O usłudze Hallå konsument

Om Hallå konsument - Polska

Hallå konsument jest centrum informacyjnym o zasięgu krajowym, koordynowanym przez Urząd d/s Konsumentów - Konsumentverket. Możesz zwrócić się do nas z pytaniami związanymi z ochroną praw konsumenckich w kwestiach zakupu towarów i świadczenia usług, reklamacji oraz zrównoważonych zakupów. Hallå konsument pośredniczy również w kontakcie z ECC Sverige -Europejskim Centrum Konsumenckim w Szwecji, mogącym udzielić Ci porady dotyczącej spraw transgranicznych.

Ten tekst został przetłumaczony z j. szwedzkiego. Tekst oraz wygląd strony mogą się różnić w porównaniu do strony oryginalnej.

W jaki sposób można się z nami skontaktować

Centrum doradztwa pracuje we wszystkie dni powszednie, kontakt z nami jest bezpłatny. Odpowiadamy na Twoje pytania w języku szwedzkim i angielskim. Znajdziesz nas przez:

 • Telefon: 0771 – 525 525 (0046771 525 525 jeśli dzwonisz z zagranicy)

 • E-mail: info@hallakonsument.se

 • Chatt

Możesz również zadawać nam pytania na forum internetowym: ”Frågor och svar”-„Pytania i odpowiedzi”.

Doradcy z Hallå konsument mogą:

 • Odpowiadać na pytania dotyczące kupna towarów i usług, reklamacji i obowiązujących przepisów konsumenckich

 • Udzielać wskazówek przed zakupem oraz wskazówek dotyczących zakupów zrównoważonych środowiskowo

 • Pomóc Ci uzyskać porady przez ECK Szwecja dotyczące zapytań o warunki lub problemów z zakupami za granicą

 • Skierować Cię dalej do specjalistów w innych instytucjach, urzędach oraz do gminnych doradców konsumenckich gminnych

Doradcy z Hallå nie mogą:

 • Kontaktować się z przedsiębiorstwami, występować jako Twój pełnomocnik lub pośredniczyć między Tobą a firmą, z którą nie możesz dojść do porozumienia

 • Oceniać Twojego indywidualnego przypadku, sprawdzać dokumentacji lub wyjaśniać umów

 • Pomagać w odpowiedziach na zadania w pracach domowych

 • Pisać zgłoszeń do ARN- Powszechnej komisji ds. reklamacji, ani sporządzać pozwów sądowych

ECC Sverige -EKC Szwecja – doradztwo dotyczące zakupów za granicą

Jeśli mieszkasz na terenie Szwecji, a przedsiębiorstwo, z którym masz problem jest zarejestrowane w innym kraju w obrębie UE, w Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii, możesz, aby spróbować rozwiązać sprawę polubownie, uzyskać darmowe doradztwo i pomoc w mediacjach od ECC Sverige, ECC Sverige wchodzi w skład sieci konsumenckiej na terenie UE oraz Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii. W niektórych przypadkach ECC Sverige może w celu osiągnięcia rozwiązania sprawy prowadzić ją wspólnie z siostrzanym Centrum Konsumenckim innego kraju.

ECC Sverige wchodzi w skład jednostki doradztwa konsumenckiego przy Urzędzie ds. Konsumentów oraz wchodzi w skład sieci European Consumer Centres Network. Działalność centrum jest częściowo finansowana ze środków Komisji Europejskiej.

Współpraca między urzędami a biurami konsumenckimi

Hallå konsument podlega koordynacji przez Urząd d/s Konsumentów -Konsumentverket oraz współpracuje z wieloma innymi urzędami i organizacjami konsumenckimi.

Tutaj znajdziesz wszystkie organizacje uczestniczące we wzajemnej współpracy

Jawność dokumentów

Wszelkie dokumenty wpływające do Hallå konsument są jawne i mogą na żądanie być udostępnione do wglądu każdemu. Przemyśl więc, jakie dokumenty chcesz do nas przesłać. Pamiętaj, że aby odpowiedzieć Ci e-mailem lub listownie, potrzebujemy Twoich danych kontaktowych.

Pomoce w kontakcie z nami

W dzwonieniu do siebie nawzajem osobom posługującym się szwedzkim językiem migowym i tym posługującym się szwedzkim mówionym pomoże usługa pośrednictwa Bildtelefoni.net.

Rozmowy miedzy osobami słyszącymi a posługującymi się językiem migowym – skorzystaj i zadzwoń przez Bildtelefoni

Teletal jest inną usługą dla wszystkich potrzebujących pomocy podczas rozmowy telefonicznej. Tłumacz, który Ci pomaga towarzyszy Ci podczas rozmowy.

