Välja sparform

När du väljer sparform är det viktigt att bland annat tänka på vilken risk du är villig att ta med dina pengar, det vill säga hur mycket du är beredd att eventuellt förlora. Ta därför reda på vilken risk den placering du är intresserad av har innan du placerar dina pengar.

Det finns rådgivare som arbetar med att ge råd om olika sparformer och investeringar, det brukar kallas för investeringsrådgivning. Rådgivarna finns på bland annat banker och försäkringsbolag. Om du träffar en rådgivare ska du vara väldigt tydlig med att berätta vilken risk du är villig att ta med dina pengar. Se till att rådgivaren skriver ner det i de papper som hen är skyldig att skriva.

Om du kan tänka dig att riskera en del av dina pengar för möjligheten att kunna få en större vinst, avkastning, bör du precisera hur stor risk du är villig att ta. Nöj dig inte med formuleringar som ”hög”, ”medel” eller ”låg”. Tänk efter hur stor andel av dina pengar som du klarar av att förlora och se till att detta framgår av dokumentationen.

Många klagomål som rör investeringsrådgivning handlar om att placeringar sjunkit i värde. Utan tydliga papper på vilken risknivå du valt blir det svårt att senare visa att rådgivaren har handlat på ett felaktigt sätt.