ale jeśli samochód jest w gorszym stanie niż można by się spodziewać ze względu na jego rocznik, cenę, przebieg i spodziewaną żywotność, możesz składać reklamację.

Jeśli kupujesz samochód, zawsze nadaje się on do bezpiecznej jazdy, chyba, że sprzedawca poinformował Cię, że pojazd jest obiektem do remontu i z autohandlu musi wyjechać na holu.

Czego możesz wymagać od sprzedawcy samochodów?

Prawo ochrony konsumenta reguluje, jakie wymagania możesz kierować do sprzedawcy samochodu.

Po pierwsze: że sprzedawca naprawi usterkę

Po pierwsze możesz żądać od sprzedawcy samochodu darmowej naprawy samochodu lub zamiany na inny samochód odpowiadający temu, który kupiłeś. Jeśli kupujesz samochód używany najczęściej sprzedawca proponuje jego naprawę, gdyż jest to najczęściej tańsze i łatwiejsze rozwiązanie niż danie Ci równowartościowego samochodu. Nawet jeśli wolałbyś chętniej oddać samochód i otrzymać zwrot pieniędzy, najczęściej sprzedawca ma prawo do próby naprawy usterki.

Aby sprzedawca miał prawo do naprawy usterki wymaga się, żeby odbyła się ona w stosownie krótkim czasie i bez ponoszenia przez Ciebie jej kosztów.

Po drugie: że uzyskasz upust

Upust z ceny powinien odpowiadać usterce, na przykład kosztowi naprawy usterki w innej firmie.

Po trzecie: że możesz unieważnić zakup

Unieważnienie zakupu oznacza, że zakup jest anulowany, to znaczy, że zwracasz samochód i dostajesz zwrot pieniędzy. Aby mieć prawo do unieważnienia zakupu wada musi być poważna i istotna, lub że sprzedawca samochodu kilkakrotnie próbował wadę usunąć bez skutku.

Termin wykonania naprawy i liczba prób wykonania naprawy

Według prawa sprzedawca samochodu jest zobowiązany do naprawy wady w stosownie krótkim czasie. Co stanowi stosownie krótki czas można oceniać zależnie od przypadku, czasami też jest to zależne od rodzaju wady i Twojej potrzeby naprawienia samochodu. Jeśli zaoferowano Ci samochód zastępczy, dłuższy czas naprawy może być zaakceptowany.

Zwykle sprzedawca może podjąć dwie próby naprawy jednej usterki. Jeśli ta sama usterka pojawi się po raz trzeci, masz prawo odmówienia kolejnej próby jej naprawy i zamiast tego zażądania unieważnienia zakupu. Jeśli Ty i sprzedawca samochodu macie co do tego różne zdanie, musisz mieć dowód na to, że chodzi o tą samą usterkę co wcześniej.

Samochód zastępczy i zwrot kosztów

Jeśli w czasie naprawy potrzebujesz innego samochodu, sprzedawca powinien zaoferować Ci samochód zastępczy. Jeśli firma samochodowa nie może takiego samochodu zaoferować, masz prawo do zwrotu kosztów na przykład za transport publiczny albo za wynajęcie samochodu. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za ograniczenie powstałych kosztów.

To, że zakupiony samochód miał wadę nie powinno przysparzać Ci dodatkowych kosztów- to firma sprzedająca samochód powinna ponieść koszty naprawy wady oraz pokryć ewentualne koszty dodatkowe. Przykłady kosztów dodatkowych, które mogą w ten sposób powstać to:

  • Koszty dojazdu do sprzedawcy lub do warsztatu

  • Koszty holowania samochodu

  • Koszty za przejazdy alternatywnymi środkami transportu, na przykład autobusem czy pociągiem

  • Koszty ponownego przeglądu lub opłata za diagnostykę usterki

Nie możesz uzyskać zwrotu kosztów za niedogodność lub stracony czas w związku ze zgłoszeniem wady. Aby uzyskać zwrot kosztów musisz przedłożyć rachunki lub faktury obejmujące Twoje koszty, muszą one jednak być zasadne i mieć bezpośredni związek z usterką.