Pomoc podczas rozmowy telefonicznej przy trudnościach w mowie, głosowych lub językowych – zadzwoń przez Teletal 


Usługa pośrednictwa w rozmowach Texttelefoni.se umożliwia osobom niedosłyszącym, niesłyszącym, niesłyszącym i niewidomym lub osobom niemym wykonywanie w czasie rzeczywistym rozmów telefonicznych trójstronnych. Usługa ta jest również dostępna dla osób posługujących się alfabetem Brailea.

Rozmowy między zwykłymi telefonami a telefonią tekstową – zadzwoń przez Texttelefoni

Jeśli musisz skorzystać z pomocy tłumacza

Jeśli potrzebujesz pomocy tłumacza, możesz skontaktować się z biurem tłumaczeń lub poprosić znajomą Ci osobę o tłumaczenie rozmowy. Jeśli nie masz możliwości skontaktowania się z biurem tłumaczeń na własną rękę, możemy Ci w tym pomóc.

Języki mniejszości narodowych

Jeśli należysz do którejś z mniejszości narodowych, masz prawo w kontaktach z urzędami posługiwać się Twoim językiem.

Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajdziesz na stronie internetowej Rady Językowej - Språkrådet

Vad är Hallå konsument?

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Hallå konsument är även vägen in till ECC Sverige som kan hjälpa dig med gränsöverskridande rådgivning. 

Så når du oss 

Vägledningen har öppet alla vardagar, och det är kostnadsfritt att kontakta oss. Vi svarar på dina frågor på svenska och engelska. Du når oss via: 

 • Telefon: 0771-525 525 (0046771 525 525 om du ringer från utlandet) 

 • E-post: info@hallakonsument.se 

 • Chatt  

Du kan även ställa din fråga via vårt frågeforum ”Frågor och svar”.  

Vägledarna på Hallå konsument kan: 

 • Svara på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och konsumentlagstiftning 

 • Ge vägledning inför ett köp och kring hur du kan handla miljömässigt hållbart 

 • Hjälpa dig vidare till rådgivning via ECC Sverige vid frågor om eller problem med gränsöverskridande handel 

 • Hjälpa dig vidare till experter hos andra myndigheter, konsumentbyråer och kommunal konsumentvägledning 

Vägledarna på Hallå konsument kan inte: 

 • Kontakta företag, agera ombud eller medla mellan dig och ett företag du inte kommer överens med 

 • Bedöma ditt fall, granska handlingar eller tolka avtal 

 • Hjälpa till med att svara på skoluppgifter 

 • Skriva en anmälan till ARN eller ansökan till domstol 

ECC Sverige – rådgivning vid gränsöverskridande köp 

Om du är bosatt i Sverige och företaget du har problem med är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien har du möjlighet att få kostnadsfri rådgivning och medling via ECC Sverige för att försöka lösa ärendet. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU, Norge, Island och Storbritannien. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning. 

ECC Sverige ingår i enheten för konsumentupplysning inom Konsumentverket och nätverket European Consumer Centres Network. Verksamheten delfinansieras av EU-kommissionen.  

Ett samarbete mellan myndigheter och konsumentbyråer 

Hallå konsument samordnas av Konsumentverket och samverkar med flera andra myndigheter och konsumentbyråer.  

Här hittar du alla aktörer som ingår i samarbetet 

Allmänna handlingar 

Alla handlingar som kommer in till Hallå konsument blir allmänna och kan begäras ut och läsas av den som begär det. Tänk därför på vilka uppgifter du väljer att skicka in till oss. Kom ihåg att vi behöver dina kontaktuppgifter för att svara dig via e-post och brev. 

Hjälpmedel för att ta kontakt med oss 

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. 

Samtal mellan hörande och teckenspråkiga, ring via Bildtelefoni  

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig. 

Telefonstöd vid tal-, röst- och språksvårigheter, ring via Teletal  

Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa samt ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift. 

Samtal mellan vanliga telefoner och texttelefoni, ring via Texttelefoni  

Om du behöver tolk 

Om du behöver tolkhjälp kan du kontakta en tolkförmedling, eller be någon du känner att översätta åt dig. Har du inte möjlighet att kontakta en tolkförmedling på egen hand kan vi hjälpa dig. 

Nationella minoritetsspråk 

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter.

Du hittar mer information om dina rättigheter på Språkrådets webbplats

Fäll ihop