Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger dig ersättning om du på grund av en olycka får en skada som du kommer att ha hela livet.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som du fått genom en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. Om du snubblar på en sten och skadar foten är det en olycksfallsskada, men inte om du får en muskelbristning när du springer.

Innehåll

Olycksfallsförsäkringarnas innehåll varierar. Ersättning kan finnas för:

  • En bestående fysisk eller psykisk skada (medicinsk invaliditet)
  • Om du inte kan arbeta och får en bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet)
  • Engångsbelopp vid vissa skador till exempel benbrott
  • Kostnader i samband med vård
  • Ersättning för ärr och sveda och värk
  • Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfallet

Ersättningen sänks när du blir äldre

Försäkringsersättningen vid invaliditet sänks ofta med stigande ålder. I vissa försäkringar sker sänkningen redan när du är 45 år och den kan sedan sänkas med flera procent per år.

Riskfyllda aktiviteter

Det är vanligt att olycksfallsförsäkringar inte ger ersättning för skador som du fått när du deltagit i riskfyllda aktiviteter (till exempel bungyjump) eller om du är professionell idrottsutövare.

Jämför olycksfallsförsäkringar på webbplatsen konsumenternas.se

Läs mer om olycksfallsförsäkringar på webbplatsen konsumenternas.se