Trafikförsäkring

När du har köpt en bil måste du anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen och samtidigt teckna en trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag. Om du inte tecknar en trafikförsäkring kommer du att få ett krav från Trafikförsäkringsföreningen.

En trafikförsäkring gäller för bilen. Det betyder att försäkringen gäller även om det inte är bilägaren som kör. En trafikförsäkring ersätter alla personskador som din bil orsakar någon annan eller dig själv som förare. Trafikförsäkringen ersätter personskador för förare, passagerare, cyklister och gångtrafikanter. Din trafikförsäkring ersätter också skador som din bil vållar på någon annans bil eller andra saker som till exempel ett staket eller hus.

Oförsäkrad bil - trafikförsäkringsavgift

Du måste teckna en trafikförsäkring samma dag som du blir ägare till bilen. Tecknas inte en trafikförsäkring blir bilens ägare skyldig att betala en trafikförsäkringsavgift till Trafikförsäkringsföreningen. Avgiften är mycket högre än en försäkringspremie och tas ut för varje dag som fordonet är oförsäkrat.

Mer information på Trafikförsäkringsföreningens webbplats

Ingen ersättning för skador på din egen bil

För skador på din egen bil får du ingen ersättning ur trafikförsäkringen. För att få det måste du ha en helförsäkring som bland annat kan ersätta skador på bilen vid en kollision. Har du en ny bil kan du ha en vagnskadegaranti som gör att du får ersättning för skador på din egen bil. Vagnskadegarantin gäller vanligen i 3 år.

Låt aldrig någon annan stå som ägare

Låt aldrig någon annan, till exempel din mamma eller pappa, stå som ägare av bilen och försäkringen för att de får en billigare försäkring. Vid en skada kan det betyda att du inte får någon ersättning alls.