Prawo wycofania się z umowy

Ångrar köpet - Polska

Według prawa masz w ciągu 14 dni możliwość wycofania się z umowy zawartej przez internet, telefonicznie lub poza sklepem sprzedawcy, na przykład w drodze sprzedaży domowej.

Ten tekst został przetłumaczony z j. szwedzkiego. Tekst oraz wygląd strony mogą się różnić w porównaniu do strony oryginalnej.

Co oznacza prawo wycofania się z umowy?

Według obowiązujących przepisów przy wycofaniu się przez Ciebie z umowy nie masz obowiązku zapłacenia za towar bądź usługę. Jeśli już za nią zapłaciłeś, zasada podstawowa mówi, że otrzymasz zwrot całej zapłaconej kwoty. Termin wycofania się z umowy, to znaczy czas, jaki masz do wycofania się z kupna to 14 dni. Jeśli kupiłeś towar, termin wycofania się z umowy zaczyna się liczyć od dnia po odebraniu przez Ciebie towaru. Jeśli kupiłeś usługę, naliczanie terminu prawa wycofania się z umowy liczy się od dnia zawarcia przez Ciebie umowy- to znaczy, kiedy na przykład przyjąłeś ofertę sprzedaży, złożyłeś zamówienie na towar lub podpisałeś umowę.

Kiedy masz prawo wycofania się z umowy?

Prawo wycofania się z umowy obowiązuje podczas sprzedaży na odległość, to znaczy bez spotkania z kontrahentem. Dotyczy ono sprzedaży telefonicznej oraz zakupów przez internet. Masz również prawo wycofania się z umowy kupując towar poza lokalem sprzedającego, na przykład podczas sprzedaży domowej. Jeśli firma sprzedaje towary na targach lub na rynku, również taka sprzedaż może w pewnych przypadkach kwalifikować się jako sprzedaż poza lokalem sprzedawcy, chociaż nie zawsze.

Nie masz prawa wycofania się z umowy w sklepie

Według obowiązujących przepisów prawo wycofania się z umowy nie przysługuje, kiedy kupujesz towar w sklepie lub bezpośrednio na miejscu, w lokalu firmy. Liczne firmy oferują jednakże zakup otwarty z możliwością zwrotu towaru lub z możliwością jego wymiany. Oferowanie zakupu otwartego lub z możliwością wymiany towaru jest dobrowolne, co oznacza, że sklepy same określają swoje zasady zakupu.

Twoje prawo do sprawdzenia towaru

Jeśli kupujesz towar, masz prawo sprawdzenia go w taki sam sposób, jak robisz to fizycznie w sklepie. W niektórych przypadkach firmy mają prawo do rekompensaty za obniżoną wartość towaru. Nazywa sie to odliczeniem spadku wartości. Takie odliczenie jest aktualne, jeżeli sprawdzałeś stan towaru lub używałeś go w większym stopniu, niż było to konieczne.

Jeśli kupiłeś parę butów, masz prawo je przymierzyć, żeby zobaczyć, czy pasują. Ale jeżeli używasz tych butów na dworze, firma ma prawo do odliczenia spadku wartości za ich oczyszczenie.

Powiadom firmę, że wycofujesz się z umowy

Aby móc udowodnić, że skorzystałeś z prawa wycofania się z umowy powiadom o tym firmę pisemnie, na przykład e-mailem. Nie ma specjalnych wymogów co do konieczności użycia w piśmie szczególnych sformułowań, oprócz tego, żeby wynikało z niego jasno, że korzystasz ze swojego prawa wycofania się z umowy.

Jeżeli otrzymałeś od firmy formularz o wycofaniu się z umowy, możesz z niego skorzystać. Prześlij go listownie do firmy, dobrze jednak jest najpierw zrobić jego kopię lub zdjęcie, abyś pozostawił sobie dokumentację zgłoszenie wycofania się z umowy.

Firma nie musi potwierdzać otrzymania Twojego pisma o wycofaniu się z umowy, aby było ono ważne. Nie tracisz prawa do wycofania się z umowy, jeśli firma Ci nie odpowie. Najważniejsze jest, aby można udowodnić, że wycofałeś się z umowy w ciągu 14 dni.