Aby zgłosić wadę skontaktuj się z firmą sprzedającą samochód

Tak szybko, jak to możliwe po zauważeniu przeze Ciebie wady samochodu skontaktuj się ze sprzedawca, aby dać mu możliwość sprawdzenia i usunięcia wady. Zawsze zwracaj się do firmy sprzedawcy, od której kupiłeś samochód. Często bywa tak, że sprzedawcy samochodu przed zajęciem stanowiska co do naprawy, muszą najpierw samochód sprawdzić. Może być tak, że powód powstania danej usterki nie jest oczywisty.

Zawsze dobrze mieć pisemne potwierdzenie, na przykład e-mail albo sms potwierdzający, że skontaktowałeś się ze sprzedawcą zgłaszając mu wadę. Łatwo można wtedy udowodnić, kiedy daną wadę zgłaszałeś.

Jeśli nie możecie się porozumieć ze sprzedawcą samochodu

Jeżeli potrzebujesz wskazówek, możesz skontaktować się z Hallå konsument. Jesteśmy krajowym centrum informacyjnym i możemy udzielić Ci informacji o prawach jakie Ci przysługują, oraz jakie masz alternatywy w dalszym prowadzeniu sprawy. Udzielamy niezależnych wskazówek, dlatego też nie możemy ocenić Twojej sprawy indywidualnie, nie możemy również rozwiązywać kwestii spornych ani w Twoim imieniu kontaktować się z daną firmą.

Dane kontaktowe do Hallå konsument znajdziesz tutaj

Jeśli Ty i dana firma nie dojdziecie do porozumienia, w wielu przypadkach o rozstrzygniecie sporu można zwrócić się do Powszechnej komisji ds. reklamacji- Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Pamiętaj, że przed zwróceniem się o pomoc do ARN dobrze najpierw mieć opinię osoby trzeciej, mogącej zaświadczyć, na czym polega usterka

Tutaj możesz przeczytać więcej o tym, jak dokonać zgłoszenia na stronie internetowej ARNExtern länk

Zgłoszenia do ARN można dokonać, gdy firma sprzedająca odrzuciła w całości lub w części Twoje żądania lub nie odpowiedziała na nie wcale.

Tre år på dig att klaga på fel 

När du som privatperson köper en bil av ett företag har du enligt konsumentköplagen rätt att klaga på så kallade ursprungliga fel i upp till tre år från köpet. Ursprungliga fel är fel som fanns där redan när du köpte bilen, även om de i vissa fall visar sig en tid senare. Reglerna gäller både för begagnade och helt nya bilar och oavsett om du har fått en garanti eller inte. En medföljande garanti kan dock utöka tiden du har på dig att klaga på fel.  

Klaga inom två månader 

Det är viktigt att du klagar på felet inom två månader från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet, för att vara säker på att du kan ställa krav till bilhandlaren. Väntar du längre än så kan du förlora din rätt att kräva något av företaget. 

Olika starkt skydd beroende på hur lång tid som gått från köpet 

Hur starkt ditt skydd är beror på hur lång tid som har gått från köpet.  

Mindre än sex månader från köpet 

Fel som visar sig under de första sex månaderna från köpet ses automatiskt som ursprungliga fel och därmed fel som företaget ska åtgärda. Det räcker att du kan visa att det finns ett fel, till exempel att bilen inte fungerar. Bilhandlaren måste kunna visa att felet beror på dig eller att felet är normalt med tanke på bilens skick för att slippa ansvar. 

Mer än sex månader från köpet 

När det har gått mer än sex månader från köpet är det du som behöver kunna visa att felet är ursprungligt för att kunna kräva en åtgärd från företaget. Men prova alltid att kontakta företaget först för att se om de är villiga att lösa problemet. 

För att kunna bevisa att felet är ursprungligt kan du ta hjälp av en sakkunnig på området och lämna in bilen för en undersökning. En sakkunnig kan till exempel vara någon som arbetar på en verkstad eller ett besiktningsföretag. Se till att få ett eventuellt utlåtande skriftligen så att du har bevis på vad som är fel. 

