Skadestånd

Om ett företag har orsakat att du har förlorat pengar, till exempel genom att missa att genomföra en order som du har lagt, kan du ha rätt till skadestånd.

Regler om skadestånd finns bland annat i skadeståndslagen. Bestämmelserna i skadeståndslagen är inte tvingade utan de går att avtala bort. Det innebär att man i avtalet kan skriva att andra regler ska gälla för skadestånd. Avtalsvillkor som reglerar skadestånd är vanliga och finns i de flesta avtal som reglerar finansiella tjänster.

Om skadestånd på webbplatsen konsumenternas.se