Skadestånd vid vårdslös rådgivning

Du kan ha rätt till skadestånd om rådgivaren vid rådgivningstillfället har gett dig ett vårdslöst råd som har gjort att du har förlorat pengar.

För att bedöma om rådgivaren har agerat vårdslöst tar man bland annat hänsyn till den information du lämnade vid rådgivningstillfället, till exempel vilka risker du var beredd att ta. Läs mer om detta i artikeln Rådgivning. Du kan aldrig få skadestånd bara på grund av att investeringen har sjunkit i värde.

Ekonomisk skada

Har du rätt till skadestånd ska du åtminstone försättas i samma ekonomiska situation som om investeringen aldrig hade genomförts.

Reklamation och preskription

Du måste reklamera, det vill säga klaga, så fort du märker att rådgivaren har gjort fel, annars förlorar du rätten till skadestånd.

Efter tio år förlorar du rätten till skadestånd även om du inte upptäcker att du drabbats av någon ekonomisk skada förrän efter tio år.

Läs mer om skadestånd vid vårdslös rådgivning på webbplatsen konsumenternas.se

Tipsa om sidan