Värdepapper

Det finns olika typer av värdepapper exempelvis aktier, obligationer, optioner och strukturerade produkter. Avsikten med en investering i värdepapper är att få avkastning på pengarna man investerar. Men handel med värdepapper innebär också risker, i värsta fall kan dina investerade pengar försvinna.

Aktier

En aktie är en andel i ett aktiebolag. Äger du en aktie innebär det också att du är delägare i bolaget. Aktiens värde är det pris som någon är villig att betala för aktien. De flesta aktier handlas på en börs eller annan marknad.

Läs mer om aktier på webbplatsen konsumenternas.se

Obligationer

När du köper en obligation lånar du ut pengar till den som ger ut obligationen. I Sverige är det staten, bolåneinstitut, banker, kommuner och några större företag som lånar pengar genom att ge ut obligationer. Som privatperson kan du köpa privat- eller premieobligationer.

Läs mer om obligationer på webbplatsen konsumenternas.se

Derivat

Derivat är en typ av värdepapper som innebär särskilda risker. Det krävs därför större kunskaper än om du handlar med till exempel aktier eller obligationer.

Läs mer om derivat på webbplatsen konsumenternas.se

Strukturerade produkter

Strukturerade produkter innehåller flera olika delar till exempel obligationer, terminer och optioner. Aktieobligationer är en vanlig typ av strukturerad produkt.

Läs mer om strukturerade produkter på webbplatsen konsumenternas.se