Fonder

En fond är en samling av aktier eller andra värdepapper som kan ge vinst. Alla som investerar i fonden äger en del av den.

Detta innebär att om en fond äger aktier från 50 olika börsföretag blir du som investerare i fonden indirekt ägare i alla dessa 50 bolag.

Olika typer av fonder

Fonder investerar främst i två slags värdepapper: aktier och sparande som ger ränta. Fonder som placeras i aktier kallas för aktiefonder och fonder som placerar i räntepapper kallas räntefonder. Dessutom finns det blandfonder som placerar i båda delarna. Det finns även fonder som har friare placeringsregler, till exempel hedgefonder. En hedgefond är en specialfond som försöker ge positiv avkastning oavsett om aktie- eller räntemarknaderna går upp eller ner.

Olika inriktningar på fonderna

Inom dessa tre huvudkategorier av fonder finns det även många olika inriktningar på fonder att välja mellan. Det finns till exempel fonder som placerar i ett visst land, i en viss region eller i en viss bransch. Det finns även fonder som tar särskild hänsyn till aspekter som miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och etik. Dessa fonder kallas oftast för SRI-fonder (Social Responsible Investments) eller fonder med ansvarsfulla placeringar (tidigare kallades de ofta för etiska fonder).

Låg eller hög risk?

Vilken risk en fond har varierar väldigt mycket och det finns fonder med både hög och låg risk. Innan du bestämmer dig för vilken fond du vill investera i bör du fundera på vilken risk du är beredd att ta och hur länge du tänker spara.

Tänk på att en fond både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det belopp du har sparat.

Avgifter för fonder

Avgifterna för fonder varierar, och beror bland annat på vilken inriktning fonden har, hur aktiv förvaltningen av fonden är och fondbolagets administrativa kostnader.

Ta reda på vilka avgifter som är kopplade till din fond och hur de påverkar ditt sparande. För att försöka tydliggöra avgifternas påverkan på ett sparande används det så kallade ”Normanbeloppet” som är en prognos som visar en uppskattning av den totala kostnaden för ett månadssparande på 1000 kronor i en fond under tio år.

Mer information om att spara i fonder på webbplatsen konsumenternas.se