Skulder som uppkom innan du blev myndig

Ungdomar ska inte på sin 18-årsdag få krav från inkassobolag och från Kronofogden för gamla skulder som deras vårdnadshavare inte har betalat. Här får du tips och råd om hur du går till väga för att hantera skulden som uppstod när du var omyndig.

Har du fyllt 18 och fått ett inkassokrav på en skuld som uppkommit innan du blev myndig? Bestrid, det vill säga protestera mot betalningen till fordringsägaren eller det inkassobolag som agerar ombud! Gör det skriftligt. Du ska ifrågasätta kravet eftersom avtalet är ogiltigt.

Det finns undantag och det är om kommunens överförmyndare godkänt skuldsättningen under tiden du var omyndig. Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarverksamhet och de arbetar med att hjälpa till exempel barn och ungdomar att sköta deras ekonomi. Be överförmyndaren att få en kopia på avtalet och fråga om du har fler skulder.

Betalningsföreläggande från Kronofogden

Protestera mot skuldsättningen om du har fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden. Protestera skriftligt och förklara varför du tycker att det är fel. Spara en kopia på din protest. Se till att protestera inom utsatt tid. Annars kommer Kronofogden att meddela utslag i ärendet och då måste du betala.

Ta hjälp av budget- och skuldrådgivningen i din kommun

Kontakta budget- och skuldrådgivningen i din kommun om du behöver hjälp. Där kan du få kostnadsfri rådgivning om hur du kan gå till väga för att lösa din skuldsituation.

Sök efter din kommuns budget- och skuldrådgivare

Tipsa om sidan