Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är ett sparande där dina pengar investeras via ett försäkringsbolag, i exempelvis fonder eller andra värdepapper.

Det finns olika slags kapitalförsäkringar. I en fondförsäkring kan du välja mellan olika fonder, i en depåförsäkring placerar du i exempelvis aktier, obligationer eller fonder, och i en traditionell försäkring låter du försäkringsbolaget placera dina pengar och får en garanterad ränta (minus avgifter och avkastningsskatt).

Ett bundet sparande

Sparandet är ofta bundet under en viss tid, exempelvis fem år. Vill du avbryta sparandet tidigare får du ofta betala en avgift som kan vara ganska hög. Det är inte heller alltid möjligt att få ut hela beloppet i förtid. När sparandet är slut kan du välja att få utbetalningen från försäkringen som ett engångsbelopp eller som löpande betalningar under en längre tid.

Andra skatteregler

När du sparar i en kapitalförsäkring gäller andra skatteregler än för vanligt sparande. I stället för att betala skatt på vinsten vid försäljningen av exempelvis en fond så betalar du en årlig skatt. Skatten beräknas på värdet av ditt sparande och de inbetalningar du gjort under året.

Inget investerarskydd

Kapitalförsäkringar omfattas inte av investerarskyddet. Anledningen till detta är att det inte är du själv som äger de fonder eller värdepapper som placeras inom försäkringen utan det gör försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget måste dock följa särskilda regler för att motverka konkurs.

Mer om kapitalförsäkringar på webbplatsen konsumenternas.se