Bra att veta innan du väljer sparform

Det finns många olika sätt att spara eller placera pengar på. Utbudet av sparformer sträcker sig från vanliga bankkonton till väldigt avancerade produkter med hög risk.

Du kan investera, spara till exempel på ett bankkonto eller i värdepapper eller kapitalförsäkringar. Det är viktigt att du förstår vad det är du köper och placerar dina pengar i. Ta reda på hur de olika sparformerna fungerar och om de har en låg eller hög risk. Med hög risk menas att du inte kan vara säker på att få tillbaka pengarna, i värsta fall kan du förlora alla pengar.