Zwróć towar do sprzedawcy

Kiedy wycofujesz się z umowy musisz zwrócić towar na adres zwrotny sprzedającego. Pokrywasz koszty wysyłki samemu, o ile firma poinformowała Cię o tym przy zakupie. Informacje takie najczęściej są podawane w warunkach zwrotu towaru oraz kosztów przesyłki i postepowaniu przy zwrocie towaru, obowiązujących w firmie sprzedawcy.

Prawo wycofania się z umowy może ulec przedłużeniu

Aby zacząć naliczać 14-dniowy okres możliwości wycofania się z umowy, firma musi udzielić Ci następujących informacji:

 • Czy prawo wycofania się z umowy ma zastosowanie.

 • Ile masz czasu na wycofanie się z umowy.

 • W jaki sposób masz zgłosić wycofanie się z umowy.

 • Że istnieje standardowy formularz wycofania się z umowy i gdzie taki formularz znaleźć.

Jeśli firma nie udzieliła Ci takich informacji dotyczących wszystkich punktów, możesz wycofać się z umowy nawet po upływie 14 dni. Można więc przedłużyć Twój termin na wycofanie się z umowy. Można go przedłużyć o rok. Ciężar dowodu, że otrzymałeś wszelkie informacje dotyczące prawa wycofania się z umowy spoczywa na przedsiębiorstwie.

Udowodnienie, że otrzymałeś wszystkie informacje dotyczące prawa wycofania się z umowy leży po stronie firmy sprzedającego. Jeśli na przykład robisz zakupy przez internet, najczęściej informacja taka jest zawarta w warunkach kupna na stronie internetowej sprzedawcy.

Przy sprzedaży telefonicznej wymagane jest pisemne potwierdzenie przez Ciebie umowy

Firma, która sprzedaje przedmioty lub usługi drogą telefoniczną musi, według obowiązujących przepisów w celu uzyskania ważności umowy uzyskać od Ciebie pisemne potwierdzenie tej umowy. Wymóg formy pisemnej dotyczy sytuacji, gdy firma dzwoni do Ciebie lub zachęca Cię do oddzwonienia do niej. Jeśli nie uznasz umowy pisemnie, jest ona nieważna i nie masz obowiązku uiszczania wobec takiej firmy żadnych należności. Jeśli to Ty podjąłeś inicjatywę rozmowy i zadzwoniłeś do firmy, wymóg pisemnego potwierdzenia umowy nie ma tu zastosowania.

Jak wygląda pisemne uznanie zawartej umowy?

Pisemne uznanie umowy może wyglądać różnie. Możesz na przykład:

 • podpisać przesłany do domu dokument papierowy

 • uznać umowę elektronicznie przez e-maila lub sms-a

 • potwierdzić zawarcie umowy przez podpis elektroniczny, tzw. bank-ID

Uznanie umowy powinno odbyć się po wcześniejszej rozmowie, tak, abyś miał czas na przemyślenie oferty. Nie jest w porządku zachęcanie Cię przez firmę do zaakceptowania oferty w trakcie rozmowy.

Podważ ważność umowy, o ile nie potwierdziłeś jej na piśmie.

Jeśli firma żąda od Ciebie zapłaty mimo tego, że nie uznałeś pisemnie umowy, możesz przeciw temu zaprotestować wyjaśniając, że taka umowa nie istnieje.

Wyjątki od prawa do wycofania się z umowy

Istnieje niewielka część towarów i usług, których nie dotyczy prawo wycofania się z umowy. Nie dotyczy ono na przykład:

 • Wszystkich typów podróży na przykład lotniczych, kolejowych lub autobusowych

 • Pobytów w hotelach lub wynajmu mieszkania

 • Towaru wykonanego na specjalne zamówienie według Twojego opisu

 • Towaru, który szybko może ulec zepsuciu lub zestarzeniu, na przykład pewne rodzaje produktów spożywczych

 • Towarów, które po rozpakowaniu nie mogą podlegać zwrotowi ze względów zdrowotnych lub higienicznych, na przykład bielizny

 • Usług, które mają odbyć się w określonym dniu lub czasie, jak na przykład wynajem samochodu, catering, wydarzenie kulturalne, sportowe lub temu podobna aktywność w czasie wolnym

 • Wzniesienie budynku lub innej konstrukcji stałej ziemnej lub wodnej, na przykład instalacja kanalizacji,

 • Regularne dostawy środków spożywczych, na przykład dostawy zestawów spożywczych,

 • Usługa, której wykonanie zakończono, jeśli zgodziłeś się na jej wykonanie i po jej wykonaniu nie nastąpiło wycofanie się z umowy,

 • Produkty cyfrowe, na przykład oprogramowanie, aplikacje, gry czy muzyka, dostarczane droga elektroniczną po udzieleniu przez Ciebie zgody na taki sposób ich dostawy oraz na to, że nie masz prawa wycofania się z umowy

 • Pilne naprawy lub prace konserwatorskie w Twoim domu, jeśli wizyta odbywa się z Twojej inicjatywy, a naprawa lub konserwacja ma z tym związek.

