Personförsäkring

Privata personförsäkringar kompletterar samhällets skydd och ger ersättning vid inkomstbortfall, sjukdom, olycksfall och dödsfall.

Tecknar du privata personförsäkringar får du ett större skydd än det som du har genom Försäkringskassan och de försäkringar som betalas av din arbetsgivare enligt kollektivavtal.

En personförsäkring kan du teckna både som individ och som grupp. En individuell försäkring tecknar du själv och en gruppförsäkring erbjuds du ofta av din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

Hälsoprövning

När du ansöker om en individuell personförsäkring får du vanligtvis lämna uppgifter om din hälsa så att försäkringsbolaget kan göra en riskbedömning. Det är viktigt att du svarar utförligt och sanningsenligt. Om det senare visar sig att du har lämnat oriktiga uppgifter, som bolaget upptäcker när de tar del av sjukjournaler i samband med skadereglering, kan det leda till att ingen ersättning betalas ut och att försäkringen sägs upp.

Försäkringstid

En individuell personförsäkring gäller vanligtvis tills vidare och kan sägas upp när som helst. Om du redan har en personförsäkring, men vill byta försäkringsbolag ska du inte säga upp den gamla förrän det nya bolaget har godkänt din nya försäkring.

Tänk på att det kan finnas en kvalifikationstid i försäkringen som innebär att du måste ha haft försäkringen en viss tid innan den börjar gälla. Du kan inte få ersättning för en skada som hänt under kvalifikationstiden.

Personförsäkringar har hos de flesta försäkringsbolag ingen självrisk.

Exempel på privata personförsäkringar

  • Barnförsäkring
  • Gravidförsäkring
  • Livförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Inkomstförsäkring

Mer om vad du ska tänka på när du ska teckna en olycksfallsförsäkring på webbplatsen konsumenternas.se

Få reda på hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall på ersattningskollen.se