Insättningsgaranti

Om en bank eller ett kreditmarknadsföretag som du har konto hos går i konkurs kan du få dina pengar tillbaka. Staten ersätter dig med ett belopp upp till 950 000 kronor genom den så kallade insättningsgarantin. Under vissa omständigheter kan du få ersättning för högre belopp.

Har du konton i flera olika anslutna institut, banker till exempel, så får du ersättning upp till 950 000 kronor i vart och ett av instituten. Om två eller fler personer har ett gemensamt konto får varje person ersättning upp till det maximala beloppet.

I vissa fall kan du få ett högre ersättningsbelopp (max 5 miljoner kronor) för insättningar som är kopplade till vissa livshändelser, till exempel om du har sålt din bostad. 

Din ersättning påverkas inte av om du har skulder till institutet. Du får alltså inte mindre i ersättning om du har lån hos institutet. Institutet kan inte heller kräva att din ersättning ska ges till dem som betalning för lånet. Andra regler kan gälla för utländska institut.

Tänk på att konton hos inlåningsföretag (som kan vara antingen ett aktiebolag eller en ekonomisk förening), inte omfattas av insättningsgarantin.

Sök institut som är anslutna till insättningsgarantin på Riksgäldens webbplats

Konton som omfattas av garantin

Garantin gäller alla typer av konton, oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Det individuella pensionssparandet (IPS) omfattas däremot inte av insättningsgarantin.

Utbetalning av ersättning

Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin ska börja att gälla. När insättningsgarantin ska betalas ut kontaktar Riksgälden dig och du behöver alltså inte själv ansöka om ersättning.

Insättningsgarantin finns i alla EU-länder

Om du har pengar på ett konto i en bank i ett annat EU-land finns också insättningsgaranti, men reglerna för garantin kan vara annorlunda jämfört med den svenska insättningsgarantin.

Mer information om insättningsgaranti på webbplatsen konsumenternas.se