Inkomstförsäkring vid sjukdom

Blir du långvarigt sjukskriven kan en inkomstförsäkring vid sjukdom hjälpa till och ersätta en del av din förlorade arbetsinkomst.

Sjukförsäkring

En inkomstförsäkring vid sjukdom kallas för sjukförsäkring. För att ta reda på om du bör teckna en sjukförsäkring behöver du känna till vilka försäkringar du omfattas av och få koll på hur mycket pengar du kan få om du inte kan arbeta på grund av sjukdom eller olycksfallsskada.

Räkna ut hur mycket ersättning du skulle få på ersattningskollen.se

90% av din lön

Tecknar du en egen sjukförsäkring kan du få ersättning upp till 90 % av din lön sammanräknat med övrig ersättning till exempel sjukpenning och ersättning från annan sjukförsäkring exempelvis via arbetet.

Karenstid

Sjukförsäkringen börjar vanligtvis ge ersättning efter att du varit sjukskriven i tre månader. Det kallas karenstid. För stress- och smärtrelaterade samt psykiska besvär är det vanligt att försäkringen inte börjar att gälla förrän efter ett år.

Ersättningstid

Den sjukperiod som kan ersättas varierar. I vissa försäkringar finns begränsningar i antal dagar,  i andra kan rätt till ersättning begränsas i ålder.

Sjukkapital/Förtidskapital

En annan form av inkomstförsäkring vid sjukdom är sjukkapital eller förtidskapital. De erbjuds ofta i gruppförsäkringar och kan vanligen tecknas enbart i kombination med andra, olycksfall- sjuk- eller livförsäkringar.

Engångsbelopp

Ersättningen utbetalas vanligen som ett engångsbelopp. För att få ersättning krävs ofta att din arbetsoförmåga uppgår till minst 25% och bedöms vara bestående.

Kvalificeringstid

Krav finns även på att du ska ha varit arbetsoförmögen/sjukskriven en viss tid, vanligen tre år. Det kallas för kvalificeringstid. Ett annat vanligt krav för att få ersättning är att försäkringskassan beviljat sjukersättning.

För vissa sjukdomar finns karenstider innan försäkringen börjar gälla.

Mer om inkomstförsäkring vid sjukdom på webbplatsen konsumenternas.se