Bilens ålder och skick påverkar dina rättigheter 

Bilens skick, det vill säga ålder, pris, körsträcka och förväntad livslängd, påverkar kraven du kan ställa till bilhandlaren. Köper du till exempel en äldre bil kan det finnas brister som är normala med tanke på bilens skick. Den typen av fel kan du inte kräva att bilhandlaren ska åtgärda. Men om bilen är i sämre skick än vad du hade kunnat förvänta dig med tanke på ålder, pris, körsträcka och förväntad livslängd kan du klaga.  

Du ska alltid kunna räkna med att bilen är trafiksäker när du köper den, om inte bilhandlaren till exempel har upplyst dig om att bilen är ett reparationsobjekt och behöver bogseras från bilfirman.  

Vad kan du kräva av bilhandlaren? 

Konsumentköplagen styr vilka krav du kan ställa mot bilhandlaren. 

I första hand: att bilhandlaren reparerar felet 

Du kan i första hand kräva att bilhandlaren kostnadsfritt reparerar bilen eller ger dig en annan, likvärdig bil. Har du köpt en begagnad bil brukar bilhandlaren föreslå en reparation, eftersom det oftast är billigare och enklare än att ge dig en annan bil som är likvärdig. Även om du hellre vill lämna tillbaka bilen och få dina pengar tillbaka har bilhandlaren oftast rätt att försöka reparera felet. 

För att bilhandlaren ska ha rätt att reparera bilen krävs det att de kan göra reparationen inom rimlig tid och utan kostnad för dig.  

I andra hand: att du får ett prisavdrag 

Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag.  

I tredje hand: att du får häva köpet 

En hävning betyder att köpet återgår, det vill säga att du lämnar tillbaka bilen och får dina pengar tillbaka. För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet vara allvarligt och av stor betydelse, alternativt att bilhandlaren har försökt rätta till felet flera gånger utan att lyckas. 

Reparationstid och antal reparationsförsök 

Enligt lag ska bilhandlaren reparera felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid behöver bedömas från fall till fall, och beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få bilen lagad. Om du har blivit erbjuden en lånebil kan en längre reparationstid vara okej. 

Normalt sett har bilhandlaren två försök på sig att åtgärda samma fel. Uppstår samma fel en tredje gång kan du ha rätt att säga nej till fler reparationsförsök och istället kräva att köpet hävs. Om du och bilhandlaren inte kommer överens behöver du ha bevis på att det rör sig om samma fel som tidigare.  

Lånebil och ersättning för kostnader 

Om du måste ha en bil under reparationstiden bör bilhandlaren erbjuda dig en lånebil. Kan de inte erbjuda en lånebil kan du ha rätt till ersättning för att exempelvis åka kollektivt eller att hyra en bil. Tänk på att det är ditt ansvar att begränsa kostnaderna som uppstår.  

Att bilen är felaktig ska inte medföra några extra kostnader för dig – det är bilhandlaren som ska stå för kostnaden att åtgärda felet samt eventuella merkostnader. Exempel på kostnader som kan uppstå i samband med fel är: 

  • Kostnader för att du har tvingats köra till bilhandlaren eller verkstad  

  • Kostnad för bärgning 

  • Kostnader för alternativ transport, till exempel buss eller tåg 

  • Ombesiktningskostnad eller felsökningsavgift 

Du kan inte få ersättning för besväret eller tiden du lägger ned på att klaga på felet. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton eller fakturor, på vilka kostnader du har haft och kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.  

Kontakta bilhandlaren för att klaga 

Efter att du har upptäckt ett fel är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar bilhandlaren för att ge dem chansen att undersöka och åtgärda felet. Du ska alltid vända dig till bilhandlaren som du köpte bilen av. Det är vanligt att bilhandlaren behöver undersöka bilen för att kunna ta ställning till vad som behöver göras. Det kanske inte heller är tydligt vad som har orsakat felet. 

Det är alltid bra att ha skriftligt underlag, till exempel mejl eller sms, som visar att du har kontaktat bilhandlaren för att klaga. Då är det också enkelt att bevisa när du har klagat.  

Om du och bilhandlaren inte kommer överens 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument  

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall anmäla till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Tänk på att det kan vara bra att få ett utlåtande från en tredje part som kan intyga vad som är fel innan du vänder dig till ARN.  

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats Extern länk

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls. 

Fäll ihop