Bilförsäkring

Du som äger en bil som inte är avställd måste enligt lag ha en trafikförsäkring på bilen.

Om du inte tecknar en trafikförsäkring på din bil kommer du att få ett krav på trafikförsäkringsavgift från Trafikförsäkringsföreningen. Avgiften är mycket högre än en försäkringspremie och tas ut för varje dag som fordonet är oförsäkrat.

Vilken bilförsäkring ska du ha?

Nästan alla nya bilar har en treårig vagnskadegaranti så under den tiden räcker det med en halvförsäkring. Observera dock att direktimporterade bilar inte har någon vagnskadegaranti.

När vagnskadegarantin upphör bör du teckna en helförsäkring.

Efter ett antal år kan du överväga att gå ner till halvförsäkring igen, beroende på hur mycket bilen är värd.

Är bilen värd väldigt lite kan du fundera på att välja enbart trafikförsäkring. En nackdel är att du då inte har något rättsskydd eftersom det ingår i halvförsäkringen.

Trafikförsäkring

Enligt lag måste bilen ha en trafikförsäkring. Den ersätter alla personskador som du orsakar med bilen. Den ersätter också skador på annans egendom som du vållar.

Halvförsäkring

Halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, bärgnings-, allrisk- och rättsskyddsförsäkring. I halvförsäkringen ingår inte vagnskadeförsäkring.

Helförsäkring

Helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din egen bil som du får vid en trafikolycka, men även vid olyckshändelser som till exempel att ett träd faller ner över din bil. Den gäller också om någon skadar din bil, till exempel genom att göra en repa i lacken.

Jämför bolag

Det lönar sig att jämföra bolag. Vad som ingår i försäkringen varierar mellan olika försäkringsbolag och det kan skilja flera tusen kronor per år i kostnad för försäkringen. Du kanske också har specifika önskemål som är viktiga för dig, till exempel att försäkringen ska vara miljömärkt.

Låt aldrig någon annan stå som ägare

Låt aldrig någon annan, till exempel din mamma eller pappa, stå som ägare av din bil och vara försäkringstagare för att de får försäkringen billigare. Vid en skada kan det betyda att du inte får någon ersättning alls.

Om du inte använder bilen

Om din bil är avställd, det vill säga att du inte använder bilen och du har anmält det i vägtrafikregistret, behöver du ingen försäkring. Har du en halv- eller helförsäkring görs den då vanligtvis om till en försäkring utan trafikförsäkring, så kallad avställningsförsäkring.

Läs mer om bilförsäkringar och jämför på webbplatsen konsumenternas.se