Rätten till personförsäkring

Ett försäkringsbolag kan normalt inte vägra dig att teckna en personförsäkring till exempel en barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring eller livförsäkring.

Vid ansökan om en individuell personförsäkring får den som ska försäkra sig lämna uppgifter om sin hälsa. Du berättar då om de eventuella sjukdomar som du har, till exempel astma. Ett försäkringsavtal gäller i ett år. Försäkringen gäller endast för sjukdomar och skador som har uppkommit efter att försäkringen tecknades.

  • Försäkringsbolaget ska teckna en personförsäkring om den som ska försäkras är frisk,
  • om det är en försäkring som försäkringsbolaget erbjuder i sitt normala utbud, och
  • om försäkringsbolaget har fått de uppgifter som det behöver.

Kan neka dig försäkring

Försäkringsbolaget kan avslå en ansökan om en personförsäkring. Enligt försäkringsavtalslagen gäller detta bara om det finns särskilda skäl, till exempel:

  • om risken för att det ska bli en skada är för stor
  • om den som ska försäkras har en speciell sjukdom som försäkringsbolaget anser innebär en stor risk för framtida problem.

Försäkringsbolaget kan neka dig att teckna dig den personförsäkring du önskar och istället erbjuda en begränsad försäkring. Till exempel kan ditt barn nekas en sjuk och olycksfallsförsäkring och istället erbjudas enbart en olycksfallsförsäkring.

Vad gör jag om bolaget nekar

Om du inte får någon försäkring eller erbjuds en begränsad försäkring måste försäkringsbolaget ge dig en individuell motivering, det vill säga förklara för dig varför du inte får försäkringen. Detta beslut kan prövas av Personförsäkringsnämnden och även i domstol.

Du kan också vända dig till andra försäkringsbolag för att se om de gör en annan bedömning. Ett annat alternativ kan vara att teckna en gruppförsäkring där önskad försäkring ingår. En sådan försäkring tecknar du exempelvis via din fackförening.