Rådgivning

Att bestämma sig för hur man vill spara eller investera sina pengar kan vara svårt och komplicerat. Dessutom finns det en mängd olika företag som erbjuder råd om hur du kan placerar dina pengar.

Du kan få rådgivning av banker, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare eller värdepappersbolag, och det finns regler som ska skydda dig i samband med rådgivningen. Reglerna gäller när du får ett individuellt råd som utgår ifrån just dina ekonomiska förutsättningar och behov. För att få ge råd krävs tillstånd från Finansinspektionen.

På Finansinspektionens webbplats kan du se vilka företag som får erbjuda finansiella tjänster

Rådgivare lämnar råd och säljer

Om du till exempel går till en bank för att få råd så kommer rådgivaren (försäljaren) enbart, eller i varje fall till absolut största delen, att rekommendera den egna bankens produkter och tjänster. Ofta är det också så att det utgår provision på de produkter eller tjänster som rekommenderas. Passa därför på att fråga om vilka provisioner och avgifter som gäller för just det rådgivningsförslag som du har fått. En bra idé kan också vara att prata med en eller flera konkurrerande rådgivare för att sedan jämföra förslagen du får.

Läs om vilken kompetens rådgivaren ska ha på webbplatsen konsumenternas.se

Rådgivningen ska dokumenteras

Rådgivningen ska dokumenteras och du ska få en kopia av dokumentationen. Av dokumentationen ska det bland annat framgå vilken risk du är beredd att ta med dina pengar och hur lång löptid du önskar, det vill säga hur länge du kan tänka dig att binda dina pengar.

Läs igenom dokumentationen noga och kontrollera att det som står där stämmer. Upptäcker du något fel, så se till att felet rättas skriftligt.

Läs också noga igenom all annan information du får om själva produkten/placeringen innan du bestämmer dig. Ställ frågor om det är något du inte förstår.

Kom ihåg att du inte behöver skriva på något på en gång utan du kan ta dig tid att fundera innan du bestämmer dig.

På webbplatsen konsumenternas.se finns mer information om dokumentation

Tipsa om sidan