Anmäla skada eller stöld

Om du själv blivit skadad eller om något som du äger blivit skadat eller stulet ska du börja med att anmäla detta till ditt försäkringsbolag.

En skada ska anmälas så snart som möjligt, men måste anmälas inom 10 år från att skadan inträffade. Skador som inträffat före den 1 januari 2015 ska anmälas inom 3 år från det du märkt, fått kännedom om skadan.

Beskriv skadan

Du måste förklara för försäkringsbolaget vad det är för skada eller vad du har blivit av med - beskriv det som har hänt på ett tydligt sätt. Om du har fotografier på skadan eller det du har blivit av med ska du skicka in dessa till försäkringsbolaget. Har du kvar kvitton ska de också skickas in.

Beviskrav

För att du ska få ersättning måste du föra bevisning om att du har rätt till ersättning. Enligt praxis är beviskravet lågt ställt. Du ska göra mer antagligt att skadan omfattas av försäkringen än att så inte är fallet.

Försäkringsbolaget utreder

En person på försäkringsbolaget, en så kallad skadereglerare, kommer att utreda om du har rätt till ersättning enligt ditt försäkringsavtal och villkoren i din försäkring. Försäkringsbolaget ska bedöma skadan så fort som möjligt och se till att du får rätt ersättning även om du inte själv vet hur stor ersättningen ska vara.

Läs mer om skadereglering på webbplatsen konsumenternas.se

Olika ersättningar

Du kan få kontant ersättning eller så kan försäkringsbolaget betala för att reparera det som blivit skadat. Försäkringsbolaget bestämmer vilken typ av ersättning du får. Skaderegleringen ska ske skyndsamt. I vissa fall, om bolaget inte är aktivt när du lämnat in allt underlag, kan du efter att det har gått en månad få kompensation för förseningen, så kallad dröjsmålsränta.

En del av kostnaden får du betala själv, det kallas självrisk. Självrisken är olika stor för olika försäkringar. Det görs också ett avdrag på ersättningen beroende på hur gammalt föremålet är.