Preskription

Om det gått flera år utan att en skuld har betalats kan fordringsägaren förlora rätten att kräva pengar av dig. Det kallas preskription.

Men det räcker med att fordringsägaren skickar nya krav eller att du betalar en del av den för att skulden i de flesta fall ska leva kvar (så kallat preskriptionsavbrott). Räkna alltså inte med att dina skulder kommer att preskriberas. Enligt Preskriptionslagen är preskriptionstiden tio år men det finns många undantag. För fordringar mot konsument som till exempel handlar om köp av en vara eller tjänst är preskriptionstiden tre år.

I tabellen kan du se vilka preskriptionstider som gäller för några fordringar och om de kan förlängas eller inte. För att kunna bedöma när ett krav preskriberas, måste du också veta när det förfaller till betalning.

Till exempel kvarstående skatt för inkomståret 2015 (taxeringsåret 2016) förfaller till betalning 2017. Skatteskulden preskriberas vid utgången av år 2022.

Mer om preskription på Kronofogdens webbplats

Preskriptionstid för olika fordringar:

 Banklån (löpande skuldebrev)  10 år  Kan förlängas
 Rättegångsskulder  10 år  Kan förlängas
 Skatter  5 år  Kan i vissa fall förlängas
 Böter  5 år  Förlängs inte
 Hyror  2 år *  Kan förlängas
 Räkningar, kreditkortsskulder  3 år  Kan förlängas
 Skulder för kommunal service  10 år  Kan förlängas
 Andra skulder till kommunen
 (konsumentrelaterade)
 3 år  Kan förlängas

* Gäller när du har lämnat lägenheten - inte om du bor kvar.