Jeśli Ty i przedsiębiorstwo nie możecie dojść do porozumienia

Jeżeli potrzebujesz wskazówek, możesz skontaktować się z Hallå konsument. Jesteśmy krajowym centrum informacyjnym i możemy udzielić Ci informacji o prawach jakie Ci przysługują, oraz jakie masz alternatywy w dalszym prowadzeniu sprawy. Udzielamy niezależnych wskazówek, dlatego też nie możemy ocenić Twojej sprawy indywidualnie, nie możemy również rozwiązywać kwestii spornych ani w Twoim imieniu kontaktować się z daną firmą.

Dane kontaktowe do Hallå konsument znajdziesz tutaj

Jeśli Ty i dana firma nie dojdziecie do porozumienia, w wielu przypadkach o rozstrzygniecie sporu można zwrócić się do Powszechnej komisji ds. reklamacji- Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Jest to usługa darmowa.

Tutaj możesz przeczytać więcej o tym, jak dokonać zgłoszenia na stronie internetowej ARN

Aby móc dokonać zgłoszenia do ARN, firma wykonawcy musi odrzucić w całości lub w części Twoje żądania, lub wcale na nie nie odpowiedzieć.

Ångerrätt

Att ha ångerrätt enligt lag betyder att du har 14 dagar på dig att ångra ett köp som du har gjort över nätet, telefon eller utanför företagets affärslokaler, till exempel vid hemförsäljning. 

Vad innebär ångerrätt? 

När du använder din ångerrätt enligt lag har du inte längre någon skyldighet att betala för varan eller tjänsten. Har du redan betalat är grundprincipen att du ska få tillbaka hela summan som du har betalat.

Ångerfristen, det vill säga tiden du har på dig att ångra köpet, är 14 dagar. Har du köpt en vara börjar ångerfristen att räknas dagen efter att du hämtade ut varan. Har du köpt en tjänst börjar fristen räknas dagen efter att du ingick avtalet – till exempel när du tackade ja till företagets erbjudande, gjorde en beställning eller skrev under ett avtal.

När har du ångerrätt?

Din ångerrätt enligt lag gäller när du köper något på distans, det vill säga utan att träffa företaget. Det gäller till exempel vid telefonförsäljning och nätköp. Du har också ångerrätt när du köper något utanför företagets affärslokaler, till exempel vid hemförsäljning. Om företaget säljer varor på en mässa eller marknad kan det också räknas som försäljning utanför deras affärslokal, men inte alltid. 

Ingen ångerrätt i butik

Enligt lag har du ingen ångerrätt när du köper något i en butik eller på plats i företagets lokaler. Däremot erbjuder en del företag öppet köp eller bytesrätt. Öppet köp och bytesrätt är frivilligt att erbjuda vilket betyder att företag själva bestämmer sina regler.  

Din rätt att undersöka varan 

Köper du en vara har du rätt att undersöka den på samma sätt som du har möjlighet att göra i en butik. Men i vissa fall kan företaget ha rätt till ersättning för att varan har minskat i värde. Det brukar kallas för ett värdeminskningsavdrag. Ett sådant avdrag är bara aktuellt om du har undersökt eller använt varan mer än nödvändigt. 

Om du köper ett par skor har du rätt att prova skorna för att se om de passar. Men om du till exempel använder skorna utomhus kan företaget ha rätt att göra ett avdrag för att göra rent skorna. 

Meddela företaget att du ångrar dig 

För att du ska kunna bevisa att du har ångrat dig är det bäst att meddela företaget skriftligen, till exempel via mejl. Det finns inga särskilda krav på hur du ska formulera dig, utöver att det ska vara tydligt att du vill använda din ångerrätt. 

Har du fått en ångerblankett av företaget kan du använda den om du vill. Skickar du blanketten via brev till företaget är det bra att fota blanketten eller ta en kopia så att du har kvar underlag på att du har ångrat dig.

