Rådgivning

Att bestämma sig för hur man vill spara eller investera sina pengar kan vara svårt och komplicerat. Dessutom finns det en mängd olika företag som erbjuder råd om hur du kan placerar dina pengar.

Du kan få investeringsrådgivning av exempelvis banker, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare eller värdepappersbolag och det finns regler som ska skydda dig i samband med rådgivningen. Reglerna gäller när du får ett individuellt råd som utgår ifrån just dina ekonomiska förutsättningar och behov. För att få ge råd krävs tillstånd från Finansinspektionen.

Vilka företag som har tillstånd kan du se i Finansinspektionens företagsregister.

Rådgivare lämnar råd och säljer

Det finns två grupper av rådgivare, "oberoende" rådgivare och övriga rådgivare. En "oberoende" rådgivare får inte lämna råd om egna produkter och får inte heller ta emot ersättning (provision) från de bolag vars produkter rådgivaren lämnar råd om och säljer. När du får rådgivning ska du få information om rådgivaren är oberoende eller inte.

På webbplatsen konsumenternas.se finns mer information om rådgivning

Rådgivningen ska dokumenteras

Rådgivningen ska dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen. Av dokumentationen ska det bland annat framgå vilken risk du är beredd att ta med dina pengar och hur lång löptid du önskar, det vill säga hur länge du kan tänka dig att binda dina pengar.

Läs igenom dokumentationen noga och kontrollera att det som står där stämmer. Upptäcker du något fel, så se till att felet rättas skriftligt.

Läs också noga igenom all annan information du får om själva produkten/placeringen innan du bestämmer dig. Ställ frågor om det är något du inte förstår.

Kom ihåg att du inte behöver skriva på något på en gång utan du kan ta dig tid att fundera innan du bestämmer dig.

På webbplatsen konsumenternas.se finns mer information om dokumentation av rådgivningen.