Inkomstförsäkring

Blir du arbetslös kan en inkomstförsäkring hjälpa till och ersätta upp till 80 procent av din lön.

Om du blir arbetslös och inte kan klara dig på den ersättning som du får via din arbetslöshetsförsäkring och a-kassa, ska du teckna en inkomstförsäkring. Du får inte veta om att du kommer att bli arbetslös eller vara varslad när du tecknar försäkringen. Då gäller den inte.

Mer om arbetslöshetsförsäkringen på Arbetsförmedlingens webbplats

Ingår i medlemskapet

I många fackföreningar ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet. Andra erbjuder dig att köpa en inkomstförsäkring. Många fackföreningar erbjuder också en särskild tilläggsförsäkring till den försäkring som ingår i medlemskapet. Genom tilläggsförsäkringen får du ersättning i fler dagar om du skulle bli arbetslös.

80 % av din lön

En inkomstförsäkring ersätter upp till 80 % av din lön inklusive den ersättning som du har rätt att få från din a-kassa. Innan du får någon ersättning från din inkomstförsäkring ska du ha fått ersättning från a-kassan ett visst antal dagar. Det kallas karenstid. Om du blir arbetslös är det därför viktigt att du först anmäler detta till arbetsförmedlingen och din a-kassa.

Anställd ett år

För att få ersättning måste du ha varit anställd en viss tid innan du blev arbetslös, oftast är det ett år. Det kallas kvalificeringstid. Oftast krävs att du är fast anställd för att få teckna en försäkring.

Läs mer om inkomstförsäkring på webbplatsen konsumenternas.se