Investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto är ett konto där du kan spara i fonder, aktier och andra värdepapper.

Den stora skillnaden mot att spara på vanligt sätt i till exempel fonder eller aktier är att du inte betalar någon skatt när du säljer till exempel fondandelar eller aktier som har gått med vinst. Däremot betalar du en årlig skatt på värdet av sparandet. Skatten ska betalas även om värdet har gått ner. Du kan inte heller göra avdrag på skatten när du sålt exempelvis fondandelar och förlorat pengar.

Läs mer om beskattning av investeringssparkonto på Skatteverkets webbplats

Insättningsgarantin och investerarskyddet gäller för sparande och värdepapper som du har på ditt investeringssparkonto.

Investeringssparkontot är inte bundet, utan du kan sälja och köpa exempelvis fonder hur ofta eller sällan du vill.

Du kan jämföra olika bankers investeringssparkonton på webbplatsen konsumenternas.se

Läs mer om investeringssparkonto på webbplatsen konsumenternas.se