Barnförsäkring

En bra barnförsäkring ska innehålla skydd för både sjukdomar och olycksfall. Barn och ungdomar är oftast försäkrade via sin skola eller barnomsorgen. Den försäkringen gäller bara för olycksfall och ofta bara under skoltid. Barn behöver en separat barnförsäkring för att ha ett skydd för både sjukdom och olycksfall.

Så tecknar du en försäkring

En barnförsäkring kan du teckna via ett försäkringsbolags webbplats, genom en försäkringsmäklare eller via försäkringsbolagets kundtjänst. Ett alternativ kan också vara att försäkra barnet via en gruppförsäkring. När du ansöker om att få en individuell försäkring behöver du fylla i en hälsodeklaration om barnets hälsa. Försäkringen gäller endast för sjukdomar och skador som har uppkommit efter att försäkringen tecknades.

Undantag för sjukdomar

Alla barnförsäkringar har undantag och begräsningar för vissa sjukdomar. I de individuella försäkringarna räknas de sjukdomar där ersättningen är begränsad upp i försäkringsvillkoren. Förutom medfödda sjukdomar är det vanligt med begränsningar för psykiska sjukdomar, nerv- och muskelsjukdomar.

Ettårigt avtal

Ett avtal om barnförsäkring gäller i ett år. Du har sedan rätt att fortsätta att ha samma försäkring, men bolaget har rätt att ändra sina villkor. De måste naturligtvis meddela dig detta. Du kan få vissa ersättningar, till exempel ersättning för invaliditet, från flera försäkringar om du har en barnförsäkring via skolan och en individuell barnförsäkring.

Försäkringsbelopp

Du kan välja mellan flera olika försäkringsbelopp och då betala olika mycket. Försäkringsbeloppet påverkar den invaliditetsersättning som du kan få vid en sjukdom eller olycksfallsskada.

Vad ingår?

De viktigaste ersättningarna som ingår i en barnförsäkring är

  • Medicinsk invaliditet (en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning)
  • Ekonomisk invaliditet (en bestående arbetsoförmåga)
  • Ersättning vid vårdbidrag
  • Engångsbelopp vid vissa allvarliga diagnoser
  • Ersättning till äldre barn vid sjukskrivning
  • Ersättning vid sjukhusvistelse och vårdkostnader

Läs mer om barnförsäkringar och jämför på webbplatsen konsumenternas.se