Företaget behöver inte bekräfta ditt meddelande om ångerrätt för att det ska gälla. Du förlorar alltså inte din ångerrätt om företaget inte svarar dig. Det viktiga är att du kan bevisa att du har ångrat dig och att du har ångrat dig inom 14 dagar. 

Skicka tillbaka varan till företaget 

När du ångrar dig behöver du skicka tillbaka varan till företagets returadress. Du ska själv betala returfrakten, förutsatt att företaget har informerat dig om det i samband med köpet. Det brukar stå i företagets villkor om kostnaden för returfrakt och hur du ska göra när du skickar tillbaka varan.  

Tiden för att ångra köpet kan förlängas 

Normalt sett har du 14 dagar på dig att ångra köpet, men beroende på vilken information du fick i samband med köpet kan tiden för ångerrätten förlängas. 

Enligt lag ska företaget ge dig följande information om ångerrätten för att de 14 dagarna ska börja räknas: 

 • Om det finns ångerrätt 

 • Hur lång tid du har på dig att ångra dig 

 • Hur du gör för att ångra dig 

 • Ge dig ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig, eller informera om var du kan hitta ett sådant formulär

Om företaget inte gett dig informationen i samtliga punkter kan du ångra dig även om det har gått mer än 14 dagar. Din ångerfrist kan alltså förlängas. Som längst kan ångerfristen förlängas med ett år. 

Det är företaget som ska kunna bevisa att du har fått all information om ångerrätten. Om du till exempel handlar på nätet är det vanligt att informationen finns i villkoren på företagets webbplats.  

Ditt skriftliga godkännande krävs vid telefonförsäljning 

För telefonförsäljning krävs det enligt lag att företaget får ett skriftligt godkännande från dig för att avtalet ska bli giltigt. Det gäller om företaget ringer upp dig, eller om du blev uppmanad av företaget att ringa dem. Om du inte har godkänt avtalet skriftligen är det ogiltigt, och du har ingen betalningsskyldighet gentemot företaget. Om du på eget initiativ ringer upp ett företag för att köpa något finns inget skriftlighetskrav. 

Hur ska ett skriftligt godkännande gå till? 

Ett skriftligt godkännande kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel: 

 • Skriva under ett papper du får hemskickat 

 • Godkänna elektroniskt via e-post eller sms 

 • Godkänna via bank-ID 

 Godkännandet ska ske efter samtalet, så att du får tid att tänka över erbjudandet. Det är alltså inte okej för företaget att uppmana dig att godkänna erbjudandet under samtalet.  

Bestrid om du inte har godkänt skriftligen 

Om företaget kräver betalning från dig trots att du inte har godkänt erbjudandet skriftligen, kan du protestera och hänvisa till att det inte finns något avtal. 

Undantag från ångerrätten 

Det finns några få varor och tjänster som är undantagna från ångerrätten. Några exempel är: 

 • Alla typer av resor, till exempel flyg-, tåg- och bussresor 

 • Hotellvistelser eller uthyrning av boende 

 • En specialtillverkad vara som har tillverkats utifrån din beskrivning 

 • En vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal, till exempel vissa typer av livsmedel 

 • Varor som med bruten försegling inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, till exempel underkläder 

 • Tjänster som sker på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, som till exempel biluthyrning, servering/catering, kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet 

 • Uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller vatten, till exempel installation av avlopp 

 • Regelbunden utkörning av livsmedel, till exempel leverans av matkassar 

 • En tjänst som har fullgjorts, om du har gått med på att tjänsten börjar utföras och att det inte finns någon ångerrätt när den har fullgjorts 

 • Digitalt innehåll, till exempel program, appar, spel eller musik, som levereras digitalt, om du har gått med på att leveransen sker på det sättet och att du inte har ångerrätt 

 • En brådskande reparations- eller underhållsåtgärd i din bostad, om besöket sker på ditt initiativ och reparationen eller underhållsåtgärden har samband med detta. 

Om du och företaget inte kommer överens 

Om du behöver vägledning kan du kontakta Hallå konsument. Vi är en nationell upplysningstjänst som kan ge information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi ger oberoende vägledning och kan därför inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Om du och företaget inte kommer överens kan du i många fall göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Det är kostnadsfritt. 

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats  

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls.

Fäll ihop