Możesz otrzymać pomoc w planowaniu budżetu i w sytuacji zadłużenia

Få hjälp med skuldrådgivning - Polska

Prawie 400 000 Szwedów jest zadłużonych u komornika. Wielu ludzi oprócz nich ma problemy finansowe. Poza osobistymi cierpieniami zadłużenie kosztuje społeczeństwo od 30 do 50 miliardów koron rocznie. Pozytywną wiadomością jest jednak to, że można uzyskać pomoc.

Ten tekst został przetłumaczony z j. szwedzkiego. Tekst oraz wygląd strony mogą się różnić w porównaniu do strony oryginalnej.

Taką pomoc możesz otrzymać

Osoba zadłużona może uzyskać darmową pomoc od gminnego doradcy do spraw budżetu i zadłużenia. Oto, jaką pomoc oferują:  

  • Opanowanie Twoich finansów i doradzenie Ci, jak poradzić sobie z długami i w jakiej kolejności. 

  • Złożenie wniosku o wszczęcie procedury oddłużenia. 

  • Udzielanie wsparcia przed, w trakcie i po przeprowadzeniu oddłużenia.

  • Sporządzenie dobrowolnych ugód z wierzycielami, to znaczy z tymi, którym jesteś winien pieniądze (w przypadku, gdy nie kwalifikujesz się, lub nie chcesz przejść procedury oddłużenia). 

  • Negocjują lepsze warunki spłaty długu u tych, którym jesteś winien pieniądze.

Otrzymana pomoc jest bezpłatna

Według prawa gminy mają obowiązek oferowania doradztwa finansowego osobom zadłużonym. Taka pomoc jest darmowa. Doradca do spraw budżetu i zadłużenia pomoże Ci opanować twoją sytuację finansową i może udzielić wielu praktycznych rad osobom zadłużonym. Osoby, które potrzebują oddłużenia mogą uzyskać pomoc w złożeniu odnośnego wniosku oraz, w razie odmowy, w złożeniu odwołania od decyzji.

Dane kontaktowe do Twojego doradcy ds.budżetu i zadłużenia

Aby skontaktować się z Twoim miejscowym doradcą ds. budżetu i zadłużenia, skontaktuj się najpierw z twoją gminą. Możesz również skorzystać z linku poniżej i znaleźć spis wszystkich gmin wraz z danymi kontaktowymi do gminnych doradców ds. budżetu i zadłużenia.

Patrz: lista doradców ds. budżetu i zadłużenia według gmin

W czasie, gdy oczekujesz na pomoc doradcy

W wielu gminach na spotkanie z doradcą ds. budżetu i zadłużenia obowiązuje długi czas oczekiwania. Do czasu, aż uzyskasz pomoc osobiście, musisz wyznaczyć sobie priorytet rachunków do zapłacenia, o ile nie jesteś w stanie opłacić ich wszystkich. To, co jest najważniejsze do zapłaty to czynsz, prąd oraz ubezpieczenie mieszkania. W innym razie ryzykujesz eksmisję, odcięcie prądu lub pozostanie bez pomocy, gdyby zdarzył Ci się na przykład nieszczęśliwy wypadek. Ważne również jest opłacenie kasy bezrobocia i opłaty za ewentualną opiekę nad dzieckiem.

Jeśli nie otrzymasz potrzebnej Ci pomocy

Jeśli gmina nie ma doradcy ds. budżetu i zadłużenia, lub gdy nie otrzymasz pomocy, do której masz prawo, możesz zgłosić to do Inspekcji ds. Opieki -Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Zgłoszenia można dokonać fizycznie, na formularzu lub przez e-usługi. Zgłoszenie po przesłaniu go do IVO staje się dokumentem jawnym.

Więcej przeczytasz na stronie internetowej IVO

Få hjälp med budget- och skuldfrågor

Nästan 400 000 svenskar har skulder hos Kronofogden. Utöver dessa så kämpar många med sin ekonomi. Förutom det personliga lidandet kostar överskuldsättning samhället 30–50 miljarder kronor varje år. Det positiva är att det finns hjälp att få. 

Det här kan du få hjälp med 

Den som är skuldsatt kan få kostnadsfri hjälp av en kommunal budget- och skuldrådgivare. De hjälper till att:   

  • Få koll på din ekonomi och ge råd hur du ska hantera och prioritera skulderna.  

  • Ansöka om skuldsanering.  

  • Ge annat stöd före, under och efter en skuldsanering. 

  • Ta fram förslag på frivilliga överenskommelser med fordringsägarna, det vill säga de du är skyldig pengar (om du inte får eller vill ha skuldsanering).  

  • Diskutera om bättre villkor hos de som du är skyldig pengar.  

Det kostar inget att få hjälp 

Kommuner är enligt lag är skyldiga att ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta personer. Det kostar ingenting att få hjälp. En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till att överblicka din ekonomi och kan ge praktiska råd till den som är skuldsatt. Personer som har behov av skuldsanering kan bland annat få hjälp med ansökan samt omprövning och överklagan av beslut. 

Kontaktuppgifter till din budget- och skuldrådgivning 

För att komma i kontakt med din lokala budget- och skuldrådgivning kan du kontakta din kommun. Du kan också följa länken nedan för att hitta en lista över alla kommuner och kontaktuppgifter till deras budget- och skuldrådgivning. 

Se lista över budget- och skuldrådgivning utifrån kommun  

Medan du väntar på hjälp 

Många kommuner har väntetider när det gäller att träffa en budget- och skuldrådgivare. Fram tills att du får personlig hjälp behöver du prioritera bland räkningarna om du inte kan betala alla. Det som är viktigast att betala är hyra, el och hemförsäkring i första hand. Du riskerar annars att bli vräkt, få elen avstängd eller inte få hjälp om du till exempel skulle råka ut för en olycka. Även avgift till arbetslöshetskassan och eventuell barnomsorg är viktiga. 

Om du inte får den hjälp du behöver 

Om kommunen inte har budget- och skuldrådgivning eller om du inte får den hjälp du har rätt till kan du skicka in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det går att anmäla på fysisk blankett eller via e-tjänst. Anmälan blir allmän handling när den kommer in till IVO. 

Läs mer på IVO:s webbplats

Fäll ihop