Livförsäkring eller dödsfallsbelopp

En livförsäkring är en försäkring som betalas ut om du dör under försäkringstiden. En på förhand bestämd summa pengar betalas då ut till sambo, make, maka, barn eller annan person som du har valt som förmånstagare.

Ofta ingår en livförsäkring som en del i andra försäkringar. Den kan ingå som en del av en sjuk- eller olycksfallsförsäkring eller en barn- eller gravidförsäkring. Du kan också välja till den om du tecknar en pensionsförsäkring, så kallat efterlevandeskydd. När du tar ett lån hos en bank kan du erbjudas ett låneskydd som innebär att banken betalar tillbaka delar av lånet vid dödsfall.

I en gruppförsäkring som du kan teckna via din fackförening ingår också ofta en livförsäkring. Är det belopp som ska betalas ut ungefär ett prisbasbelopp, brukar försäkringen kallas begravningsförsäkring. Syftet med försäkringen är då att täcka begravningskostnader.

En livförsäkring gäller ett år i taget, men förlängs automatiskt. Premien för en livförsäkring blir högre ju äldre du är. Försäkringen upphör vanligtvis att gälla då du fyllt 65 år.

Läs mer om livförsäkringar på webbplatsen konsumenternas.se