Sparkonto

På ett sparkonto får du ränta på dina sparpengar. Räntan är rörlig eller fast. Med rörlig ränta menas att räntan kan ändras från dag till dag, och med fast ränta menas att räntan är detsamma från det att du sätter in pengarna på kontot tills du tar ut dem.

På sparkonton med hög ränta är pengarna ofta låsta en viss tid, till exempel ett år. Räntan kan inte förändras under perioden, och du kan oftast inte heller ta ut pengar från kontot. Det kan också vara så att du har ett begränsat antal fria uttag per år. Om du vill göra fler uttag än vad villkoren tillåter kan du få betala en uttagsavgift på det uttagna beloppet. Kontrollera därför alltid uttagsvillkoren noga innan du väljer ett sparkonto. De flesta sparkonton omfattas av insättningsgarantin.

Jämför olika sparkonton på webbplatsen konsumenternas.se 

Konto hos ett inlåningsföretag eller sparkassa

Både banker, kreditmarknadsbolag, inlåningsföretag och sparkassor kan kalla sina konton för Sparkonton. Bankerna och kreditmarknadsbolagen måste ha tillstånd av Finansinspektionen och deras sparkonton skyddas som sagt av den statliga insättningsgarantin. Så kallade inlåningsföretag och sparkassor behöver däremot bara vara registrerade hos Finansinspektionen, men står inte under deras tillsyn. När du sparar hos ett inlåningsföretag finns det ingen insättningsgaranti.

Sök institut som är anslutna till insättningsgarantin på Riksgäldens webbplats

Mer om sparkonton på Konsumenternas webbplats

Mer om inlåningsföretag på Konsumenternas webbplats